TOESPRAAK VOORZITTER VAN NAKS, SIEGMIEN STAPHORST

TOESPRAAK VOORZITTER VAN NAKS, SIEGMIEN STAPHORST

BIJ DE LAUNCH VAN DE SRANANTONGO ICONEN KALENDER EN EXPOSITIE OP 10 NOVEMBER 2017

GRANI FITI YU

Op 5 mei 2017 bestond De Organisatie voor Gemeenschapswerk NAKS 70 jaar en na zeven decennia heeft de organisatie nog steeds een vooraanstaande rol in het Afro-Surinaamse culturele leven. NAKS vindt het belang rijk om Afro-Surinaamse persoonlijkheden te eren en daardoor het zelfbewustzijn en de eigen identiteit van de Afro-Surinamers te helpen versterken. Vanuit die gedachtegang heeft de organisatie besloten om regelmatig een kalender van Afro-Surinaamse persoonlijkheden uit te geven en daaraan een expositie te koppelen.

De kalender voor 2018 is de eerste in de reeks; de expositie van 2017 staat in het kader van de viering van 70 jaar NAKS. Met de kalender en expositie geeft NAKS ook invulling aan een van haar belangrijke strategieën namelijk het vastleggen van en vergroten van de kennis over het Afro-Surinaams cultureel erfgoed.

Wij zijn er trots op dat NAKS, een organisatie die gestoeld is op vrijwilligerswerk, na 70 jaar nog steeds sterk, bewust en vol overgave aanwezig is op het vlak van de Surinaamse cultuur, in het bijzonder de Afro-Surinaamse cultuur.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar alle vrijwilligers, medewerkers, adviseurs en donoren die hebben bijgedragen aan het realiseren van de NAKS-kalender 2018 en expositie van 2017. Blijf NAKS inspireren en steunen zodat wij kunnen voortgaan met het leveren van een betekenisvolle bijdrage aan de opbouw en versterking van het Afro-Surinaamse erfgoed, de Afro-Surinaamse cultuur, de Surinaamse cultuur.

 

Siegmien Staphorst

(Voorzitter NAKS)

Paramaribo, 10 november 2017

Toespraak van de Directeur van Cultuur, Elviera Sandie

Toespraak van de Directeur van Cultuur, Elviera Sandie bij de launch van de “Naks Sranantongo Iconen Kalender en Expositie, Vrijdag 10 November 2017 om 18.00 uur in Naks.

Dames en heren.

Vandaag bereikt Cultuur Suriname wederom een belangrijke mijlpaal, dankzij het initiatief, het ontwerp en de produktie aktiviteiten van een bijzonder en waardevol produkt van Naks, de  Naks Sranantongo Iconen Kalender en Expositie.

Naks wil hiermee bereiken,  dat het Surinaams volk bewust (er) wordt van het belang van het identificeren, beschrijven en presenteren van de voorhoede lopers, de voorbeeldige Surinamers binnen cultuur

Het is erg belangrijk dat wij als overheid, een proces op gang brengen wat moet leiden tot het conserveren van dit deel van ons nationaal cultureel erfgoed. Het directoraat Cultuur heeft daarin een leidende belangrijke rol , vanwege de UNESCO conventie bescherming immaterieel erfgoed maar wij zijn als overheid op 1 october jl. Officieel zijn toegetreden.

Maar wij moeten eerlijk zijn en erkennen dat wij niet in staat zijn om deze immense, grote job alleen te klaren.

Jan Ernst Matzeliger, geboren en getogen in Suriname  kreeg op 20 maart 1883 in . De verenigde staten van Amerika patent op de door hem ontworpen Shoe Lasting Machine (Schoenstikmachine). Hierna verkreeg hij nog 4 patenten in de schoenenindustrie

We kennen de naam Matzeliger vaak genoeg wel, maar realiseren ons toch onvoldoende wat de impact is van z’n uitvinding. Door zijn uitvinding werd het  dragen van schoenen betaalbaar voor de wereld en deze ‘revolutie’ in de cultuur van de mensheid, watbetreft bescherming van de voet, heeft vandaag tot gevolg dat miljarden mensen, niet alleen dagelijks lopen op schoenen, maar miljoenen in de wereld verdienen en leven van de schoenindustrie.

