Deelname van Naks Kwanzaa aan het programma van de Dag der Marrons op 10 oktober jl.