Our Community: Clifton Braam benoemd tot onderdirecteur Cultuur

Uit Startnieuws: 27 Mar, 08:28

Clifton Braam is benoemd tot onderdirecteur van Cultuur. Dit bevestigt Cultuur-directeur Roseline Daan tegenover Starnieuws.

Braam heeft maandag een werkbespreking gehad met Daan over zijn taken en wat van hem verwacht wordt. Afgelopen woensdag was er een kennismakingsbezoek met de beleidsmedewerkers op het departement en op woensdag 31 maart staat een kennismaking met de afdelingshoofden gepland.

Braam is geen onbekende binnen de cultuursector en zal zich de komende tijd bezighouden met het helpen formuleren van een gedegen nationaal cultuurbeleid waarbij alle belanghebbenden betrokken zullen worden, zegt de directeur. De nationale issues op het stuk van kunst en cultuur komen ook op zijn bord.

Our Community: Astrid H. Roemer krijgt Prijs der Nederlandse Letteren 2021

Bron:Literatuur Vlaanderen

Schrijver Astrid H. Roemer (Paramaribo, 27 april 1947) ontvangt dit najaar de Prijs der Nederlandse Letteren 2021. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van € 40.000. Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon maakte dit namens het Comité van Ministers van de Taalunie bekend. Astrid H. Roemer is de eerste auteur uit Suriname die bekroond wordt met de Prijs der Nederlandse Letteren.

© Raúl Neijhorst

Uit het juryverslag

“Met haar romans, toneelteksten en gedichten bekleedt Astrid H.  Roemer een unieke positie in het Nederlandstalige literatuurlandschap. Haar werk is onconventioneel, poëtisch en doorleefd. Roemer slaagt erin thema’s uit de recente grote geschiedenis, zoals corruptie, spanning, schuld, kolonisatie en dekolonisatie, te verbinden met de kleine geschiedenis, het verhaal op mensenmaat“, stelt de jury onder voorzitterschap van prof. dr. Yves T’Sjoen.

Politiek engagement en literair experiment

Astrid Heligonda Roemer werd op 27 april 1947 geboren in Paramaribo (Suriname). Ze debuteerde in 1970 onder het pseudoniem Zamani met de dichtbundel Sasa: mijn actuele zijn en publiceerde sindsdien behalve poëzie ook romans en theaterstukken. Roemers verhalend proza vormt het belangrijkste onderdeel van haar oeuvre, waaronder ook haar magnum opus: de trilogie Gewaagd leven (1996), Lijken op liefde (1997) en Was getekend (1998)Haar meest recente werk, Gebroken Wit, verscheen in 2019. In haar werk spelen thema’s als migratie, seksuele oriëntatie, racisme en emancipatie een grote rol. Kenmerkend voor haar stijl zijn de rijkdom aan beelden en symboliek en het experimenteren met verschillende stijlvormen en verhaalstructuren. In 2016 ontving Astrid H. Roemer de P.C. Hooftprijs voor haar gehele oeuvre.

Oeuvreprijs

De Prijs der Nederlandse Letteren is de meest prestigieuze literaire prijs in het Nederlandse taalgebied en onderscheidt auteurs van belangrijke, oorspronkelijk in het Nederlands geschreven letterkundige werken. De prijs wordt eens per drie jaar toegekend aan een auteur van wie het oeuvre een belangrijke plaats inneemt in de Nederlandstalige literatuur. De prijs wordt gefinancierd door de Taalunie. De organisatie ligt beurtelings in handen van Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds.

De onderscheiding heeft als doel de Nederlandstalige cultuur, binnen en buiten het taalgebied, onder de aandacht te brengen. De prijs onderstreept bovendien het feit dat in het Nederlands kwalitatief hoogstaande literatuur wordt geschreven.

In 1956 kreeg de Vlaamse schrijver Herman Teirlinck de prijs voor het eerst. In 2018 ging de prijs naar de Nederlandse dichter en schrijver Judith Herzberg.

Uitreiking

De prijs wordt afwisselend uitgereikt door de Nederlandse en de Belgische Koning. In oktober 2021 zal Koning Filip de prijs overhandigen aan Astrid H. Roemer in Brussel (onder voorbehoud van eventuele coronamaatregelen). De literaire podiumorganisatie Behoud de Begeerte staat mee in voor de organisatie.

