Beste NAKS Famiri

Mede dankzij uw ondersteuning en stimulans hebben wij als organisatie elk jaar een heel productief jaar achter de rug.

Onze dank gaat ook uit naar de clubactieleden en NAKS-vrienden.

Wij hopen dat het overzicht van onze activiteiten u mag stimuleren om ons te blijven ondersteunen om onze doelen te realiseren.

Nogmaals gran tangi!

NAKS ACTIVITEITEN UITGEVOERD IN 2019

NAKS ACTIVITEITEN UITGEVOERD IN 2018

NAKS ACTIVITEITEN UITGEVOERD IN 2017

NAKS ACTIVITEITEN UITGEVOERD IN 2015

NAKS ACTIVITEITEN UITGEVOERD IN 2014