April 2020 – Frank Essed

Frank Essed

21 Apreri 1919 – 22 Desembri 1988

Gron-markiman, sabiman fu busi, politikman, tiriman fu sport-òrga

 Baka di Franklin (‘Frank’) Edgar Essed teki en papira fu Graaf von Zinzendorfskoro, a go teki  leri fu tron gron-markiman. Na ini a yari 1949 a go stuka na Ptatakondre; ini 1954 a teki en papira na a Landbouwhogeschool Wageningen nanga den moro hey marki leki ensyinoro fu busi-afersi. Dan na ini a yari 1957 a teki en papira leki Doctor -agen nanga bigi grani- fu en heygron sabidensi skrifiwroko Estimation of Standing Timber. A ben abi a denki, taki a go-na-fesi fu Sranan kondre no sa man sondro den gudu fu a kondre, den libisma di man sa musu fu du a wroko nanga a moni san sa de fanowdu.

A tyari difrenti pisi tori kon na doro fu den gron-prakseri fu en. Tu fu den na Frank en Vrij nanga Mobilisatie van het Eigene. Leki memre fu Nationale Partij Suriname a ben de a fosi minestri fu Opbouw (1958-1963). A ben de driktoro fu Planbureau (1963-1967) nanga ambrabasi fu Surinaamse Voetbal Bond (1964-1975).
A Gran-lantikantoro pe Planbureau de na ini, na Ondrobon kenki kon tron Dr. Ir. Frank Essed Gebouw.

Floravoetbal preygron na Mr. Jagernath Lachmonstrati kisi a nen
Dr. Ir. F. Essed Stadion.

Landmeter, houtvester, politicus, sportbestuurder

 Franklin (‘Frank’) Edgar Essed volgde na de Graaf von Zinzendorfmuloschool een opleiding tot landmeter. In 1949 ging hij in Nederland studeren; aan de Landbouw-
hogeschool Wageningen slaagde hij in 1954 cum laude als bosbouwingenieur en
promoveerde – ook cum laude – in 1957 op het proefschrift Estimation of Standing Timber.

In zijn visie rustte de vooruitgang van Suriname op de aanwezige bodemschatten, het menselijk potentieel en het beschikbare kapitaal. Over zijn denkbeelden schreef hij diverse publicaties zoals Frank en Vrij en Mobilisatie van het Eigene.

Als lid van de Nationale Partij Suriname (NPS) werd hij in 1958 de eerste Minister van Opbouw. Hij was directeur van Stichting Planbureau Suriname (1963-1967) en
voorzitter van de Surinaamse Voetbal Bond (1964-1975).

Het Regeringsgebouw waarin het Planbureau is gevestigd aan de Dr. Sophie
Redmondstraat, is naar hem hernoemd tot Dr. Ir. Frank Essed Gebouw;
aan de Mr. Jagernath Lachmonstraat is het Floravoetbalstadion omgedoopt tot het
Dr. Ir. F. Essed Stadion.

 

Copyright@NAKS ICONENKALENDER 2020

 

Our History: Garrett Morgan patents three-position traffic signal

Source: History.com

On November 20, 1923, the U.S. Patent Office grants Patent No. 1,475,074 to 46-year-old inventor and newspaperman Garrett Morgan for his three-position traffic signal. Though Morgan’s was not the first traffic signal (that one had been installed in London in 1868), it was an important innovation nonetheless: By having a third position besides just “Stop” and “Go,” it regulated crossing vehicles more safely than earlier signals had.

Morgan, the child of two former slaves, was born in Kentucky in 1877. When he was just 14 years old, he moved north to Ohio to look for a job. First he worked as a handyman in Cincinnati; next he moved to Cleveland, where he worked as a sewing-machine repairman. In 1907, he opened his own repair shop, and in 1909 he added a garment shop to his operation. The business was an enormous success, and by 1920 Morgan had made enough money to start a newspaper, the Cleveland Call, which became one of the most important black newspapers in the nation.

Morgan was prosperous enough to have a car at a time when the streets were crowded with all manner of vehicles: Bicycles, horse-drawn delivery wagons, streetcars and pedestrians all shared downtown Cleveland’s narrow streets and clogged its intersections. There were manually operated traffic signals where major streets crossed one another, but they were not all that effective: Because they switched back and forth between Stop and Go with no interval in between, drivers had no time to react when the command changed. This led to many collisions between vehicles that both had the right of way when they entered the intersection. As the story goes, when Morgan witnessed an especially spectacular accident at an ostensibly regulated corner, he had an idea: If he designed an automated signal with an interim “warning” position—the ancestor of today’s yellow light—drivers would have time to clear the intersection before crossing traffic entered it.

The signal Morgan patented was a T-shaped pole with three settings. At night, when traffic was light, it could be set at half-mast (like a blinking yellow light today), warning drivers to proceed carefully through the intersection. He sold the rights to his invention to General Electric for $40,000.

STVS Journaal: Spelletjes kunnen ook langzaam leerzaam zijn

De artistieke leider van NAKS Wan Rutu in een interview met STVS. Het wordt tijd dat we de generatie van nu de spelletjes van vroeger ook aanleren. Zo blijven ze in beweging en leren tegelijkertijd ook wat van het verleden.

DWT: Artikel Iconenkalender 2020

Kranten artikel DWT: Iconenkalender 2020

  

In De Ware Tijd van 22 maart 2020 was er een uitgebreid artikel over de Iconen Kalender, editie 2020.

