Our History: Charles Drew: Inventor of the Blood Bank

At a time when millions of soldiers were dying on battlefields across Europe, the invention of Dr. Charles R. Drew saved countless lives. Drew realized that separating and freezing the component parts of blood would enable it to be safely reconstituted later. This technique led to the development of the blood bank.

Charles Drew was born on June 3, 1904 in Washington, D.C. Drew excelled in academics and sports during his graduate studies at Amherst College in Massachusetts. He was also an honor student at McGill University Medical School in Montreal, where he specialized in physiological anatomy.​

Charles Drew researched blood plasma and transfusions in New York City where he became a Doctor of Medical Science and the first African-American to do so at Columbia University. There he made his discoveries relating to the preservation of blood. By separating the liquid red blood cells from the near solid plasma and freezing the two separately, he found that blood could be preserved and reconstituted at a later date.

Blood Banks and World War II

Charles Drew’s system for the storing of blood plasma (blood bank) revolutionized the medical profession. Dr. Drew was chosen to set up a system for storing blood and for its transfusion, a project nicknamed “Blood for Britain.” This prototypical blood bank collected blood from 15,000 people for soldiers and civilians in World War II Britain and paved the way for the American Red Cross blood bank, of which he was the first director. In 1941, the American Red Cross decided to set up blood donor stations to collect plasma for the U.S. armed forces.

After the War

In 1941, Drew was named an examiner on the American Board of Surgeons, the first African-American to do so. After the war, Charles Drew took up the Chair of Surgery at Howard University in Washington, D.C. He received the Spingarn Medal in 1944 for his contributions to medical science. In 1950, Charles Drew died from injuries suffered in a car accident in North Carolina—he was only 46 years old. Unfounded rumor had it that Drew was ironically denied a blood transfusion at the North Carolina hospital because of his race, but this wasn’t true. Drew’s injuries were so severe that the life-saving technique he invented could not have saved his own life.

Muziekschool Naks Mi Agida start instrumentenfonds

Uit De Ware Tijd van 30/08/2020 12:04 – Tascha Aveloo
Enkele leerlingen van Naks Mi Agida-muziekschool laten horen wat ze allemaal leren.

Enkele leerlingen van Naks Mi Agida-muziekschool laten horen wat ze allemaal leren. Foto: Tascha Aveloo

PARAMARIBO – Gekleed in een witte trui, jeans en een pangi om de schouders laten enkele kinderen horen wat zij leren bij de Mi Agida-muziekschool van Naks. Het was vrijdag een heugelijke dag waarbij middels een korte presentatie en het tekenen van drie contracten het project ‘Aanschaf muziekinstrumentenfonds’ werd gelanceerd.

Het fonds is gesponsord door Jack Tours & Travel Service. Gersom en Cindy Uden, die nu de directie uitmaken, hadden vorig jaar een wandelloop georganiseerd toen het bedrijf dertig jaar bestond. “Toen hebben we al aangegeven dat we al de baten zullen schenken aan een goed doel. En wij, net als onze vader Jack, dragen het werk van Naks een warm hart toe. Daarom hebben we besloten dit project te ondersteunen”, doet Gersom uit de doeken tegenover de Ware Tijd.

De Naks Mi Agida-muziekschool is opgezet om kinderen uit lagere sociaal-economische klassen de gelegenheid te bieden muziekonderwijs te volgen. De maandelijkse bijdrage aan lesgeld per kind wordt relatief laag gehouden. Om goede prestaties te leveren is het aan te raden dat de leerlingen op regelmatige basis thuis oefenen. Echter, het aanschaffen van een instrument is voor vele leerlingen niet haalbaar. Dit project maakt het mogelijk dat ouders in het revolverende fonds, middels afbetaling een instrument voor hun kind kunnen kopen.

“Mijn zoon speelt dron. En nu volgt hij les via internet. Hij heeft een drum in bruikleen gekregen, maar nu kunnen we één kopen voor hem”, vertelt moeder Bijlhout. Breedlachend zegt ze dat ze blij is dat hij niet langer haar potten en emmers als instrument gebruikt. “Ik denk dat muzieklessen heel positieve invloed hebben op het kind. Daarom is dit een hele positieve ontwikkeling”, aldus Bijlhout.