NAKS Iconenkalender 2020 Online bestellen

WILT U EEN ICONENKALENDER 2021 BESTELLEN?

De Covid-19-pandemie en de economische crisis hebben de activiteiten van NAKS grotendeels stil gezet. Maar achter de schermen wordt hard gewerkt aan een van de meest succesvolle projecten van de afgelopen jaren: de NAKS Iconenkalender. 

De afgelopen drie jaar werden 36 bijzondere Surinamers uit heden en verleden geportretteerd en met een videoproductie en tentoonstelling onder de aandacht gebracht van een breed publiek. Een cultuur-educatief project dat vooral aanslaat bij de jongere generatie die op deze manier nieuwe rolmodellen ontdekt.

De Iconenkalender is in korte tijd zo populair geworden dat de status van ‘collectors-item’ is bereikt. Omdat de interesse met het jaar groeit, stelt NAKS belangstellenden in de gelegenheid in te tekenen op de Iconenkalender 2021 en een of meer exemplaren te reserveren. 

Twaalf nieuwe Iconen op de NAKS-kalender 2021

 • Sisa Agi, populaire Aukaanse zangeres             
 • Mildred Caprino, historicus en docent 
 • Elfriede Cederboom, voorvechter tegen huiselijk geweld
 • Trudi Guda, cultureel antropoloog en dichter
 • Emma Mais, hogepriesteres van Maisa-liederen
 • Letitia Vriesde, topatleet en sportpromotor
 • Otmar Buyne, transcultureel psychiater en culinair ontwerper
 • Johannes N. Helstone, componist en musicus
 • Papa Koenders, onderwijzer en cultuuractivist Sranantongo
 • Edwin Schal, nationaal topvoetballer en sportcommentator
 • Dorus Vrede, dichter en verteller
 • Carlho Wijdh, oprichter Godo Spaar- en kredietcoöperatie

Klik op de link om te registreren en voor verdere informatie:
Registratie NAKS Iconenkalender 2020

 

COLUMN: Howpu

Uit: De Ware Tijd 23/07/2020 14:00 – Pokay Tongo

Sensi presidenti Chan Santokhi nanga en kompe Ronnie Brunswijk teki abra, wan wortu p’sa omeni hondro leysi: Howpu! Na wan prakseri san e gi wi a bribi taki un d’a libi ete, dati w’e bro. Bro gi na kondre san wi lobi so nanga un heri ati. Sowan wan gi den libi srefi fu sori grontapu o bigi den lobi de gi Sranan. Mi n’e go so fara bika mi wani syi san wi meki fu na kondre. Ma a no a fosi leysi di w’e yere a prakseri fu howpu. Fu den fotentinafeyfi yari nanga den neygi presidenti un syi bun nanga ogri, ma howpu ben de tu. 1975, 1980, 1987, 1991, 1996, 2000, 2005, 2010. Soso ini 2015 un lasi bribi.

A wiki di p’sa mi ben gi Ronnie Brunswijk grani fu di a ben taki en eygi mamatongo. Poti, mi du dati ini Ptatatongo. Wan sma aksi ensrefi fu san ede mi no kebroyki a Sranantongo. We dan, mi kan taygi en, a no a fosi leysi mi e skrifi ini wi eygi tongo. Sonwan feni dati a skrifi a no wan makriki tori fu leysi noso grabu a boskopu. Dan mi e krasi mi baka-ede, aksi mi srefi fa dati kan. W’e taki a tongo, a winsi na af’afu, fa leysi e meki un beti un tongo? M’a bun. Te yu wani leri, yu abi fu skoro yu srefi. Bigin bay wan wortubuku.

Presidenti Santokhi diki kon miti wan tu soro di Bouta libi gi en na baka. So wan fu den no sa betre so esi ini den feyfi yari d’e kon. Fu dati ede feyfi yari syatu. Ibri nyun fesiman di teki kondremakti abra, no e denki p’sa den feyfi yari disi. Ma den mofo e taki trafasi. “Na gi den pikin nanga granpikin di d’a pasi e kon”, den e taki. Ma na ley den e ley bika den e denki fu den srefi fosi. Den e luku san den kan meki fu den srefi ini na syatu pis’ten dati d’e frigiti san den ben pramisi wi di den ben begi wi fu unu sten.

Efu yu no luku bun, so wan fu den soro de so dipi, na koti w’wan Santokhi o abi fu koti den, fu a skin kon betre. Ma a no sa malengri wi. Nofo fu den soro san kweki kon, no ben de fanowdu. Teki a bigi pasi fu eksempre. Bouta ben kan gi tra prenspari wroko a moni so dati un ben kan abi wan moro steyfi gron na ondro un futu. Skoro fu eksempre. A moro bunkopu fasi fu yepi potiwan fu yepi densrefi. No gi den fisi, leri den fu uku.