Our Community : Suma na mi by Serquino Yspol

Suma na Mi

Deze klip is het jongste product van Alven Roosveld via MotiefA. Voelt u zich vrij het door te sturen.
Dit is de versie met Motivatie van
Marvin Pollack, Rummi Knoppel en Alven Roosveld.

Wan poku fu kraka mi brada nanga mi sisa. Serquinio Yspol na a singiman san e prati wan boskopu fu lobi. Lobi gi yu srefi. Lobi gi a libi. Lobi gi bun ten san e mik yu ati prisiri nanga tranga ten san e mik yu gro. Suku en feni SUMA NA YU

De centrale figuur gaat op een zoektocht naar zichzelf met als hamvraag “Waarom zou ik het niet maken?” Suma na mi fu no mik en”. Hij laat zijn leven de revue passeren en komt tot de slotsom dat in feite niets dat hem overkomt hem kan weerhouden om zijn volledige potentie te bereiken.

Tekst

Suma Na Mi

S’don tiri na mun-kenki
In wan uku fu mi ati
Wan prakseri de
di e dangra trobi mi
M’her libi
Sma ben tayg’mi tak’ wan doni
Bo de ala san
Ai ala gi san mi tron
Me denki
Sa’m’ kon du tap’ dis’ grontapu
Wan momento de
Di m’o opo broko fri

Suma na mi fu no mek’ en
Suma na mi fu dis’ leys’ no tik’en
San du mi
fu sabi san na bun
Suma na mi fu no mik’en
Suma na mi fu dis’ leys’ no tes’en
San du mi , mi wan’ sabi san na bun

Me firi
Mi no wani go so doro
Tan bun syoro
Libi skwala dya m’e kon
A dyersi
Arusubanja wiki in mi
M’no man s’don moro
Mi wan de ala sa’m kan tron
Lonboto
Mi sili nanga krin prakseri
Moro de in mi
Mi sa de ala sa’m kan tron

Ete now m’e bribi
Den sani di me firi
If mi wroko tranga begi ten sa dray

Suma na mi fu no mek’ en
Suma na mi fu dis’ leys’ no tik’en
San du mi
fu sabi san na bun
Suma na mi fu no mik’en
Suma na mi fu dis’ leys’ no tes’en
San du mi , mi wan’ sabi san na bun
(2×)
Suma na mi fu no mik’en
Suma na mi fu dis’ leys’ no tes’en
San du mi
Ai mi bun!

Our History: de eerste metrobestuurder van Amsterdam

Op stap met de eerste metrobestuurder van Amsterdam

Het is 14 oktober 1977 als Norma Alberg voor het eerst officieel als metrobestuurder de cabine van de Oostlijn betreedt en – toen nog – prinses Beatrix, prin Claus en burgemeester Polak tot haar passagiers mag rekenen.

    

Voor een uitgebreid intervieuw 40 jaar later met mw Alberg kunt u onderstaand link klikken.

Op stap met de eerste metrobestuurder van Amsterdam

Our Community: Nieuw Boek Sherwood Feliksdal

Sherwood Feliksdal

Afrikaanse Babynamen en Etiquette bij Zwangerschap en Geboorte  

Binnen de Afrikaanse gemeenschap(pen) wordt de naam van een kind met grote zorg gekozen, omdat de Afrikaanse mens ervan overtuigd is dat de naam van een individu zijn of haar leven beïnvloedt. Namen werken door als affirmaties. Om die reden is het idee voor Afrikaanse Babynamen en Etiquette bij Zwangerschap en Geboorte ontstaan. In dit boek vinden aanstaande ouders een bron waaruit geput kan worden bij de zoektocht naar een passende naam voor hun kind. De lezer kan tevens een indruk opdoen van de verschillende tradities en gebruiken met betrekking tot zwangerschap en geboorte binnen de verschillende Afrikaanse gemeenschappen ter wereld.

 

 


Over de auteur
Sherwood Feliksdal (1985) is juridisch dienstverlener en creatief duizendpoot van beroep. In haar schrijfwerken neemt conservering van cultuuruitingen een centrale plaats in. Contact gegevens: Mob: +3142904702 . Email: s.l.felikdal@gmail.com

Lees hier alvast een stuk uit het boek van Sherwood Feliksdal

Het doel van dit boek is om de lezer inzicht te geven in de gebruiken rond zwangerschap, geboorte en naamgeving op het Afrikaanse continent en in de diaspora. De Afrikaanse mens is ervan overtuigd dat de naam van een individu zijn of haar leven beïnvloedt. Woorden nemen vormen aan en werken als affirmaties door in een persoons bestaan. Het is om die reden dat de keuze voor een naam met grote zorgvuldigheid gepaard gaat.

In West-Afrika is het een traditie om kinderen een dagnaam (dadin) oftewel een zielennaam (Akradin) te geven. Deze zielennaam correspondeert met de dag van geboorte, de planeten en veel specifieker met de karaktereigenschappen van een persoon die zowel een vrouwelijk als een mannelijk deel vertegenwoordigen.

Productinformatie

Titel: Afrikaanse Babynamen en Etiquette bij Zwangerschap en Geboorte
Auteur: Sherwood Feliksdal
Categorie: Diversen
Aantal pagina’s: 138
Geïllustreerd: Nee
Uitvoering/Formaat: Paperback A5
Verschijningsdatum: 27-03-2020
ISBN: 978-94-6403-111-9 / 9789464031119
Vaste prijs: € 18,99
Taal Nederlands

Bezoek de webshop van  BoekSchout om het boek te kopen:

BoekScout Webshop