Erkenning natuurgenezers wordt gereguleerd en gestandaardiseerd 

PARAMARIBO – De bekende natuurgeneeskundige Marius Cullimore is door de minister van Volksgezondheid erkend als traditioneel geneesheer. Zo werd begin maart wereldkundig gemaakt. Op zich een zeer prijzenswaardig besluit, maar vele anderen die actief zijn als traditionele geneeskundige, zouden alleen al op basis van de vele getuigenissen van genezing al erkend moeten zijn.

Zij die met hun kennis van geneeskrachtige kruiden vele zieken hebben genezen, die door de westerse geneeskunde waren opgegeven. Zoals wijlen Pake, de ‘man van de botten’, simpelweg vanwege zijn talloze gevallen van genezing. “We zullen ook anderen erkennen als natuurgeneeskundige. Zij die willen, kunnen een aanvraag indienen”, zegt minister Antoine Elias van Volksgezondheid.

Er is sinds kort een commissie, onder leiding van Steven Silos, die dit traject moet begeleiden. “We zijn pas een keer bij elkaar gekomen. Wij moeten nog de werkmodus uitzetten en de taken duidelijker verdelen. We staan echt nog in kinderschoenen. Er is nog veel werk aan de winkel voordat we meer kunnen zeggen”, aldus Silos.

De commissie zal zich buigen over regelgeving en standaardisatie. Daaraan zullen natuurgeneeskundigen moeten voldoen om te worden erkend door de overheid. Elias meldt dat er een register komt waarin al erkenden zullen worden opgenomen. “In een later stadium kunnen wij dan ook acupunctuur en de ayurvedische geneeswijze erkennen en deze zelfs opnemen in het zorgpakket”, aldus de minister.

Steven Alfaisi staat zeer positief tegenover dit initiatief van Volksgezondheid. Hij is één van de oprichters van de Mokisa Busidataa Osu, een wellnesscentrum met diensten en producten gebaseerd op traditionele geneeswijzen van Marrons. “Ik denk dat de overheid daarin een faciliterende, begeleidende en regulerende rol zou moeten spelen. We zouden als sector duidelijk moeten weten langs welke regels en banen we ons zouden mogen bewegen binnen de gezondheidssector.”

Ook voor cultuurkenner Edward Redjopawiro is het een mooi geluid. Hij is zelf bezig in groepsverband een botanische tuin op te zetten, die vanuit de multi-etnische en culturele rijkdommen medicinale planten zal bevatten. Naast strikte regelgeving voor erkenning van natuurgeneeskundigen is het van groot belang dat tegelijkertijd wordt gewerkt aan het opzetten van een onderzoeksinstituut.

“We hebben een rijke schat aan kruiden vanuit onze multi-etnische samenstelling”, zegt Redjopwairo. “Of het nu planten zijn die hier zijn gevonden of meegenomen; de kennis erover is er. En de werking ervan is al vele honderden jaren geleden bewezen, nog voor het ontstaan van pillen en spuitjes. We moeten ter bevordering van de nationale gezondheid komen tot een meer holistische benadering van de gezondheidszorg.”

Bron: De Ware Tijd d.d. 14/03/2019

Elias erkent Cullimore officieel als traditionele genezer

Natuurgenezer Marius (Richard) Cullimore is door minister Antoine Elias van Volksgezondheid officieel erkend als traditionele geneesheer. Hij had een brief gericht aan de bewindsman met het verzoek tot erkenning. Cullimore zegt dat hij reeds internationaal erkend is als traditionele geneesheer. Hij miste die erkenning in zijn eigen land, Suriname.

De natuurgenezer vindt dat hij lang geduld heeft opgebracht. Het is voor hem onbegrijpelijk dat opeenvolgende ministers van Volksgezondheid hem deze erkenning niet hebben willen geven. Toen hij dit verzoek deed aan minister Elias, bleek dat de bewindsman Cullimore reeds lang kende en zijn werk heeft gevolgd. Elias heeft aangegeven dat hij blij is en dat hij overtuigd is van het werk van Cullimore.

Op grond van zijn internationale erkenning en zijn wijdverbreide kennis op het gebied van traditionele geneeskunde, heeft Elias de knoop doorgehakt en hem eindelijk de officiële erkenning namens het ministerie van Volksgezondheid formeel gegeven. De bewindsman spreekt de hoop uit dat het werk van Cullimore kan bijdragen aan een stukje goede gezondheidszorg voor de samenleving.

De minister weet ook dat de natuurgenezer continue geraadpleegd wordt door patiënten die een verre reis ondernemen naar Suriname. Mensen hebben ver buiten de grenzen van Suriname gehoord van zijn behandelmethode en de naam Cullimore. Op grond hiervan kiezen ze ervoor om zich door hem te laten behandelen.

Bron: Starnieuws d.d. 02/03/2019