Hij is een van de vele voorbeeldfiguren van onze eigen mama Sranan en vandaag presenteert NAKS middels deze tentoonstelling en uitgifte van een kalender 12 Surinaamse grootheden die als inspiratiebron dienen voor ons allen, vooral de jeugd die (te)veel wordt beinvloedt door andere culturen via moderne media en daardoor te weinig weet van onze eigen helden, iconen, die soms ook binnen hun eigen familie voorkomen.

Dank aan Naks dat deze 12 nieuwe Iconen voor het voetlicht treden. Al deze mensen dragen bij aan ons bewustzijn, het collectief bewustzijn, waarop we dagelijks op voortborduren. Wie ben je, waar kom je vandaan, en waar ga je naartoe. Wat geven we aan onze kinderen mee, in de opvoeding? Wat kan je aan toeristen vertellen wanneer ze naar je land komen? Ik kom uit Suriname en ik bouw voort op het fundament dat is gebouwd door mijn rolmodellen! Zo draag ik bij aan natievorming van mijn land. Dat is wat Naks wil. Dat is waar Naks aan sleutelt en dat is wat Naks steeds weer presteert.

Dames en heren Naks famiri, van bestuur tot veldwerker bedankt namens de minister van Onderwijs, wetenschap en Cultuur, drs. R. Peneux en alle medewerkers van het ministerie, vooral van het directoraat Cultuur.

Ik dank u.

NAKS SRANANTONGO ICONEN KALENDER EN EXPOSITIE

NAKS draagt op diverse wijzen bij aan het behoud en versterken van het cultureel erfgoed van de Afro-Surinamers en het ontwikkelen en versterken van het bewustzijn van Surinamers over de cultuur. Een van de belangrijke elementen van dit Afro-Surinaams cultureel erfgoed is de taal, met name het Sranantongo.

Reeds jarenlang worden de activiteiten ter bevordering van de Sranantongo taal gericht op het verzorgen van cursussen en het houden van Sranantongo avonden.

Het bestuur van NAKS heeft op advies van de NAKS Werkgroep Sranantongo besloten om een nieuwe stap te ondernemen ter bevordering van het Sranantongo, namelijk de uitgifte van een kalender met Sranantongo teksten. Gaandeweg de discussies over de opzet van de Kalender is er een belangrijk aspect toegevoegd, namelijk het kiezen van 12 Surinaamse iconen, van wie het leven en werk op maandbasis belicht zullen worden. De bedoeling is om bij wijze van educatie over Sranantongo en het eren van iconen die onze samenleving heeft voortgebracht, elk jaar zo een kalender uit te geven.

Wat is de opzet van de NAKS Sranantongo Kalender en expositie?

Het eren van belangrijke Surinamers die onze samenleving heeft voortgebracht:

  • Per maand belichten we een belangrijke persoon die bijdraagt aan onze nationale cultuur en nationale ontwikkeling.
  • Bewust kiezen we niet alleen voor overleden personen.
  • Bij de keuze wordt gelet op de genderverhoudingen, zodat er balans is in het aantal vrouwelijke en mannelijke iconen.

Er wordt bij de launch van de Kalender een expositie gehouden, waarbij het publiek kennis kan maken met de gekozen iconen.

Het bevorderen van het Sranantongo:

  • De tekst wordt zowel in het Nederlands als Sranantongo belicht.
  • Daarnaast wordt er elke maand een Surinaamse odo geplaatst.

De Afro-Surinaamse Iconen Kalender 2018 wordt gelaunchd op vrijdag 10 november 2017.  Tegelijk met de launch vindt de opening plaats van een expositie over de iconen, die een week zal duren. Gepoogd zal worden de expo ook in meerdere districten te houden.
De kalenders zullen gedistribueerd worden in Paramaribo, de districten en Nederland. De launch en expositie vinden plaats in het NAKS complex aan de Thomsonstraat 8.

De resultaten van het project

  • Het Surinaamse publiek is via de uitvoering van dit project geïnformeerd over een 12-tal Surinaamse iconen.
  • De belangstelling voor de Sranantongo taal als belangrijk element van het Afro-Surinaams cultureel erfgoed zal toenemen.
  • Het Surinaamse publiek zal zich bewust zijn van de betekenis van het hebben van iconen, met name ter vergroting van het zelfbewustzijn van de eigen cultuur en maatschappelijke ontwikkeling.

NAKS stelt zich ten doel de sociale, culturele, geestelijke, lichamelijke, en maatschappelijke belangen van de Surinaamse gemeenschap te behartigen in de ruimste zin des woords.