Clifton Braam naar grotere hoogten in Nederland

“Ik was deze keer wat rustiger en minder zenuwachtig. Ik heb mijn ‘eerste keer’-ervaring gehad. Maar ik was toch wel nerveus bij de gedachte aan hoe het publiek deze nieuwe show zou vinden”, vertelt komiek Clifton Braam.

‘Twee landen, één liefde’ vertelt het verhaal over de verschillen en vooral de overeenkomsten tussen Surinamers en Nederlanders. “De eerste show was gewoon mijn verhaal, maar nu bespreek ik de maatschappij. Ik durf dingen te zeggen over mensen en de politiek. Het moest geen cliché worden van Surinamers zijn lui en Nederlanders zijn gierig. Dati un sabi k’ba“, lacht Braam.

Het moest dus diepgaander en dat schijnt hem aardig gelukt te zijn. Hij bleef ruim drie maanden in Nederland en als alles naar wens verloopt, zal hij volgend jaar waarschijnlijk acht maanden daar verblijven. Braam voelt zich gesteund doordat collega’s die hij kent, zijn show hebben bezocht. Een andere mooie ervaring is zijn ontmoeting met André van Duin, één van de grootste Nederlandse komieken van de oude stempel.

Het komend jaar ziet er bijzonder uit voor Braam. Hij gaat vier shows doen: ‘Kaseko in Concert deel 3’ en voor de tweede keer ‘Twee landen, één liefde’. Over de andere twee shows wil Braam nog niets kwijt, maar het lijkt erop dat hij in 2019 volledig professioneel gaat. “Dat betekent seizoenen spelen, wel tachtig tot negentig keer één stuk spelen door het hele land.” Braam glundert. Hij is er helemaal klaar voor.

Bron: dwtonline

Start project Javaans cultureel erfgoed in Suriname

Javanen in Suriname zijn gestart met het op papier zetten van hun cultureel erfgoed. Trekker van het project is de Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie (VHJI). Zondag hield de organisatie de eerste informatiesessie met Javaanse culturele en religieuze vertegenwoordigers. “Zij hebben allen hun medewerking toegezegd voor de vastlegging en kennisoverdracht van hun specifieke kunde”, zegt Cherryl Moentari voorzitter van de VHJI-werkgroep Immaterieel Cultureel Erfgoed. 

Het directoraat Cultuur heeft de VHJI gevraagd om een lijst samen te stellen van het immateriële culturele erfgoed van de Javaans Surinaamse gemeenschap. Na verschillende trainingen te hebben gevolgd, was de werkgroep zondag zover om de eerste consultatie te houden. Het was een verrassende opkomst van personen uit Paramaribo, Wanica en Saramacca. “De opkomst was heel goed. We hebben mensen en organisaties gezien waarmee wij niet eerder bekend mee waren.”

Verschillende sprekers gaven eerst het belang aan van vastlegging, overdracht en behoud van je eigen cultuur, religie, waarden en normen in het dagelijks leven. Er volgde ook een uitgebreide uitleg over wat Immaterieel Cultureel Erfgoed is. Ook wat eventueel onder die van de Javaans Surinaamse gemeenschap kan worden ondergebracht. Hierna kwamen de aanwezigen met hun suggesties. Er volgde een scala aan voorstellingen van diverse podiumkunsten, culinaire kunsten, ceremoniën bij huwelijk en zwangerschap tot aan spirituele en religieuze elementen.
Meerdere personen haalden de gesproken Javaanse taal in Suriname aan, vertelt Moentari. “Zij vonden dat het belangrijk is om je taal te kennen, wil je je cultuur begrijpen.” Zij legt uit: als je de taal niet machtig bent, weet je niet wat op het podium gebeurt, bijvoorbeeld bij een Wayang-kullit show. “Dus kennisoverdracht van alle Javaanse kunst, cultuur, leefgewoontes en religie zal met de taal beginnen, stelden enkele aanwezigen.”

Om een zoveel mogelijk uitgebreide (brede) basislijst te maken, zal de werkgroep de komende maanden de districten in trekken. Na alle gespreksronden volgt die met onder andere Javaanse cultuurkenners om de basislijst door te nemen en te komen tot een definitieve lijst. De werkgroep heeft verschillende trainingen vanuit Cultuur en de Unesco gevolgd om het project uit te voeren en hoe te werk te gaan.

Veel zaken zoals batik, gamelanmuziek, djaran kepang of bami zijn misschien al vastgelegd door Indonesië zelf. Maar bijvoorbeeld de omgeving, speciale ingrediënten, gebruiken, voorwerpen, instrumenten gelinkt aan Suriname, maken dat ons erfgoed behoort tot het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Javaans Surinaamse gemeenschap. “Onze taal, het Surinaams Javaans, is daar een van.”
Moentari zegt dat er nog veel werk te verzetten is. “Dit is echt het prille begin. Wij hopen dat wij aan het eind kunnen bijdragen aan de nationale lijst van Suriname, gevolgd door plaatsing op de internationale lijst.” De werkgroep heeft zichzelf geen deadline opgelegd om het project af te ronden. “Het zou natuurlijk mooi zijn als we deze lijst volgend jaar bij de herdenking van 128 jaar Javaanse Immigratie kunnen presenteren.”

