Trowstu singi grupu Gran Odi

Singineti is een lange traditie in Suriname en vormt een onderdeel van de rouwverwerking bij het heengaan van een familielid of vriend. Het is een rouwzitting die wordt gehouden de dag voor de uitvaart. Familie,vrienden,buren,kennissen komen veelal aan huis bij de overledene om zoals het heet voor deze te zingen, de Almachtige te danken voor het leven van deze gestorven persoon en Hem te smeken voor een vredige zielerust.

Zo een zangavond wordt over het algemeen geleid door een ervaren voorzanger of een groep van voorzangers. Deze persoon (personen) is (zijn) goed bekend met het repertoire van liederen, die gezongen worden op zo’n singineti en gebeden en andere teksten die worden voorgedragen.

Hij is (zij zijn) ook goed op de hoogte van overige gebruiken op zo ’n avond.

De trowstusingi groep Gran Odi bestaat uit ervaren personen die hun diensten beschikbaar stellen op singineti bijeenkomsten. Wij leggen daarbij heel erg de nadruk op het bieden van troost aan de familie middels zang, gebeden en declamaties. Omdat wij bij alles wat wij doen steeds de familie betrekken (zelf een lied aanheffen, zelf een tekst voorlezen) staat de familie centraal op een singineti die door onze groep wordt geleid.

Middels deze kennismaking bieden wij U als een van de dienstverleners bij de uitvoering van een uitvaart, onze diensten aan. U kunt daarvan incidenteel gebruik maken (als individu) of als begrafenisonderneming deze opnemen in Uw begrafenis- of crematiepakket. Graag wisselen wij hieromtrent met U van gedachten, waarbij eventuele andere wensen van Uw kant ook bespreekbaar zijn.

Bel voor een afspraak op een van de telefoonnummers 880 2999  of 895 0160

GRAN  ODI  ….. KOMPE   FU   GO  DORO   NANGA   A   LIBI…