Bespreking team EUFRIE Doumentatiecentrum met schrjvers van het boek Papa Koenders

Bespreking team EUFRIE Doumentatiecentrum met schrjvers van het boek Papa Koenders

Op 21 februari heeft een team van ons EUFRIE Documentatiecenrum  in Amsterdam een bespreking gevoerd met

de schrijvers van een boek over Papa Koenders, bekende voorvechter van het Sranantongo.

Het is de bedoeling om een samenwerkingsproject te ontwikkelen.

Op de foto Sieglien Spier, Vivian Olf, Romeo Grot en twee van de schrijvers, Jules Rijssen en Roy Wijks.

90ste jaardag mw. Drenthe

90ste jaardag Misi Hariette Drenthe-Pique

Zaterdag 22 februari j.l. herdacht Misi Hariëtte Drenthe-Pique haar 90ste jaardag. Dit vierde ze samen met familieleden en vrienden in Nederland.

Misi Hariëtte Drente-Pique is de weduwe van Masra Eugene Drenthe (+) een van de stonfutu van de Organisatie NAKS.

Namens de NAKS Famiri in Suriname feliciteren wij Misi Hariëtte alsnog met haar jaardag.

Schenking collectie boeken met Inheemse verhalen aan VIDS

Schenking collectie boeken met Inheemse verhalen aan VIDS

Op vrijdag 21 februari staat VIDS stil bij de Internationale Dag van de Moedertaal met vertellingen van de Kalina, Lokono en Warrao.

Guillaume Pool zal op deze dag ook zijn collectie boeken met Inheemse verhalen schenken aan VIDS.

U bent van harte welkom om te komen luisteren naar de verhalen, gedichten en legenden.

Plaats: Bureau VIDS

Adres: Verlengde Gemelandsweg 18d

Inloop: 18:30

Aanvang: 19:00

Forumtheater productie: “Women in Charge”

Lobitori Neti

Lobitori Neti 

Kom om vrijdag 14  februari luisteren en genieten van verhalen over LIEFDE.

geheimzine

spannende

tedere

achterbakse

treffend lijkende

lieve

Kom genieten.

Datum:     Vrijdag 14 februari 2020

Plaat:        C.C.S. Bibliotheek

Aanvang:  19:30

Inloop:      19:00

Einde:       21:30

TOEGANG GRATIS

Voor meer informatie: Hilli 8637309 en Gilli 451129

NAKS Kimona Bakana Poku.

NAKS Kimona Bakana Poku. 

De afdeling NAKS Kwanzaa organiseert op zaterdag 29 februari de een Kimona Bakana Poku. Het geheel begint om 12:00 en de kaarten zijn voor SRD 50 al verkrijgbaar in de voorverkoop.

Er zullen verschillende muziekformaties de sfeer verhogen:

  • Gowtu Moni
  • New Style
  • Naks Kawina Loco
  • Sangradu
  • The Ex-Masters
  • The Generals.

Volg de facebook pagina van NAKS Kwanzaa om op de hoogte te blijven. https://www.facebook.com/naks.kwanzaa

Sranantongo Skrifilini

Hierbij een uitnodiging om deel te nemen of iemand te interesseren voor het Sranantongo Diktee.