Lezing: Je culturele identiteit en het diversiteitsdebat (23 maart 2021)

Lezing en gesprek met psychiater Glenn Helberg

Datumdinsdag 23 maart 2021

Tijd: 20:00 tot

Locatie: Online

Organisator(s) : Radboud Reflects, Filosofie Oost-West en Radboud Diversity, Equitity and Inclusion Office

Spreker: Psychiater Glenn Helberg

We neigen onszelf als individu te zien, als een rationeel wezen, en we hebben niet per se een goede verstandhouding met onze eigen cultuur en ons verleden. Toch zijn we in de kern culturele wezens en ingebed in systemen, stelt psychiater Glenn Helberg. Kan bewustzijn van je sociale en culturele wortels en die van een ander ons verder helpen in het diversiteitsdebat? Sluit aan bij de livestream.

Deze lezing kun je online via een livestream bijwonen. Deelname aan de livestream is gratis. Schrijf je in en ontvang de reminder en de link naar de terugblik van deze livestream in je mailbox.

Inschrijving via de link: https://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/lezingen/@1305341/culturele-identiteit-diversiteitsdebat-lezing/

 

 

Naks wil impuls geven tot uniforme spelling Sranantongo

Bron. De Ware Tijd: 13/03/2021 05:54 – Sharon Singh  

Onderwijsminister Marie Levens (l) nam uit handen van Naks-voorzitter Siegmien Staphorst het adviesrapport over het Sranan in ontvangst.

klik voor meer  Onderwijsminister Marie Levens (l) nam uit handen van Naks-voorzitter Siegmien Staphorst het adviesrapport over het Sranan in ontvangst. Foto: FB Directoraat Cultuur

PARAMARIBO – Siegmien Staphorst, voorzitter van Naks, hoopt dat er stappen worden ondernomen om te komen tot een eenduidig spellingsysteem voor het Sranan. Daarom heeft haar organisatie besloten het adviesrapport ‘Sranantongo; naar uniformiteit’ te overhandigen aan minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. 

Ondanks dat er sinds 1986 een wet is, hanteert iedereen een eigen schrijfstijl als het gaat om het Sranantongo. Een commissie onder leiding van Eline Graanoogst heeft in opdracht van Naks de taal grondig geëvalueerd. Het eindresultaat, vervat in het adviesrapport, is vrijdag overhandigd aan de OWC-bewindsvrouw, die benadrukte dat voordat een taal wordt opgenomen in een curriculum het belangrijk is te weten hoe die wordt gesproken en geschreven.

Ze was er dan ook ingenomen mee dat het rapport aandacht vroeg voor de juiste spelling. “Er is heel wat voorwerk gedaan. Men heeft geprobeerd om de spelling vast te leggen, maar we laten het steeds los”, merkt Levens op. Naks hoopt de aanzet te hebben gegeven tot het houden van een taalconferentie en de instelling van een taalautoriteit. Verder is het wenselijk dat er trainingen komen. Dit alles moet resulteren in een officieel Sranantongo/Nederlands-woordenboek.

Volgens de minister speelt de Lingua Franca een belangrijke rol. “Je zou die kunnen gebruiken in de scholen om kinderen op te vangen die geen Nederlands spreken. Dat doen we eigenlijk al met het Aucaans, Saramaccaans en andere Surinaamse talen. In het zuiden van Suriname laten we het echt toe dat kinderen worden ontvangen in hun eigen taal. Maar niet allemaal zijn geschreven en hebben een juiste fonetiek waar wij wat van kunnen leren. Ook daar is er veel aan te doen wat betreft die andere talen naast het Sranantongo.” Levens zegt dat er ongeveer dertig Surinaamse talen zijn.

Het Sranantongo, vroeger aangeduid met ‘Negerengels’, werd niet door alle etnische groepen geaccepteerd. “Maar dat heeft te maken met de periode waarin de etnische problemen nog sterk waren en dat vermindert steeds meer. Belangrijk is dat je elke etnische groep waardeert voor wat die is en elke taal die de groep spreekt.”

 

klik voor meer

COLUMN: Yu no man broko mi

Bron: De Ware Tijd : 18/03/2021 14:00 – Pokay Tongo  

COLUMN: Yu no man broko mi

klik voor meer  meer...

