Stichting NAKS Nederland

Persbericht NAKS Benefiet Concert

Op 9 december 2018 zal de organisatie voor gemeenschapswerk NAKS in de Congreshal een geweldig benefit concert houden gericht op het “showcasen” van een deel van de Afro-Surinaamse cultuur. Artiesten van de diverse afdalingen zullen van hun creatieve zijde in de vorm van dans zang en muziek laten zien. De afdelingen die meedoen zijn o.a.: 1) Naks Akuba; 2) Ala Firi; 3) Diferenti; 4) Kotomisi; 5) Kwanzaa; 6) Naks Kaseko Loco; 7) Naks Mi Agida; en 8) Wan Rutu.

Deze show is een deel van een serie van fundraising activiteiten gericht op 1) een op te zetten volledig geoutilleerde dansstudio. deze studio zal bijdragen tot het bevorderen van de kwaliteit van de diverse dans en theater stijlen van de NAKS afdelingen, en 2) deelname van 2 Naksers aan 31st Annual International Conference and Festival of Blacks in Dance, januari 2019 in Ohio, USA. Zij zullen een college en een Master dance class over de Afro-Surinaamse dans verzorgen.

NAKS nu al 71 jaren bestaande organisatie zet zich in voor de verhoging van het sociaal-cultureel bewustzijn in relatie tot duurzame ontwikkeling van Surinamers in het algemeen en van de Afro-Surinamers in het bijzonder.

NAKS timmert al jaren aan de weg om in het bijzonder jongeren sociaal, cultureel en creatief te vormen. Vele populaire Afro Surinaamse kunstenaars, artiesten en of muziek formaties die lokaal als op internationaal hun diensten leveren of hun producten produceren, hebben hun vorming gehad binnen NAKS.

Gerust kan gesteld worden dat NAKS een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het verder tot ontwikkeling brengen van de creatieve en de entertainment sector vanuit de Afro Surinaamse cultuur. Crafters e.a kunstwerken, de typische klederdrachten, kawina, kaseko muziek, de dansstijlen en diverse gerechten zijn behouden, gemoderniseerd en geprofessionaliseerd. Zij vormen een niet weg te denken onderdeel van de Surinaamse creatieve en entertainment sector. Heden ten dage vormt afro- Surinaamse cultuur uiting belangrijk onderdeel van het Surinaams toerisme product. Dit is de grond reden waarom cultuur ook als een economisch goed moet worden erkend, waarin geïnvesteerd moet worden.

Cultuur en cultuur uitingen zorgen voor de verbinding van mensen met elkaar. Cultuur draagt zorg voor de sociale balans en vorming en voedt het gevoel van eigenwaarde. Jongeren cultuureducatie, vormt de basis van het missie van NAKS. Vorming van de eigenwaarde, versterken creatieve uiting, sociale vorming en verbeteren van het cognitief vermogen behoren tot de resultaten die wij bereiken en steeds meer wensen te bereiken.

Reden te meer om de omgeving en de faciliteiten waar deze jongeren bezig zijn te verbeteren en te professionaliseren.

NAKS bestaat heden ten dage uit 11 actieve afdelingen en 7 actieve werkgroepen / commissies.

De afdelingen die voornamelijk bezig zijn met podiumkunst zijn flink aan het oefenen om het gezamenlijk product namelijk een sprankelende kleurrijke benefit show in elkaar te zetten voor de totale Surinaamse samenleving. Het wordt een gevarieerde avond gevuld met een modeshow van jonge ondernemers, afgewisseld met een geweldige zang ensemble en dans schouwspel bestaande uit diverse dansstijlen. De muzikale begeleiding van de avond is toevertrouwd aan onze enige echte Naks Kaseko Loco. Een optreden van de Naksers van origine Tekisha Abel en Enver Panka vormen het “dessert” van de avond. Het is dus een “win win” avond. Naks levert een bijdrage aan een genoeglijke avond en de bezoekers dragen bij aan de toekomst van de Afro-Surinaamse podiumkunst.

