NAKS KWANZAA

NAKS ZANG- EN DANS OPGERICHT IN 1947

 NAKS Zang en dans is de oudste afdeling van NAKS die vanaf de oprichting van de organisatie bestaat (4 mei 1947). Deze is voor jong en oud met het doel overwegend het ten gehore te brengen van winti liederen in zijn traditionele vorm. Enkele percussie Instrumenten komen wel van pas en met demonstratie van de verschillende winti dansstijl. Tijdens de optreden van de eerste groep, onder leiding van Norine Baarn droegen de dames een gebloemde jurk met gesteven hoofddoek. Na haar vertrek naar Nederland werd de groep geleid door Elly Purperhart en bestond hun kleding uit een jurk van Javaanse stof met gesteven hoofddoek. Na geruime tijd werd mw. Elfriede Baarn-Dijksteel benoemd tot de voorzitter van NAKS Zang en Dans. Toen is de groep overgegaan tot ook het zingen van Soko Psalm (banya en winti liederen) en aan zang en dans. De kleding is zo naar de tijd afwisselend; saron met witte kabay (Javaanse wikkelrok en blouse), koto en ook pangi met gebonden of gesteven hoofdoek.

De opvolgster van Elfriede Baarn-Dijksteel was mw. Viola Brunst en in juni 2008 is na een verkiezing haar plaats ingenomen door Ingrid Braam-Berkleef. De Zang en Dansgroep heeft zowel in het binnen- en buitenland verscheidene optredens verzorgd naar tevredenheid. Deze afdeling heeft ook een cd uitgebracht en wel in het jaar 2002 waarvan de nummers bestonden uit Banyaliederen en Soko Psalm. De liederen werden door één van de oudste voorzangeressen gezongen wijlen. Esseliene Fabies meer bekend als Ma Es. Zij was er vanaf het begin tot haar overlijden in 2008.

In het jaar 2021 is de Zang en Dans afdeling omgedoopt tot de afdeling NAKS Kwanzaa.

NAKS Kwanzaa is een afdeling van NAKS die de Afro-Surinaamse cultuur door zang en/of dans presenteert, voornamelijk volgens de oude stijl met of zonder instrumentarium.

Kwanzaa is van oorsprong bedoeld om dankbaarheid te tonen voor de eerste oogsten. Vier elementen spelen een grote rol bij Kwanzaa: eenheid, bewustzijn van voorvaderen en erfgoed, herbevestigen van traditionele waarden en eren van de schepper en de schepping.

Het voorgaande verwijst grotendeels naar het bestaan van NAKS Kwanzaa als oudste groep van NAKS die als eenheid, bewust van de Afro Surinaamse cultuur deze met alle respect uitdraagt en het behoud daarvan stimuleert. Zang en dans zoals het vroeger was geheten, hield zich voornamelijk bezig met de presentatie van zang en dans.

Door de jaren heen nam het dansgedeelte af en is de afdeling zich meer gaan focussen op zang, gepresenteerd met een compleet instrumentarium.

Bestuur en leden

Kwanzaa heeft een eigen bestuur: een dagelijks bestuur van 3 personen, commissarissen voor vermaak, zang & voordracht en orde, en een moeder van de afdeling. Het bestuur is als volgt samengesteld:

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Commissaris van Voordracht en Orde
  • Commissaris van Vermaak
  • Moeder van de afdeling

Het aantal leden bedraagt 19.

Het Dagelijks Bestuur

Naam: Peer

Voornaam: Marjorie

Geb.Datum: 23 januari 1981

Functie: Voorzitter

Vanaf: 27 januari 2018

 

Naam: Panka

Voornaam: Burnitia

Geb.Datum: 07 februari 1982

Functie: Penningmeester

Vanaf: 01 maart 2018

Naam: Overman

Voornaam: Barney

Geb.Datum: 16  februari 1975

Functie: Secretaris

Vanaf: 01 maart 2018

 

 

 

 

 

Optredens

Kwanzaa treedt vaker op bij families, bedrijven en organisaties. In 2018 had Kwanzaa in totaal 35 optredens, een procentuele groei van 90% in vergelijking met 2017. Daarnaast treedt Kwanzaa ook op tijdens NAKS-activiteiten zoals de Jengeshow, Kriyoro Dron en het Benefiet concert.

 Oefeningen

De reguliere oefeningen van de afdeling zijn in het jaar 2018 opgetrokken van eenmaal naar tweemaal per week. Daarnaast zijn er trainingen stemvorming verzorgd, terwijl het instrumentarium werd verbeterd. Deze maatregelen hebben geleid tot een kwaliteitsverbetering.

Nieuw is de invoering van de regel dat elk lid naast de zang tenminste 1 instrument moet leren bespelen. De resultaten zijn vooral te merken bij enkele vrouwelijke leden die de skratyi, koti, hari, tinbal beheersen.

Nieuwe producten en logo

Kwanzaa heeft in 2018 vijf nieuwe producten beschreven en daartoe scripts ontwikkeld, die met succes zijn uitgeprobeerd in 2018. Hiermee is Kwanzaa niet alleen een zang afdeling, maar een NAKS-afdeling die zang, dans en theater combineert, middels enkele mooie culturele producten.

Met het oog op de marketing van de nieuwe en bestaande producten heeft Kwanzaa in 2018 ook een eigen logo ontwikkeld.

 Kwanzaa facebook pagina:NAKS KWANZAA

 Voor de verschillende producten die NAKS Kwanzaa te bieden heeft kunt u klikken op : NAKS KWANZAA PRODUCTEN
 
Voor enkele foto’s van NAKS Kwanzaa kunt u klikken op : NAKS KWANZAA FOTO ALBUM   
https://www.youtube.com/watch?v=N7P5qbLvv44&authuser=0

Wat houdt KWANZAA eigenlijk in:

Lees meer:

2020

2019

2018