Discussie Ashantikoning moet zijn verontschuldigingen aanbieden

Voor de Koningin van de slavenhouders leggen we angisa op de grond…voor de Ashanti
koning stenen – Henk Dors

De Ashante maken deel uit van de Akan groep. (Ongeveer 20 miljoen mensen)
Oorspronkelijk komen deze volken uit de West Sudan. Er zijn studies dat de Ashante een
subgroep zijn van de Fanti.
De Akan zijn te vinden in de landen die tegenwoordig Ghana, Ivoorkust, Burkina Fado, Togo en
Benin vormen.

Het is voornamelijk het conflict tussen de Fanti en de Ashanti waar Europeanen misbruik hebben
gemaakt om mensen tot slaaf te maken.
Zij gebruikten wapens als instrument om de strijd aan te wakkeren en om gevangenen te kopen.
Uiteraard moesten de volken uit zelfbehoud wapens kopen ..anders zouden ze militair verzwakt
zijn in de conflicten. Conflicten die de Europeanen uitlokten.
Ook moesten ze wapens hebben tegen de Arabische golf die het continent overspoelde. Veel
mensen weten niet dat de Slavernij onder de Arabieren (moslims)even erg Was en tot de dag van
vandaag nog doorgaat.

Het conflict in Soedan met Darfur is daar een goed voorbeeld van. Maar ook de situatie in Libië.
10% van alle tot slaafgemaakten op de slavenschepen was Akan. Veel ambachtslieden.
Hun handel was o.a. goud…en ook zout.

Een ander deel van de tot slaafgemaakten die naar de Amerika's kwamen waren de Bantu volken.
Die waren meer naar het zuiden.Vanaf Kameroen  tot en met Angola, Kongo, Namibië, Zuid
Afrika.  Er zijn zelfs mensen uit Oost Afrika naar de Amerika's gebracht.
Het grootste deel van de Afro Brazilianen komt uit Angola.
Dat deel van het continent kennen wij in Suriname als Luangu. (Angola Kongo Namibie)

Geen enkel Afrikaans volk ( gebruik het woord stam NIET!!!) Is verantwoordelijk voor wat de
Europeanen hebben gedaan.  Dat is de grootste leugen en getuigt van een vorm van zelfhaat.
Voor de Koningin van de slavenhouders leggen we angisa op de grond zodat ze erop kan lopen.
Voor de Ashantehene reserveren wij stenen. Een trieste zaak en de wereld op zijn kop.