Ma kon mi taygi unu dati a no moni nanga wan tru ekonomiya w’wan un mankeri. Te un luku fa un tyari un srefi te nanga now, dan w’e syi bigi ay, dyarusu. Bun nanga ogri meki mati tron feyanti. Na a k’ba fu a rigeri di Bouta k’ba rigeri wi syi fa den man seti den srefi. Dyari, gron nanga oso prati, oto seri bunkopu, kompyuter no de fu feni, sturu no de (na tapu gron den ben sidon?), grofu pay e p’sa te mun tapu. Fa wan man di ala den tin yari taki fa a lobi unu (a winsi un no ben lob’en), kan hori un yeye so na spotu? A ben taki leki sma ben tay wis’man n’a t’tey. Dati na wan leri san un no musu fu frigiti. Mi b’o fen’en dyadya fu en efu den payman disi nanga den kado ben kemopo na ini en eygi saka.

Wan tu sani musu de krin. A ten d’e kon un wani sabi san Chan Santokhi wani nanga a kondre. San a wani nanga Ptata. A no san Ptata wani nanga Sranan. A sa musu kapu wan pasi opo, koti wan lin san wi leki libimakandra sa musu waka. Te na ten wi sa syi efu a lin e waka nanga reti. Wi abi fu har’en na en yesi efu a wani teki wan boropasi. Wi abi fu skreki en wiki efu a de fu fadon na sribi. Bari fu howpu nomo no sari. Den fotentinafeyfi yari di de na un baka sori dati mati nanga kompe fu politiki tyari unu go na ini wan swampu nanga bun furu birbiri. A famiriman wisi fu Paul Somohardjo nanga en manpikin Bronto na wan tori san kan sungu unu. Bronto no abi no wan enkri frantwortu noso ondrofeni fu tyari wan boto. Dan fa y’o lon wan her’ ministeriya?

Efu yu no man swen, kayman o nyan yu ondropasi noso a faya son o kiri yu. Wan moro betre skoro Bouta no gi wi fa kondre no e seti. Ini takru ten y’e kisi nyun ideya. Ma wan sani un no musu frigiti, na dati Sranan n’e keba abra feyfi yari. Abra feyfi yari na wan tra bigin fu wan moro betre ten. A no howpu wawan e tyari kenki. Teki yu tyapu, srapu yu owru noso yu ede fu walamala kan nyan wan moro betre tamara. A bigin na tide.

taknangami@live.nl

Conversatiecursus voor beginners

Bij het samenstellen van het cursusmateriaal heeft de Werkgroep Sranantongo zich vooral gericht op de spreekvaardigheid. Aan de hand van vraag- en antwoord-oefeningen, korte woordenlijsten, een minimum aan grammatica en de spellingmethode van de Sranan Akademiya leren de cursisten in twaalf lessen een eenvoudig gesprek voeren.

De Conversatiecursus richt zich op een internationaal publiek dat voor korte of langere termijn in Suriname verblijft en zich in het Sranantongo wil kunnen redden, maar ook op Surinamers die hun Sranantongo spreekvaardigheid willen verbeteren. Coördinator: Vivian Olf. en Docenten: Sandra Goedhoop en Romeo Grot.

Foto reportage NAKS voorleesdag

Foto reportage NAKS voorlees dag in het Sranantongo.

In het kader van de UNESCO Dag der Moedertalen 2020 organiseerde NAKS een voorleesdag in het Sranantongo op acht scholen in Paramaribo.

 

Voorzitter NAKS in de Februari 2020 editie van PARBODE

De Voorzitter van NAKS in de Februari 2020 editie van PARBODE.

Mw. Siegmien Staphorst, voorzitter van de organisatie NAKS vertelt in de februari 2020 editie van de PARBODE  over de Iconen kalender; die de organisatie sinds 2018 presenteert aan de Surinaamse gemeenschap. Een kalender met 12 Surinaamse iconen. De kalender heeft als doel om Surinamers te leren over binnenlandse voorbeeldfiguren, en dan met name van Afro-Surinaamse afkomst. Het is vooral de bedoeling om jongeren bewuster te maken van de grote figuren die Suriname kent of heeft gekend.

Bespreking team EUFRIE Doumentatiecentrum met schrjvers van het boek Papa Koenders

Bespreking team EUFRIE Doumentatiecentrum met schrjvers van het boek Papa Koenders

Op 21 februari heeft een team van ons EUFRIE Documentatiecenrum  in Amsterdam een bespreking gevoerd met

de schrijvers van een boek over Papa Koenders, bekende voorvechter van het Sranantongo.

Het is de bedoeling om een samenwerkingsproject te ontwikkelen.

Op de foto Sieglien Spier, Vivian Olf, Romeo Grot en twee van de schrijvers, Jules Rijssen en Roy Wijks.

Sranantongo Skrifilini

Hierbij een uitnodiging om deel te nemen of iemand te interesseren voor het Sranantongo Diktee.

Lezingen

Vertaalservices