Uitnodiging: Launch NAKS Sranantongo Kalender – vrijdag 10 november 2017

Zoals bekend heeft de Organisatie voor Gemeenschapswerk NAKS op 4 mei jl. haar 70 jarig bestaan herdacht. Een van de belangrijke activiteiten die als onderdeel van het Programma van de Jubileumviering is opgenomen is de officiële launch de Sranantongo Iconen Kalender 2018, als product van het EU-FRIE Documentatiecentrum voor de Afro-Surinaamse Cultuur. In de aangehechte informatie is verkorte informatie over de doelen en de opzet van deze Kalender en expositie opgenomen.

Middels dit bericht hebben wij de eer u uit te nodigen voor het bijwonen van de launch van de Sranantongo Iconen Kalender 2018 en de opening van de daaraan gekoppelde Expositie van de voor 2018 geselecteerde voorbeeld Surinamers.

Datum:
vrijdag 10 november 2017
Locatie: NAKS Centrum, Thomsonstraat 8
Tijd: aanvang 18.00 uur

Het progamma van de launch omvat toespraken, het voorstellen van de 12 voorbeeldpersonen aan het publiek, met een culturele omlijsting. Gaarne ontvangen wij met het oog op de logistieke organisatie en protocollaire voorbereidingen de bevestiging van uw deelname. Wij rekenen op uw aanwezigheid en verblijven met de meeste hoogachting.

Organisatie voor Gemeenschapswerk NAKS,

Mw. Siegmien Staphorst (Voorzitter)