Stuart Rahan Foto:

Sma di sabi skrifi nanga taki a Sranantongo bun, sabi dati ‘Yu no man broko mi’ abi moro leki wan prakseri. A fosi wan e fruteri un fu san wi e kari ini Sranan ‘fisti sani’ pe yu e freyri a fosi leysi. Gi son wan na wan ondrofeni pe den ben abi pen nanga lasi furu brudu. Trawan abi prisiri te den e memre a prenspari momenti disi. Den kon bigi, ten doro fu den srefi kan meki pikin poti na grontapu tron papa nanga mama ini lobi fu den pikin. Ma yu abi son sma di broko fu di den no ben wani. A takru ondrofeni siki den yeye. Freyri san ben musu de wan prisiri tori, meki den lasi a switi. 

Ma ‘yu no man broko mi’ na wan pisi tu fu wan odo. ‘Mi na afu sensi, yu no man broko mi’ a heri odo e taki. Den dey disi a odo kisi skin èn a e lolo ini moro mofo boyti di fu Srananman wawan. Singiman Jeangu Macrooy di o teki prati na ini a Eurovisie Songfestival ini nen fu Ptatakondre, kebroyki a odo disi tu ini en nyun poku ‘Birth of a New Age’. Den lin disi e tan freyri ini yu ede, so srefi fu den weti Ptata di lobi a poku disi falek. Nanga a odo disi un e si dati a Sranantongo e sori moro nanga moro en fesi ini tra tongo.

Fa un e si, a Sranantongo e waka dey fu dey go na fesi. A ten san furu sma ben feni a tongo no abi strukturu fu skrifi, de langa ten na un baka. A fosi leysi di gran Lanti fu Sranan gi grani na a skrifimodo ben de na ini 1960. Ini a yari 1986 a di fu tu bosroyti meki baka. A skrifimodo kenki. Dati pasa fu di a tongo e lolo, nyun wortu e kon, nyun skrififasi e sori fesi. A wiki di pasa de a kulturu orga Naks fu Sranan langa wan ray fu wan nyun skrifimodo nanga skrififasi gi a ministri fu Skoro afersi, misi Marie Levens. Nanga a ray a tapu papira Naks e gi wan anu fu skrifi a Sranantongo na tapu wan enkri fasi nomo fu bruya no de moro.

A de fanowdu fu waka anu nanga anu fu tay hori wan skrifimodo fu di gran Lanti srefi e meki fowtu te nanga tide ete. ‘Kow go stem tapu 25 mei’ na wan boskopu di yu no kan skrifi sofasi. ‘Kon un go poti un sten a tapu 25 mèy’ a musu de. Taki nanga skrifi a no wan. Den bigi wenkri di e poti den bariwroko a tapu wagi fu eksempre, e skopu a tongo kiri. ‘Boeng dikkie krontoh merkie. Grietie nè grietie moro!!’ A sari fu si taki fu den ayti wortu, seybi no skrifi bun. ‘Bun deki krontomerki. Griti no e griti moro.’ Wan fu den stonfutu wenkri fu Sranan srefi no e du muyti nanga a tongo. ‘Fernandes Bakery Viadoe bol’ e hati mi ay. Na Ptata, Ingrisi nanga Sranan ini wan boru. ‘Fernades Bakery Fiyadu Boru’ na wan lespeki skrififasi fu a tongo.

Wan tu yonguwan leki Darryl Veldman (Stimofo strips) nanga Nyanga Weder (Tak’ A Tongo) e feti den bruya di son skrififasi e tyari kon na ini Ptata. Den e teki den ten fu skrifi nanga den orga di e si a Sranantongo leki wan wakamantongo, tongo fu a strati. A orga san e gi ray fa fu poti yu sten ‘Young voice, de stemwijzer’ na wan fu den. ‘Osso, djoenta, scorro’. Dan fa dan? A musu de ‘oso, dyunta, skoro’. A hogri tori fu a skrififasi disi na taki Ptata orga e agri nanga a takru skrifi fu di den feni taki na wan Srananman skrifi en. A no di balman Edgar Davids komopo na Sranan a sabi san na wan ‘kubribi/syatu bakru’.

