Voorleesuurtjes Sranantongo op vier scholen

Voorleesuurtjes Sranantongo

op vier scholen

Zoals bekend is 21 februari door de UNESCO uitgeroepen tot de Internationale Dag der Moedertalen.

Deze Dag wordt door NAKS gezien als een unieke mogelijkheid om het Sranantongo uit te dragen en dichterbij onze bevolking, waaronder onze kinderen, te brengen.

Daarom organiseert de NAKS Sranantongo Werkgroep op een viertal scholen voorleesactiviteiten in het Sranantongo, te weten:
– GLO school O.S. Tammenga, Lagere School
– VOJ Graaf von Zinzendorfschool
– VOJ Hendrikschool
– VOJ AR Leeuwinschool

Met het voorlezen van verhalen in het Sranantongo wil NAKS onderstrepen dat het Sranantongo een belangrijke moedertaal is, die Surinamers met trots als communicatiemiddel moeten hanteren in hun dagelijks leven.

NAKS zal zorg dragen voor gezellige en spannende Sranantongo voorleesactiviteiten waarbij de kinderen van hun moedertaal zullen genieten. Ze gaan ervaren dat het een taal is die even belangrijk is als de andere talen die ze kennen of dagelijks horen. Een taal die ze niet moeten wegstoppen, maar die meer waardering moet krijgen als onderdeel van ons Surinaams cultureel erfgoed.

Op deze wijze hoopt NAKS een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en versterking van de zelfidentiteit van de schooljeugd die deelneemt.

Bron: https://gfcnieuws.com/voorleesuurtjes-sranantongo-op-vier-scholen/

 

 

Benefietconcert Naks smaakt naar meer!

Beste NAKS Famiri,

Hierbij aangehecht een krantenartikel zoals verschenen in De ware Tijd van 11 december.
Het was een fantastische show waarop heel positief is gereageerd. We mogen onszelf met recht trotse en geweldige NAKSers noemen, om zo een show op de planken te zetten.
Allen die hieraan hebben bijgedragen: grantangi  om NAKS zo te verheffen en zet dit voort!!!

Odi

SS namens het bestuur

Cursisten blij met conversatiecursus Sranantongo

Hernieuwde belangstelling voor Kopro beki

Iconenkalender legt belang archiveren bloot

Singi-uma Emelie Leerdam (m) heeft ook een plaats verworven op de iconenkalender.

“Bij de zoektocht naar materiaal en documenten zijn we erachter gekomen dat belangrijke Surinamers en Surinaamse organisaties zich onvoldoende bewust zijn van het belang om hun werk en activiteiten te documenteren.” Dit zei Naks-voorzitter Siegmien Staphorst bij de feestelijke presentatie van de iconenkalender van haar organisatie.

Staphorst: “Wij van het Naks-documentatiecentrum van de Afro-Surinaamse cultuur beseffen dat er werk aan de winkel is om dit bewustzijn op gang te brengen.” De iconenkalender is een initiatief van de Sranantongo-werkgroep binnen Naks. Vorig jaar werd de eerste editie uitgegeven. Met deze kalender wil de organisatie een bijdrage leveren aan de Surinaamse historie, het behoud van de Afro-Surinaamse cultuur en de nationaliteitsbeleving.

Surinamers die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van het land zijn door Naks geëerd. Daartoe behoren taalkundige Hein Eersel, historicus en politiek analist Eugène Gessel, Heloise Rozenblad (eerste vrouwelijke procureur-generaal) en singi-uma Emelie Leerdam. Van deze levende iconen werd een filmpje vertoond, waarna ze elk een mand met presentjes, de nieuwe kalender en een plaquette kregen waarop hun naam en de tekst ‘Grani fiti den bikasi den gi Sranan grani’ is gegraveerd.

De overige acht iconen zijn arts en toneelschrijfster Sophie Redmond, Cecile Zandwijken (promotor marronkunstnijverheid), Clark Accord (bestseller auteur en publicist), Ilse Henar-Hewitt (pionier van de Surinaamse vrouwenbeweging, koto- en angisakenner), Thelma Ment (zangeres en cultuurdraagster), Wilgo Baarn (theatermaker, regisseur en medeoprichter van de Alakondredron), Big Jones (vernieuwer van de kawinamuziek) en Gazon Matodja (grootopperhoofd der Aucaners).

Volgens Onderwijsminister Lilian Ferrier zou elke school in het bezit moeten zijn van deze kalender. De bedoeling is volgens Staphorst dat er elk jaar een kalender met de Surinaamse iconen wordt uitgebracht. “We werken nu aan een programma voor scholen, want we willen heel graag dat de jeugd geïnformeerd wordt over de Surinaamse iconen”, zegt ze tegen de Ware Tijd. Aan de lancering van de tweede Sranantongo-iconenkalender is er een expositie verbonden, waarbij er informatie over de verschillende iconen wordt gepresenteerd via oude krantenknipsels, foto’s en de producten die de iconen hebben vervaardigd. De expositie duurt tot vrijdag.

 

Bron DWT