Een lang gekoesterde wens is uitgekomen

Namelijk de bouw van een overkapping op het terrein van NAKS nabij het kantoor en de keuken.
Het is volgens ons goed om te investeren in het gebouwencomplex, waardoor wij werken aan verfraaiing van het terrein, maar ook verdiencapaciteit ontwikkelen (verhuurmogelijkheden) en tevens kunnen besparen (we hoeven dan niet steeds meer tenten te huren voor activiteiten).
Via dit project wordt ook meteen een stuk van de afwatering aangepakt. De bouwactiviteiten worden uitgevoerd door de aannemer de heer M. Jordan, terwijl de heer Iwan Reid namens NAKS als toezichthouder zal optreden. De Coördinator vanuit NAKS is bestuurslid Henny Panka.
Duur van de werkzaamheden: ruim 6 weken. Wij rekenen op de ondersteuning van onze grote familie in deze fase.
Als PR van NAKS nam ik een kijkje en je kunt je voorstellen dat ik me super goed voelde…
Grantangi aan een ieder die dit mogelijk hebben gemaakt en een warme brasa voor alle NAKS’ers in Suriname en daarbuiten.
“Mi Na NAKS, NAKS Na Mi”