Kotomisi is de groep voor seniorenburgers. Zij vormt de orale bron van kennis en vaardigheden. De activiteiten van de groep omvatten handenarbeid, het organiseren van lezingen gericht op gezondheid en hygiëne, organiseren van educatieve tochten en uitstapjes, en gymnastiek. Daarnaast legt de groep zich ook toe op kennisoverdracht aan jongeren en studenten.