Presentatie Basiscursus Djembé en Afro Surinaamse percussie: vrijdag 27 april 2018

André Mosis en Cursistengroep nodigen u uit voor het bijwonen van de eindpresentatie van de Basiscursus Djembé en Afro Surinaamse percussie. Gedurende 10 weken hebben 27 geïnteresseerden deze cursus gevolgd bij André Mosis, die de KLM- lesmethode hanteert. Muziekleerkrachten van het R.K.B.O. vormen het merendeel van de cursisten. Overige deelnemers zijn percussie liefhebbers en geïnteresseerden die hun kennis op percussiegebied willen verruimen.

 • Datum: vrijdag 27 april 2018
 • Tijd: 18.00 uur tot 21.00 uur (inloop 17.30 uur)
 • Adres: Burenstraat 34-40
 • Locatie: K.O.B.

 

Wat staat op het programma?

 • Deelnemers van de Basiscursus Djembé en Afro Surinaamse percussie laten zien en horen wat zij in 10 lessen geleerd hebben.
 • Muziekleerkrachten van het R.K.B.O. zullen op creatieve wijze op basis van de KLM- methode (kijken-luisteren-meedoen), laten zien hoe wij onze eigen traditionele percussie-instrumenten kunnen inzetten om allerlei liedjes te begeleiden op school, in de kerk en tijdens andere gelegenheden.
 • Naast slagwerk zullen de cursisten en muziekleerkrachten hun andere talenten aan u presenteren.

 

De presentatie van de Basiscursus Djembé en Afro Surinaamse percussie is een ‘Selfsupporting Evenement’
Naast het genieten van een leerrijke presentatie kunnen de bezoekers ook netwerken en zich aanmelden voor deelname aan de volgende cursus. De organisatie van deze eindpresentatie is in handen van André Mosis en de ervaren muziekleerkrachten van het R.K.B.O.

Wilt u meer weten over het programma?
Bel: (+597) 714 32 93 of 892 32 06.

De Basiscursus Djembé en Afro Surinaamse percussie is in het Cultureel centrum NAKS aan de Thompsonstraat gehouden met medewerking van het NAKS bestuur.

Kokosolie en de Gezondheid: vrijdag 4 mei 2018

Lezing NAKS

Is kokosolie slecht of niet? Welke soorten kokosolie zijn er? Hoe is het gesteld met de medicinale kruiden? Welke kan je het best gebruiken bij hoge bloeddruk of suikerziekte?

Deze vragen en nog meer houden dagelijks grote groepen mensen bezig. Vanwege de behoefte aan deze informatie heeft de Werkgroep Lezingen van NAKS twee deskundigen benaderd en bereid gevonden een presentatie te verzorgen. De heren Ricky Stutgard en Ricky Kewal zullen ons wegwijs maken in de wereld van respectievelijk kokosolie en medicinale kruiden. De bezoekers kunnen al hun vragen afvuren op deze heren nadat zij hun inleiding hebben verzorgd.

 • Datum: vrijdag 4 mei 2018
 • Inloop: 18:00 uur
 • Aanvang 18:30 uur
 • Toegang: vrij
 • Locatie: NAKS, Thomsonstraat 8
 • Sprekers Ricky Stutgard en Ricky Kewal

 

Commissie Lezingen NAKS

 • Coördinator: Renate Wouden, renatewouden@gmail.com, T: (+597) 861 82 77 (ook via Whatsapp te bereiken)
 • Coördinator PR: Sjachnaz Pengel, sjachpenn@yahoo.com, T: (+597) 850 68 57 (ook via Whatsapp te bereiken)

 

NAKS bestaat 71 jaar en gaat door…

Masterclass Sranan Tongo Grammatica

Masterclass Sranantongo grammatica
De Sranantongo Werkgroep van de organisatie voor gemeenschapswerk Naks organiseert in samenwerking met het kotomuseum een driedaagse masterclass Sranantongo Grammatica. Deze vinden plaats op 20, 25 en 27 april, meldt de organisatie in een nieuwsbericht. Naks zet zich in om de taal dichterbij de bevolking te brengen en om te stimuleren dat het steeds meer als normaal beschouwd wordt om onze mooie taal te hanteren. Belangrijk voor het gebruik van het Sranantongo is het beheersen van de grammatica. Immers, inzicht in de structurele regels van een taal draagt bij tot een betere taalbeheersing en vergroot de creativiteit in het taalgebruik.
Tijdens deze master class komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: waarom Sranantongo grammatica? wat is eigenlijk grammatica en wat is het nut van kennis daarover? Ter onderbouwing van de theorie zullen er veel praktijkvoorbeelden behandeld worden. In het verleden werd het Sranantongo slechts in informele settings gebruikt. Tegenwoordig komt deze Surinaamse taal meer tot zijn recht. De cursusleider is de taalkundige Hein Eersel.

Bron

Maranatha Kerstconcert

A Tribute to SRANAN KASEKO LEGENDS

Uitnodiging: Launch NAKS Sranantongo Kalender – vrijdag 10 november 2017

Zoals bekend heeft de Organisatie voor Gemeenschapswerk NAKS op 4 mei jl. haar 70 jarig bestaan herdacht. Een van de belangrijke activiteiten die als onderdeel van het Programma van de Jubileumviering is opgenomen is de officiële launch de Sranantongo Iconen Kalender 2018, als product van het EU-FRIE Documentatiecentrum voor de Afro-Surinaamse Cultuur. In de aangehechte informatie is verkorte informatie over de doelen en de opzet van deze Kalender en expositie opgenomen.

Middels dit bericht hebben wij de eer u uit te nodigen voor het bijwonen van de launch van de Sranantongo Iconen Kalender 2018 en de opening van de daaraan gekoppelde Expositie van de voor 2018 geselecteerde voorbeeld Surinamers.

Datum:
vrijdag 10 november 2017
Locatie: NAKS Centrum, Thomsonstraat 8
Tijd: aanvang 18.00 uur

Het progamma van de launch omvat toespraken, het voorstellen van de 12 voorbeeldpersonen aan het publiek, met een culturele omlijsting. Gaarne ontvangen wij met het oog op de logistieke organisatie en protocollaire voorbereidingen de bevestiging van uw deelname. Wij rekenen op uw aanwezigheid en verblijven met de meeste hoogachting.

Organisatie voor Gemeenschapswerk NAKS,

Mw. Siegmien Staphorst (Voorzitter)