Afgelopen februari heeft het parlement de goedkeuring gegeven voor Surinames toetreding tot de Unesco Conventie ter bescherming van immaterieel erfgoed. Vanuit het directoraat Cultuur zijn verschillende cultuurorganisaties benaderd om hun specifieke deel in kaart te brengen.

De VHJI regio Dijkveld voerde in augustus de Kawinan, Mitoni en Sunatan op. Typisch Javaanse gewoonten en gebruiken, die aan het vervagen zijn en/of niet algemeen bekend zijn onder de Surinamers. Deze traditionele ceremoniën bij huwelijken, zwangerschap/geboorte en besnijdenis werden authentiek uitgebeeld in het teken van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Javanen in Suriname.

Bron: Starnieuws 

Expo ‘Angisa Tori’ beeldt 42 jaar Srefidensi uit

In de Surinaamse cultuur staat de angisa bekend als de traditionele Afro-Surinaamse hoofddoek met een verhaal. Behalve dat deze hoofdtooi door de verschillende vouwwijzen geheime boodschappen verbergt en de gemoedstoestand van de draagster weergeeft, werd die ook uitgegeven tijdens speciale gelegenheden.

In een serie van vijf brengt het Koto Museum ‘A Gudu Oso’ de verschillende gelegenheidsdoeken uit met de Angisa Tori-expo. De eerste tentoonstelling vindt zaterdag plaats en heeft als thema ‘Srefidensi doeken’. Tijdens het evenement zullen ruim 42 doeken die vanaf 1975 werden uitgegeven, getoond worden. De doeken zijn door de jaren heen verzameld door museumcurator Christine van Russel-Henar. Zij heeft ook de betekenissen van de verschillende angisa vastgelegd.

Bij de onafhankelijkheid in 1975 werden vijf doeken uitgegeven, waarvan een door beeldend kunstenaar Stuart Robles de Medina is ontworpen. “Ik ben benieuwd of hij dat als kunstenaar heeft gedaan of in opdracht van de overheid”, zegt de curator. De collectie van 1975 bevat verder een doek uitgegeven door handelsfirma Abbout. Op die doek zijn alle bevolkingsgroepen van Suriname uitgebeeld met een rand van palulu. Een jaar later werd een soortgelijke hoofddoek uitgebracht, maar dan met een rand van fayalobi.

Bij twintig jaar Srefidensi is er een angisa uitgebracht met de tekst van het volkslied erop. Zelf heeft de curator bij veertig jaar onafhankelijkheid ook een doek uitgegeven, waarop de presidenten van de afgelopen veertig jaar zijn uitgebeeld. “Met het uitgeven van een angisa wordt een stukje geschiedenis op een doek uitgegeven.”

De eendaagse tentoonstelling vindt vanaf twaalf uur ’s middags plaats in de tuin van het museum. Speciale attractie op die dag is het beschilderen van een mini-kotomisi, die het museum als aandenken aan 42 jaar Srefidensi heeft laten maken. De reeks angisa-exposities wordt in juni 2018 beëindigd met de ‘Odo angisa’-expo die zal gaan over de odo die horen bij de verschillende hoofddoeken.

Bron: dwtonline

Harriette Bholasingh-Helstone nieuwe OD op cultuur

Harriette Bholasingh-Helstone is sinds 10 november de nieuwe onderdirecteur (od) van het directoraat Cultuur, afdeling Kunst en Creatieve Vorming. Op het directoraat is er plaats voor drie onderdirecteuren en een directeur. 

Er zijn veranderingen nodig om uiteindelijk de gewenste doelen te bereiken, zei minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur bij de installatie van de functionaris. De onderdirecteur valt direct onder de directeur van Cultuur, Elviera Sandie en krijgt de verantwoordelijkheid over een aantal werknemers.

Cultuur staat voor tal van uitdagingen. Daarbij wordt ook gedacht aan de vele dimensies die in relatie kunnen worden gebracht met educatie. De nieuwe onderdirecteur heeft opgeroepen tot verdieping in de verschillende culturen die Suriname rijk is. “De diverse vormen van cultuuruitingen mogen absoluut geen verbazing meer onder ons wekken,” sprak Bholasingh-Helstone. Ze vindt culturele vorming op scholen, culturele organisaties en buurten van eminent belang, meldt het Nationaal Informatie Instituut.

De nieuwe od wil als eerst de Palmentuin maken tot een multicultureel, educatief uitwisselingspark, waarbij het aspect van toerisme nooit en te nimmer uit het oog verloren mag worden. Directeur Sandie heeft gezegd dat er veel uitdagingen liggen op het directoraat en dat er daarom een sterke organisatie nodig is. Behalve nationaal zal er internationaal ook hard aan de weg getimmerd moeten worden, aldus Sandie.

Bron: Starnieuws