NAKS KWANZAA

NAKS Kwanzaa is een afdeling van NAKS die de Afro-Surinaamse cultuur door zang en/of dans presenteert, voornamelijk volgens de oude stijl met of zonder instrumentarium.

Kwanzaa is van oorsprong bedoeld om dankbaarheid te tonen voor de eerste oogsten. Vier elementen spelen een grote rol bij Kwanzaa: eenheid, bewustzijn van voorvaderen en erfgoed, herbevestigen van traditionele waarden en eren van de schepper en de schepping.

Het voorgaande verwijst grotendeels naar het bestaan van NAKS Kwanzaa als oudste groep van NAKS die als eenheid, bewust van de Afro Surinaamse cultuur deze met alle respect uitdraagt en het behoud daarvan stimuleert. Zang en dans zoals het vroeger was geheten, hield zich voornamelijk bezig met de presentatie van zang en dans.

Door de jaren heen nam het dansgedeelte af en is de afdeling zich meer gaan focussen op zang, gepresenteerd met een compleet instrumentarium.

Bestuur en leden

Kwanzaa heeft een eigen bestuur: een dagelijks bestuur van 3 personen, commissarissen voor vermaak, zang & voordracht en orde, en een moeder van de afdeling. Het bestuur is als volgt samengesteld:

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Commissaris van Voordracht en Orde
  • Commissaris van Vermaak
  • Moeder van de afdeling

Het aantal leden bedraagt 19.

Het Dagelijks Bestuur

Naam: Peer

Voornaam: Marjorie

Geb.Datum: 23 januari 1981

Functie: Voorzitter

Vanaf: 27 januari 2018

 

Naam: Panka

Voornaam: Burnitia

Geb.Datum: 07 februari 1982

Functie: Penningmeester

Vanaf: 01 maart 2018

Naam: Overman

Voornaam: Barney

Geb.Datum: 16  februari 1975

Functie: Secretaris

Vanaf: 01 maart 2018

Optredens

Kwanzaa treedt vaker op bij families, bedrijven en organisaties. In 2018 had Kwanzaa in totaal 35 optredens, een procentuele groei van 90% in vergelijking met 2017. Daarnaast treedt Kwanzaa ook op tijdens NAKS-activiteiten zoals de Jengeshow, Kriyoro Dron en het Benefiet concert.

 Oefeningen

De reguliere oefeningen van de afdeling zijn in het jaar 2018 opgetrokken van eenmaal naar tweemaal per week. Daarnaast zijn er trainingen stemvorming verzorgd, terwijl het instrumentarium werd verbeterd. Deze maatregelen hebben geleid tot een kwaliteitsverbetering.

Nieuw is de invoering van de regel dat elk lid naast de zang tenminste 1 instrument moet leren bespelen. De resultaten zijn vooral te merken bij enkele vrouwelijke leden die de skratyi, koti, hari, tinbal beheersen.

Nieuwe producten en logo

Kwanzaa heeft in 2018 vijf nieuwe producten beschreven en daartoe scripts ontwikkeld, die met succes zijn uitgeprobeerd in 2018. Hiermee is Kwanzaa niet alleen een zang afdeling, maar een NAKS-afdeling die zang, dans en theater combineert, middels enkele mooie culturele producten.

Met het oog op de marketing van de nieuwe en bestaande producten heeft Kwanzaa in 2018 ook een eigen logo ontwikkeld.

 Kwanzaa facebook pagina:NAKS KWANZAA

 Voor de verschillende producten die NAKS Kwanzaa te bieden heeft kunt u klikken op : NAKS KWANZAA PRODUCTEN
Voor enkele foto’s van NAKS Kwanzaa kunt u klikken op : NAKS KWANZAA FOTO ALBUM   

Lees meer:

2020

2019

2018