Eerste workshop singineti in Nickerie

Op vrijdag 23 juni 2017 begaven dhr.Henry Bel en mw.Gerda Doekhie-Wortel zich naar Nickerie op uitnodiging van dhr.Igion Koulen, trekker van de Culturele groep Wi Sani in Nickerie. Na over en weer overleg te hebben gepleegd met betrekking tot deze activiteit (workshop Singineti), was het zover. De belangstelling was gewekt bij de mensen, die meer willen weten over het Singineti gebeuren. Met genoegen heeft de voorzitter van de Singineti groep  ‘’Gran Odi’’ van de afdeling Trowstu van NAKS zich bereid verklaard deze uitdaging aan te gaan.

De PowerPoint presentatie vond plaats in de ruimte van het Twin gebouw, het vroegere Cultureel Centrum Nickerie (CCN). De opkomst was  voor de eerste keer  goed te noemen. Tijdens deze PowerPoint presentatie werden o.m.de volgende onderdelen in het kader van singineti beleving belicht te weten:

  1. De periode na de slavernij, de periode van de Staatsgreep in 1980 en de periode na de Staatsgreep tot heden.
  2. Stilstaan bij het verscheiden van een familielid, lofzang en aanbidding voor de Schepper
  3. Hoe geef je invulling aan de Singineti? Votum en groet
  4. De attributen op het altaar benoemen
  5. De keuze van de liederen en het gebed
  6. Aandacht aan de familie/nabestaanden, troost geven en berusten hierin
  7. Het draaiboek en de kleding van de Singineti groep
  8. De kleding bij de begrafenis en rouwverwerking

De genodigden waren tevreden met de presentatie en hadden vele vragen gesteld waarmee zij zaten. De vragen werden op kundige wijze beantwoord door de heer Henry Bel, de kenner van de Singineti. Er  was ook een televisieploeg aanwezig, die een interview heeft afgenomen van de heer Bel. Een leerzame bijeenkomst, die om herhaling vraagt.

 

De afdeling Trowstu van NAKS

Henry Bel & Gerda Doekhie