A ray di Naks langa gi a ministri fu Skoro Afersi de fanowdu fu di den sabi dati bun furu sma nanga orga na ini Sranan neleki Ptatakondre e broko den ede fu a Sranantongo. Baka te a ministeriya teki a bosroyti fu wan nyun skrifimodo wan bigi komparsi sa musu hori pe sabiman nanga orga kan broko den ede fa fu seti a Sranantongo go moro fara. Sranantongo, a tongo di Srananman abi fu kruderi, krutu nanga freyri nanga makandra na neleki san a odo e taki: Mi na afu sensi, yu no man broko mi. A tongo de fu tan nanga wi fu tego.

taknangami@live.nl

Our Story: Daniel Hale Williams, pionier op het gebied van hartchirurgie

Amerikaanse arts Daniel Hale Williams (18 januari 1856-4 augustus 1931), een pionier op het gebied van de geneeskunde, was de eerste Black arts om succesvolle open voeren hart chirurgie. Dr. Williams richtte ook het Provident Hospital in Chicago op en was medeoprichter van de National Medical Association.

Vroege jaren

Daniel Hale Williams, III, werd geboren op 18 januari 1856 als zoon van Daniel Hale en Sarah Price Williams in Hollidaysburg, Pennsylvania. Zijn vader was een kapper en het gezin, inclusief Daniel en zijn zes broers en zussen, verhuisde naar Annapolis, Maryland, toen Daniel nog een jonge jongen was. Kort na de verhuizing stierf zijn vader aan tuberculose en zijn moeder verhuisde het gezin naar Baltimore, Maryland. Daniel werd een tijdje schoenmakersleerling en verhuisde later naar Wisconsin, waar hij kapper werd. Na zijn afstuderen aan de middelbare school raakte Daniel geïnteresseerd in medicijnen en diende hij als leerling bij een bekende plaatselijke chirurg, Dr. Henry Palmer. Deze stage duurde twee jaar, en daarna werd Daniel toegelaten tot het Chicago Medical College, verbonden aan Northwestern University. Hij studeerde af in 1883 met een MD-graad.

Carrière en prestaties

Dr. Daniel Hale Williams begon geneeskunde en chirurgie te beoefenen in de South Side Dispensary in Chicago. Hij was ook de eerste zwarte anatomie- instructeur aan het Chicago Medical College, waar hij opmerkelijke toekomstige artsen lesgaf, zoals Mayo Clinic’s mede-oprichter Charles Mayo. Tegen 1889 waren andere opmerkelijke benoemingen voor Dr. Williams onder meer de City Railway Company, de Protestant Orphan Asylum en de Illinois State Board of Health. Dit waren voor die tijd zeer unieke prestaties, gezien het feit dat er op dit punt in de geschiedenis van de Black American maar heel weinig zwarte artsen waren .

Dr. Williams verwierf een reputatie als een zeer bekwame chirurg wiens praktijk behandeling omvatte voor alle patiënten, ongeacht ras. Dit was in die tijd levensreddend voor zwarte Amerikanen omdat ze geen toegang kregen tot ziekenhuizen. In ziekenhuizen mochten zwarte doktoren ook niet op het personeel komen. In 1890 vroeg een vriend van Dr. Williams hem om hulp omdat zijn zus de toegang tot de verpleegschool werd geweigerd omdat ze zwart was. In 1891 richtte Dr. Williams de Provident Hospital and Nursing Training School op. Dit was het eerste interraciale ziekenhuis in de VS dat eigendom was van en geëxploiteerd werd door het Zwart en diende als oefenterrein voor verpleegsters en zwarte doktoren.

Eerste openhartoperatie

In 1893 verwierf Dr. Williams bekendheid omdat hij met succes een man, James Cornish, met steekwonden in het hart behandelde. Hoewel artsen destijds op de hoogte waren van het revolutionaire werk van Louis Pastuer en Joseph Lister met betrekking tot ziektekiemen en medische chirurgie, werd openhartoperatie over het algemeen vermeden vanwege het hoge risico op infectie en daaropvolgend overlijden. Williams had geen toegang tot röntgenfoto’s, antibiotica, anesthetica, bloedtransfusies of moderne apparatuur. Met behulp van de antiseptische techniek van Lister, voerde hij de operatie uit waarbij hij het pericardium (beschermende voering) van het hart hechtte. Dit zou de eerste succesvolle hartoperatie zijn die wordt uitgevoerd door een zwarte arts en de tweede door een Amerikaanse arts. In 1891, Henry C. Dalton had operatief een pericardiale wond van het hart gerepareerd bij een patiënt in St. Louis.

