DR. ANDRIES VELTHUIZEN UIT ZUID-AFRIKA OP BEZOEK IN SURINAME

Van 8 t/m 15 februari was Dr. Andreas (‘Dries’) Velthuizen van het Institute for Dispute Resolution in Africa (IDRA), Faculteit der Rechtswetenschappen van de Universiteit van Zuid Afrika, op bezoek in Suriname, om zijn kennis en ervaring te delen met NAKS, Saamaka Akademiya en overige Surinaamse belangengroepen. Als eerste stap voor het tot stand brengen van een samenwerkingsverband met de IDRA, hebben de organisaties Dr. Velthuizen via de Surinaamse Ambassade in Zuid-Afrika uitgenodigd een bezoek te brengen aan Paramaribo. Hiermee verwachtten de initiatiefnemers dat met dit bezoek niet alleen de internationale samenwerking zal worden vergemakkelijkt, maar dat dit ook zal bijdragen aan samenwerkingsonderzoeken tussen Zuid-Afrika en Suriname. Dit als onderdeel van de Afrikaanse Diaspora, waarbij deze uitwisseling van kennis en ervaring een zeer goede leerervaring zal zijn voor beide landen.

Het programma zal gericht zijn op de maatschappelijke betrokkenheid van kwetsbare gemeenschappen in het binnenland, waaronder historische aspecten die geleid hebben tot conflicten zoals slavernij, burgeroorlog en geschillen gerelateerd aan economische en sociaal-culturele ontwikkeling.

Gedurende zijn bezoek heeft Dr. Velthuizen de ervaringen die hij heeft opgedaan gedurende het participatief onderzoek onder de San gemeenschap van Platfontein, Zuid-Afrika.
Dr. Velthuizen heeft informatie gedeeld over de onderzoeksprotocollen en gebruikte methodes tijdens zijn onderzoek onder traditionele bevolkingsgroepen. Daarnaast heeft hij ook zijn ervaring gedeeld m.b.t. de manier waarop conflicten op een participatieve manier in kaart gebracht kunnen worden en hoe een kenniscentrum opgezet kan worden voor het oplossen van geschillen binnen leefgemeenschappen.
Dr. Velthuizen heeft interviews en focusgroep meetings gehouden met belangrijke personen en belangengroepen in Paramaribo en in het binnenland. Hierdoor heeft hij vergelijkingen kunnen maken tussen de methodieken die in Zuid-Afrika en Suriname gehanteerd worden.
Met een vertegenwoordiging van de Universiteit heeft hij besprekingen gevoerd om te praten over toekomstige samenwerking tussen de Surinaamse en Zuid-Afrikaanse universiteiten. Op … heeft hij in de University Guesthouse een Master Class Conflict Resolution verzorgd om zodoende kennis over te dragen aan universiteitsstudenten en docenten.
De activiteiten van Dr. Velthuizen werden ondersteund door het Ministerie van Regionale Ontwikkeling.

Op 14 februari 2014werd een workshop Conflict Resolution georganiseerd in de Congreshal. Daarbij werden er twee inleidingen verzorgd. De inleiding van Dr. Velthuizen had betrekking op  de ‘bottom-up’ oplossing van conflicten van leefgemeenschappen, waarbij de methoden die ontwikkeld zijn op basis van wetenschappelijk onderzoek onder de San gemeenschap in Zuid – Afrika, aan de orde kwamen.
Drs. S. Emanuels heeft een Surinaamse case van het dorp Nieuw Aurora aan het publiek gepresenteerd, waarbij diverse aspecten van conflict en conflicthantering aan de orde kwamen, evenals het spanningsveld tussen de nationale wetgeving en de lokale erkenning of niet-erkenning daarvan. Hij stond ook stil bij het spanningsveld tussen traditionele gebruiken en moderne ontwikkelingen binnen leefgemeenschappen in het binnenland van Suriname.

De panelleden Albert Aboikoni, Justina Eduards, Setty Leter hebben hun visie geven op het gepresenteerde en ook hun eigen accenten leggen op de traditioneel-culturele, juridische en politiek-bestuurlijke aspecten van conflicthantering binnen leefgemeenschappen in het binnenland. De workshop werd bijgewoond door vertegenwoordigers van NGO’s, het bedrijfsleven en de overheid.