Burgerinitiatief Suriname

image001
Wij zijn burgers van Suriname en dit is onze stem.

Wij zijn een groep van maatschappelijke organisaties en burgers die willen dat personen en instanties die namens ons het land regeren en ons vertegenwoordigen, meer verantwoording afleggen (rekenschap). Wij willen dat het altijd duidelijk is welke besluiten worden genomen en op basis waarvan (transparantie). Wij willen dat burgers meer invloed hebben op de besluiten die hun leven bepalen (participatie en zeggenschap). En vooral willen wij dat de principes van een mensenrechtenbenadering de basis vormen voor onze ontwikkeling.

Dat klinkt moeilijk.

Maar eigenlijk is het heel gemakkelijk. Wij willen een betere samenleving, waarin de mens en menselijke waardigheid centraal staan. Waarin er rechtvaardigheid is en waar een ieder zich gelijkelijk beschermd voelt door de wet. Een land waar de waarborging en beleving van de rechten van alle mensen het uitgangspunt is van wat wij allemaal doen: regering, overheid, bedrijfsleven, en wij zelf als civil society. Dat wil zeggen: een land waar alle mensen gelijk zijn, of ze nu rijk of arm zijn, in het binnenland wonen of in de stad, jong of oud zijn, ongeacht religie, seksuele oriëntatie, of welke andere status dan ook, zoals in Artikel 8 van onze Grondwet wordt bedoeld.

In zo een land is er aandacht voor iedereen, maar vooral voor de mensen die extra aandacht nodig hebben, omdat zij minder kansen hebben (inclusiviteit).

In zo een land is er geen plaats voor vriendjespolitiek, partijbelang en corruptie.

In zo een land neemt de staat haar burgers serieus, en is zij inderdaad dienstbaar aan alle mensen.

En als dat niet gebeurt, dan hebben wij, burgers het recht om dit alles op te eisen.

Het Burgerinitiatief is nagegaan: wat zijn voor ons werkgebied de prioriteiten? Wat zou hoog op de agenda moeten staan van elke partij en dus van elke komende regering?

Want voor ons zijn de verkiezingen slechts een momentopname. Het echte werk is het regeren.

Wij zijn burgers van Suriname; en dit is wat wij willen.

Het volledige document “Voor Onze Toekomst” is te downloaden via de volgende link: https://drive.google.com/file/d/0B-tHCf-mE5MlMzlLT1pnVEZpUzg/view?pli=1


Bezoek ook de Facebook-pagina: www.facebook.com/BurgerinitiatiefSR