Bezoek NAKS-EUFRIE Documentatiecentrum aan de organisatie KIEN te Arnhem

Op 20 september heeft de Coordinator van het NAKS-EUFRIE Documentatiecentrum samen met de secretaris van Naks Ned, Lucinda Reit, een bezoek gebracht aan de organisatie KIEN te Arnhem.
Hierbij het verslag plus enkele fotos van het werkbezoek.
Bespreking met de organisatie KIEN (Kenniscentrum, Immaterieel, Erfgoed, Nederland)
Maandag 20 september 2021
Aanwezig:
  • Andrea Kieskamp: zelfstandig erfgoed professional (KIEN)
  • Saskia van Oostveen: teamleider Erfgoedzorg (KIEN)
  • Lisanne Verbeek: Officemanager bij Erfgoedzorg (KIEN)
  • Sieglien Spier: Coördinator EUFRIE Documentatiecentrum NAKS Suriname
  • Lucinda Reit: secretaris NAKS Nederland
De bespreking vindt plaats in het openluchtmuseum in Arnhem waar de organisatie KIEN is gehuisvest.
KIEN is het landelijk instituut in Nederland voor de cultuur van het dagelijkse leven en het immaterieel erfgoed. Het doel is volkscultuur en immaterieel erfgoed te versterken.

KIEN geeft adviezen, cursussen trainingen over immaterieel erfgoed. KIEN brengt het Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de UNESCO in praktijk.
Er worden ook internationale erfgoed programma’s georganiseerd, gericht op het uitwisselen van kennis over immaterieel erfgoed dit gebeurt samen met Ngo’s.
Samenwerkingsmogelijkheden met NAKS
– Verkoop Iconenkalenders
– Uitvoeren projecten KIEN met Suriname w.o. NAKS
– Samenwerking bij toekomstige tentoonstellingen

Gaanman Gazon Matodja Award voor Marcel Pinas en Akese Paitoe

Bron: Gaanman Gazon Matodja Award voor Marcel Pinas en Akese Paitoe – STVS

Maandag 20 september 2021- Op zondag 19 september 2021 is de hoogste Marrononderscheiding, de Gaanman Gazon Matodja Award toegekend aan Marcel Pinas en Akese Paitoe. Marcel Pinas kreeg het versiersel, behorend bij zijn award, opgespeld door de vertegenwoordiger van stichting Sabanapeti in Suriname, de heer Kenrich Cairo. Dit gebeurde na de toespraak en felicitatieboodschap van de voorzitter van de stichting, de heer André R.M. Pakosie. De heer Akese Paitoe kon om persoonlijke redenen niet aanwezig zijn bij de uitreiking van de award. Hij ontvangt zijn award op een andere dag.

De Gaanman Gazon Matodja Award, of Gaanman Gazon Matodja Daa  in de Okanisi tongo, is in 1996 ingesteld door het Marron Instituut stichting Sabanapeti te Utrecht, en vernoemd naar de gezaghebbende, tot dan toe oudste en langstzittende Gaanman van de Marrons van Suriname, gaanman Gazon Matodja (1904-2011). In 1996 gaf gaanman Gazon Matodja, op verzoek van het Marron Instituut Stichting Sabanapeti, schriftelijk toestemming om de award naar hem te vernoemen.

De Gaanman Gazon Matodja Award wordt toegekend aan personen en instellingen die zich voor de Surinaamse samenleving in het algemeen en de Marronsamenleving in het bijzonder op een duidelijk zichtbare wijze verdienstelijk maakten. De criteria van de internationale beoordelingscommissie voor toekenning zijn zwaar. De wijze waarop mensen en instellingen aan hun activiteiten inhoud gaven en waardering en erkenning kregen vanuit de samenleving, is medebepalend voor de toekenning van deze award.

De beeldend kunstenaar Marcel Pinas maakte zich nationaal en internationaal verdienstelijk op het gebied van de beeldende kunst. Denk aan het monument bij Moiwana, het Marronmonument in Paramaribo en zijn vele andere werken. Hij ontwikkelde een eigen manier om de verschillende culturele aspecten van de Marrons waardig tot uitdrukking te brengen in zijn werken. Zijn inzet op het gebied van capaciteitsversterking en jeugdontwikkeling in Marowijne maken hem ook uitzonderlijk. Vermeldenswaardig is dat hij de motor is achter het welbekende Moengo-festival. Marcel Pinas is een gedreven kunstenaar, die het traditionele verleden van de Marrons weet te verbinden met het moderne heden.

De heer Akese Paitoe maakte zich verdienstelijk op het gebied van de voetbalsport in Suriname. Hij richtte reeds in de eindjaren 60 beginjaren 70 van de vorige eeuw de voetbalvereniging op voor Marrons in Paramaribo, genaamd Santa Cruz en zette zich in die jaren in voor het ontwikkelen van voetbaltalenten onder de Marronjeugd in Paramaribo en omstreken. Mede dankzij Akese Paitoe voetballen Marrons nu in hooggekwalificeerde voetbalverenigingen.

Help mee om samen de Surinaamse burgerlijke stand openbaar te maken!

Samen de Surinaamse voorouders online zetten, dat is het doel van het nieuwe project van de Historische Database Suriname. Het gaat om 300.000 openbare geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van de burgerlijke stand van Suriname uit de periode 1828-1950. Invoeren kan gewoon vanuit uw huis, op een tijdstip dat het u het beste uitkomt.

Meldt u aan via: https://hdsc.ning.com 

Op hdsc.ning.com vindt u alle informatie die nodig is om te starten. Hier staat de link naar het invoerscherm en ook het forum waarop u vragen kunt stellen. Daarnaast vindt u op hdsc.ning.com hulplijsten met straatnamen, plantagenamen, persoonsnamen en beroepen, die het invoeren makkelijker maken.

We hopen dat u ook meedoet!

 

Webinar over Depressie en Eenzaamheid

Op Wereld Suïcide Preventie Dag organiseeert Social & Mental Health Suriname een webinar over Depressie en Eenzaamheid.

Voor meer informatie, het registreren en het stellen van vragen kan jij terecht op: bit.ly/webinarsmhs