De glorie van een ras vóór de repressie

Armand Zunder, directeur van het Kennisinstuut voor Onderzoek naar Genocide en Reparaties. Foto: dWT Archief

PARAMARIBO – “Waarom leren onze schoolkinderen dat Christoffel Columbus Amerika heeft ontdekt, terwijl dit helemaal niet waar is. Waarom leren we ze niet over de Nijldelta, dat de basis is geweest van de zwarte cultuur?” Enkele vragen die Armand Zunder, directeur van het Kennisinstuut voor Onderzoek naar Genocide en Reparaties, min of meer zelf beantwoordt in de Naks Kriroro Wiki lezing getiteld ‘Black History. Africa is the future, The future is Africa’.

Tijdens zijn presentatie blikte Zunder terug op de geschiedenis van de voorouders van Afrikaanse afkomst, die al rond het jaar 3150 vóór de geboorte van Christus in Sudan en in Egypte tot grote bloei kwamen. In die periode tot en met het jaar 711 voor Christus waren de Afrikanen de meesters op het gebied van wetenschap, technologie en de toepassingen daarvan. “De Moren hebben vanuit Noord-Afrika in de periode 711 tot 1492 beschaving gebracht aan de Europeanen door onder andere zeep en badhuizen bij ze te introduceren”, vertelt Zunder.

Dat de Moren heer en meesters waren in Europa staaft de wetenschapper met het verhaal over de   ‘ontdekkingsreis’ van Columbus, die overigens nooit voet aan wal zette in Amerika. “Hij was wel voor de kust van Venezuela, maar ging niet van boord, omdat hij door de lange reis ziek werd”, zegt Zunder. In diverse publicaties is beschreven dat de persoon die wel van boord ging ene Pedro Alonso Nino was, meer bekend als ‘El Negro’. De Moorse kapitein reisde samen met Columbus op het schip Santa Maria naar de ‘nieuwe wereld’ in 1493.

El Negro leidde zijn eigen expeditie, die gefinancierd werd door de Raad van Castilie, om goud en parels te vinden in de gebieden die Columbus nog niet ontdekte. Hij keerde rijk terug naar Spanje. Omdat hij zijn afspraken niet nakwam om een bepaald percentage van zijn rijkdom aan de Spaanse koning af te staan, werd hij later gearresteerd en nog voor zijn rechtszaak stierf hij in de gevangenis. “Dit is een van de bewijzen dat Afrikanen vrije mensen waren in Spanje en ook succesvol kunnen zijn”, zegt Zunder.

Dat er niet genoeg kennis is over de succesvolle en bloeiperiode van voor 1493, komt volgens de wetenschapper omdat de focus veel te veel op de periode van slavernij en contractarbeid wordt gelegd. “Onze geschiedenis is niet daar begonnen, maar veel eeuwen eerder. We weten het niet, omdat we het niet willen weten. Als je het wil weten, moet je het gaan onderzoeken”, benadrukt Zunder. In zijn presentatie heeft hij zoveel mogelijk weblinks geplaatst zodat de aanwezigen ook zelf de publicaties gaan opzoeken.

“Dingen die we in feite hadden moeten weten, maar we weten het niet en daarom zijn we gedesoriënteerd. Een groot aantal mensen heeft geen zelfvertrouwen, omdat ze denken dat ze voortkomen uit een periode van slavernij en contractarbeid.” Tijdens de presentatie praat Zunder bewust niet over de slavernij en slavenhandel. “Het liefst praat ik over de greatness of black people’ wat zij allemaal hebben gepresteerd.” Hij noemt Afrikaanse namen als Imhotep, vader van de medische wetenschap, maar ook de Moorse bezetting van Europa. De historische piramides zijn de levende bewijzen.

Zunder voorziet dat Afrika weer zijn positie voor wat de wereldeconomie betreft zal innemen. Het olie- en gasconcern Eco Atlantic in Lagos is volgens de wetenschapper in het proces om zich als het financiële centrum van Afrika te manifesteren.  Ook andere Afrikaanse landen zitten in dat proces van economische ontwikkeling. De inleider wees daarom vooral op de verschillende mogelijkheden om zaken met het continent te doen.”Ik denk niet dat er een leegloop in de Amerika’s en Europa zal ontstaan. Maar de gedachte zal wel ontstaan ‘Wat hebben wij de Afrikanen te bieden? Het vraagstuk van Reparations over het koloniaal en slavernij verleden blijft toch nog overeind.

Zunder vindt het een goede zaak dat de Nederlandse overheid een miljoen euro uittrekt voor de herdenking van het slavernijverleden in Nederland. “Alleen heeft de slavernij niet in Nederland plaatsgevonden. Ze hebben juist ervan geprofiteerd.” Zunder verwacht dat op 1 juli de Nederlandse overheid ook eindelijk excuses over het slavernij verleden zal aanbieden. Het Europees parlement heeft op 26 maart dit jaar een resolutie aangenomen, waarin Nederlandse instellingen en de overheid aanbevolen worden om dit te doen. Ook al gebeurt het dit jaar niet, in de komende jaren zal het zeker gebeuren.

Lees het krantenartikel hier: Black History- Verslag Lezing A. Zunder Nat. Reparatie Commissie, DWT 16 juni 2019

Bron: DWT 16 juni 2019