Latere jaren

In 1894 verkreeg Dr. Williams de functie van hoofdchirurg in het Freedmen’s Hospital in Washington, DC. Dit ziekenhuis diende de behoeften van de arme en voorheen tot slaaf gemaakte mensen na de burgeroorlog . In vier jaar tijd heeft Williams het ziekenhuis getransformeerd, waardoor dramatische verbeteringen zijn aangebracht in de opname van chirurgische gevallen en het sterftecijfer van het ziekenhuis drastisch is teruggedrongen.

Dr. Daniel Hale Williams slaagde er zijn hele leven in ondanks discriminatie . In 1895 was hij medeoprichter van de National Medical Association als reactie op de weigering van het lidmaatschap van zwarte mensen door de American Medical Association. De National Medical Association werd de enige nationale professionele organisatie die beschikbaar was voor zwarte artsen.

In 1898 nam Williams ontslag bij Freedmen’s Hospital en trouwde met Alice Johnson, dochter van beeldhouwer Moses Jacob Ezekiel. De pasgetrouwden keerden terug naar Chicago, waar Williams hoofd chirurgie werd in het Provident Hospital.

Dood en erfenis

Nadat hij in 1912 ontslag had genomen bij het Provident Hospital, werd Williams aangesteld als stafchirurg in het St. Luke’s Hospital in Chicago. Onder zijn vele onderscheidingen werd hij de eerste zwarte kerel van het American College of Surgeons genoemd. Hij bleef in het St. Luke’s Hospital totdat hij in 1926 een beroerte kreeg. Na zijn pensionering bracht Williams zijn resterende dagen door in Idlewild, Michigan, waar hij stierf op 4 augustus 1931.

Dr. Daniel Hale Williams zou een erfenis van grootsheid nalaten ondanks discriminatie. Hij toonde aan dat zwarte mensen niet minder intelligent of waardevol zijn dan alle andere Amerikanen. Hij heeft vele levens gered door het Provident Hospital op te richten en bekwame medische zorg te bieden, en hij hielp ook bij het opleiden van een nieuwe generatie zwarte artsen en verpleegsters.

Bronnen

  • “Daniel Hale Willaims: Alumni-expositie.” Walter Dill Scott, University Archives, Northwestern University Library , Northwestern University Archives (NUL), exhibits.library.northwestern.edu/archives/exhibits/alumni/williams.html.
  • “Daniel Hale Williams.” Biography.com , A&E Networks Television, 19 januari 2018, www.biography.com/people/daniel-hale-williams-9532269.
  • “Geschiedenis – Dr. Daniel Hale Williams.” The Provident Foundation , www.providentfoundation.org/index.php/history/history-dr-daniel-hale-williams.
  • “De tweede openhartoperatie van de natie, 119 jaar geleden in Chicago uitgevoerd.” The Huffington Pos t, TheHuffingtonPost.com, 10 juli 2017, www.huffingtonpost.com/2012/07/09/daniel-hale-williams-perf_n_1659949.html. 

NAKS overhandigt het rapport ‘Sranantongo; naar uniformiteit en spelling’

Directoraat Cultuur
12 maart 2021

De schriftelijke weergave van het Sranan moet nader geregeld worden en het primair gebruik (gesproken taal) moet verbeterd worden. Dat vindt de door NAKS ingestelde “Commissie Sranantongo Spelling” onder leiding van Eline Graanoogst.

 

In dat kader heeft NAKS-voorzitter Siegmien Staphorst op vrijdag 12 maart 2021 het rapport ‘Sranantongo; naar uniformiteit en spelling’ aangeboden aan minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.
Ook Cultuurdirecteur Roseline Daan ontving een exemplaar uit handen van mw. Graanoogst. Het initiatief van NAKS mag gezien worden als een constructieve bijdrage aan een gestructureerde discussie over de Surinaamse taalsituatie met in deze het Sranan als uitganspunt.