De Bondruvogel en de oude laars

De Bondruvogel en de oude laars

Het boek vertelt over slavernij en vrijheid, over de kracht van mensen en over het belang van samenwerken.

De Verenigde Naties hebben met steun van Nederland de jaren 2015 tot 2024 uitgeroepen tot het Decennium voor Mensen van Afrikaanse Afkomst. Het kabinet wil deze jaren inzetten om de aanpak van racisme te versterken en de positie van mensen van Afrikaanse afkomst* verbeteren. Het Decennium kent drie pijlers: erkenning, rechtvaardigheid en ontwikkeling.

Het beste idee
Met de Decade Innovation Award wilt de organisatie van deze prijs de doelen van het Decennium een stevige impuls geven. Het gaat om beantwoording van vragen als: hoe versterk je kennis over uitsluiting en discriminatie? Hoe besteden we aandacht aan het erfgoed en de culturen van mensen van Afrikaanse herkomst? En hoe bevorderen we de aandacht voor de slavernij-, koloniale- en de migratiegeschiedenis.

Vragen waar niet altijd een makkelijk antwoord op te geven is. AMEM lid Mildred Uda-Lede heeft met haar verhaal de Bondruvogel en de oude laars hier in ieder geval een bijdrage aangeleverd.

Het gaat bij dit project om de verspreiding van het verhaal en de boodschap van een kinderboek dat in 2013 in eigen beheer is uitgegeven. En in een kleine oplage is verschenen bij de herdenking van 150 jaar afschaffing van de Nederlandse slavernij. In het kinderboek De Bondruvogel en de oude laars vertelt de Surinaamse opa Frits aan kleindochter Imara uit Amsterdam, bij het visgat, een eeuwenoud verhaal. Imara is voor het eerst met vakantie in Suriname. Dit verhaal mag Imara nooit meer vergeten en zij moet het doorvertellen. Het verhaal vertelt langs historische feiten, op het niveau van kinderen van de basisschool, over de eeuwenlange Nederlandse geschiedenis van slavernij. Het leert kinderen deze nare passage uit onze Nederlandse geschiedenis begrijpen. Het leert hen niet elkaar te veroordelen, maar de idealen van menswaardigheid en gelijkheid van de mens, hoog te houden. De Bondruvogel en de oude laars verbindt kinderen met elkaar en leert kinderen met zwarte roots ook trots te zijn op hun eigen cultuur, op hun voorouders en op hun familiegeschiedenis. Het vertelt over de kracht en het doorzettingsvermogen van mensen en leert de waardigheid en menselijkheid van de mens mensen te respecteren. Het verhaal van de Bondruvogel en de oude laars is een verhaal over hoop. Hoop voor nazaten van slaaf gemaakte mensen, maar in het bijzonder hoop voor alle kinderen van onze wereld.

Stem nu op dit prachtig verhaal