ANGISA: CULTURELE UITWISSELING MET CURACAO

Angisa: onlosmakelijk onderdeel traditionele Surinaamse kleding
De angisa vormt een onlosmakelijk onderdeel van de traditionele culturele kleding van Suriname, die in de 19e eeuw werd ontwikkeld. De angisa kan als onderdeel van de Bigi Koto en van de moderne koto, maar kan ook los van de koto’s gedragen worden door vrouwen. Curaçao is een van de landen in de regio waar hele mooie en unieke stijlen zijn meegenomen uit de geschiedenis en waar er ook nieuwe stijlen worden ontwikkeld.

Angi­sa uitwis­seling Suriname- Curaçao: juli 2013
NAKS heeft een eerste stap gezet om te komen tot uitwisseling met Curaçao om tot uitwisseling met Curaçao te geraken en om de we­derzijdse bindstijlen aan te leren. Vanwege het belang van kennis over de wederzijdse culturen is duidelijk aandacht besteed aan jongeren.

De eerste fase van het project is in juli jl. in Suriname uitgevoerd, rondom de viering van 150 jaar Keti Koti. De hoofddoek des­kundige Cenaida van Dinter uit Curaçao bereid gevonden naar Su­riname te reizen om trainingen te verzorgen. In de vorige NAKS Tori hadden wij toegezegd om meer informatie te verstrekken over dit uitwisselingsproject.

Curaçao-Angisa trainingen Suri­name.
Samen met mevrouw van Dinter heeft NAKS de volgende activi­teiten ontplooid:
een Train de Trainerscursus voor Naks intern (10 personen);
een eendaagse workshop voor deelnemers extern (20 personen);
een eendaagse training voor de schooljeugd (120 jeugdigen);
Het ontwerpen van een Suri­naams-Curaçaose angisa’s, een geïntegreerde hoofddoek;
De presentatie van de werkstuk­ken in een culturele avond.
Tijdens de culturele avond werden voordrachten gehouden met zang, muziek, dans, sketches en odo’s die horen bij de gepresenteerde angisa’s.

Deze activiteiten, die zeer geslaagd waren, werden vanuit NAKS ge­coördineerd door een werkgroep bestaande uit Mariska Hew A Kee, Georgine Piqué, Georgine Bree­veld en Judith Kalk. NAKS is het Directoraat Cultuur en het Natio­naal Bureau Genderbeleid (NBG) en het Directoraat Onderwijs erkentelijk voor hun bijdrage aan het welslagen van dit project.

Reactie van Cenaida van Dinter:
“Wij zijn goed hier. Ik, samen met Soesie, de zus van Aileen. Zij heeft me heel goed geholpen samen met de leuke dames van NAKS, We hadden 8 workshops gehouden met veel succes. Kinderen samen met hun juf op school hebben heel goed mee gedaan,waar ik ook naar toe ga ontmoet ik mensen die naar mij blijven kijken en met mij komen praten. De mensen van NAKS zijn leuk met ons, we hebben een moeder hier en dat is Mariska Hew A Kee, een vrouwtje dat bijna nooit slaapt, ze werkt hard maar maakt tijd voor ons, ze maakt zich bezorgd over ons, en ze vraagt altijd Is alles goed met jullie? moeten jullie iets hebben? Hahahaaaaaa, die Mariska is zo lief. Moet je horen, gisteren avond hebben we een Bigi Poku mee ge­maakt, oooo, wij hebben genoten, Ik heb gedanst hoor…..”

Angisa programma mei 2014 op Curaçao
In mei 2014 zal en angisa delegatie van NAKS naar Curaçao reizen om daar een soortgelijk program­ma uit te voeren. Dit project zal op Curaçao gecoördineerd wor­den door Eric Rudge. De bekende Surinaaams-Antilliaanse organisa­tie JPF heeft al alle medewerking toegezegd.

NAKS TORI no. 13, 2013 editie