Contact: Artistiek leider Darrel Geldorp 8651898

NAKS SRANANTONGO ICONEN KALENDER 2019 EN EXPOSITIE (verkorte informatie)

NAKS draagt op diverse wijzen bij aan het behoud en versterken van het cultureel erfgoed van de Afro-Surinamers en het ontwikkelen en versterken van het bewustzijn van Surinamers over de cultuur. Een van de belangrijke elementen van dit Afro-Surinaams cultureel erfgoed is de taal, met name het Sranantongo.

Reeds jarenlang worden de activiteiten ter bevordering van de Sranantongo taal gericht op het verzorgen van cursussen en het houden van Sranantongo avonden.

Het bestuur van NAKS heeft op advies van de NAKS Werkgroep Sranantongo besloten om een nieuwe stap te ondernemen ter bevordering van het Sranantongo, namelijk de uitgifte van een kalender met Sranantongo teksten. Gaandeweg de discussies over de opzet van de Kalender is er een belangrijk aspect toegevoegd, namelijk het kiezen van 12 Surinaamse iconen, van wie het leven en werk op maandbasis belicht zullen worden. De bedoeling is om bij wijze van educatie over Sranantongo en het eren van iconen die onze samenleving heeft voortgebracht, elk jaar zo een kalender uit te geven.

 
Wat is de opzet van de NAKS Sranantongo Kalender en expositie?

 • Het eren van belangrijke Surinamers die onze samenleving heeft voortgebracht:
  • per maand belichten we een belangrijke persoon die bijdraagt aan onze nationale cultuur en nationale ontwikkeling.
  • Bewust kiezen we niet alleen voor overleden personen.
  • Bij de keuze wordt gelet op de genderverhoudingen, zodat er balans is in het aantal vrouwelijke en mannelijke iconen.
 • Er wordt bij de launch van de Kalender een expositie gehouden, waarbij het publiek

kennis kan maken met de gekozen iconen.

 • Het bevorderen van het Sranantongo:
  • De tekst wordt zowel in het Nederlands als Sranantongo belicht.
  • Daarnaast wordt er elke maand een Surinaamse odo geplaatst.

De Afro-Surinaamse Iconen Kalender 2019 werd gelaunchd op vrijdag 2 november 2018.  Tegelijk met de launch vond de opening plaats van een expositie over de iconen

De kalenders zullen gedistribueerd worden in Paramaribo, de districten en Nederland. De launch en expositie vonden plaats in het NAKS complex aan de Thomsonstraat 8.

De iconen van 2019

 1. Januari 2019 Sophie Redmond
 2. Februari Cecil Zandwijken
 3. Maart Clark Accord
 4. April Eugene Gessel
 5. Mei Ilse Henar- Hewitt
 6. Juni Thelma Ment
 7. Juli Wilgo Baarn
 8. Augustus Big Jones
 9. September Hein Eersel
 10. Oktober Heloise Rozenblad
 11. November Melie Leerdam
 12. December Gazon Matodja

 

NAKS Website: http://nakssuriname.com/

NAKS Facebook: https://www.facebook.com/nakssuriname

Famiridey 6 oktober 2018

GO INTERNATIONAL! SCHRIJF EEN SURINAAMS KINDERVERHAAL VOOR EEN CARAIBISCH STORYBOOK.

Het verhaal (voor kinderen tussen 7-12 jaar) mag niet langer zijn dan 1500 woorden.
Liefst in Engels of Spaans, maar het mag ook in het Nederlands.
Als je verhaal wordt geselecteerd, wordt het gepubliceerd in een boek dat in het Caribisch gebied wordt verspreid door Beyond Cultura Events.
Kijk voor meer info op www.beyondkulturaevents.com.
Surinaamse inzendingen kunnen gestuurd worden naar pubsesu@gmail.com voor 10 oktober 2018.