Bespreking team EUFRIE Doumentatiecentrum met schrjvers van het boek Papa Koenders

Bespreking team EUFRIE Doumentatiecentrum met schrjvers van het boek Papa Koenders

Op 21 februari heeft een team van ons EUFRIE Documentatiecenrum  in Amsterdam een bespreking gevoerd met

de schrijvers van een boek over Papa Koenders, bekende voorvechter van het Sranantongo.

Het is de bedoeling om een samenwerkingsproject te ontwikkelen.

Op de foto Sieglien Spier, Vivian Olf, Romeo Grot en twee van de schrijvers, Jules Rijssen en Roy Wijks.

90ste jaardag mw. Drenthe

90ste jaardag Misi Hariette Drenthe-Pique

Zaterdag 22 februari j.l. herdacht Misi Hariëtte Drenthe-Pique haar 90ste jaardag. Dit vierde ze samen met familieleden en vrienden in Nederland.

Misi Hariëtte Drente-Pique is de weduwe van Masra Eugene Drenthe (+) een van de stonfutu van de Organisatie NAKS.

Namens de NAKS Famiri in Suriname feliciteren wij Misi Hariëtte alsnog met haar jaardag.

Schenking collectie boeken met Inheemse verhalen aan VIDS

Schenking collectie boeken met Inheemse verhalen aan VIDS

Op vrijdag 21 februari staat VIDS stil bij de Internationale Dag van de Moedertaal met vertellingen van de Kalina, Lokono en Warrao.

Guillaume Pool zal op deze dag ook zijn collectie boeken met Inheemse verhalen schenken aan VIDS.

U bent van harte welkom om te komen luisteren naar de verhalen, gedichten en legenden.

Plaats: Bureau VIDS

Adres: Verlengde Gemelandsweg 18d

Inloop: 18:30

Aanvang: 19:00

Lobitori Neti

Lobitori Neti 

Kom om vrijdag 14  februari luisteren en genieten van verhalen over LIEFDE.

geheimzine

spannende

tedere

achterbakse

treffend lijkende

lieve

Kom genieten.

Datum:     Vrijdag 14 februari 2020

Plaat:        C.C.S. Bibliotheek

Aanvang:  19:30

Inloop:      19:00

Einde:       21:30

TOEGANG GRATIS

Voor meer informatie: Hilli 8637309 en Gilli 451129

NAKS Kimona Bakana Poku.

NAKS Kimona Bakana Poku. 

De afdeling NAKS Kwanzaa organiseert op zaterdag 29 februari de een Kimona Bakana Poku. Het geheel begint om 12:00 en de kaarten zijn voor SRD 50 al verkrijgbaar in de voorverkoop.

Er zullen verschillende muziekformaties de sfeer verhogen:

  • Gowtu Moni
  • New Style
  • Naks Kawina Loco
  • Sangradu
  • The Ex-Masters
  • The Generals.

Volg de facebook pagina van NAKS Kwanzaa om op de hoogte te blijven. https://www.facebook.com/naks.kwanzaa

Februari 2020 – Henk Mac Donald

Henk Mac Donald

9 Februwari 1952 – 13 Februwari 2016

Pokuskrifiman, pokuman, datra di ben firi gi pôtisma

 Henk Mac Donald si krin fu dey leki a moro bigi pikin, na ini a famiri fuTheresia Eugenia Tjon Sie Kie nanga Henry Aurelio Leo Mac Donald. Di a ben de na AMS a bigin prey poku na ini beatgrupu, dan na ini den yari siksitenti a ben bigin skrifi eygi poku.

Na ini a yari 1975 leki memre fu a pokugrupu OPO a seti a powpi poku Djai Djai Sarnaam nanga pisi na ini Sranantongo (skrifi wroko fu Robby Morroy) nanga Sarnami (skrifi wroko fu Ashokkoemar Oeditram). 1984 a wini SuriPop poku skrifiman festival nanga a poku Gi Yu, san Rudolf Heidanus ben singi. Na a yari 2002 a wini a spesrutu seti fu SuriPop nanga a poku Tide Ete. Nanga a poku grupu The Crew a prey difrenti leysi na Hotel Torarica nanga dorosey kondre.

Mac Donald ben de pokuman, ma a ben de wan datra di ben e wroko nanga en heri ati, meki sma ben lobi en kfalek. Na en wroko en anu ben furu ma ete te sonde a ben lobi e fsiti den sikiman di ben libi den wawan.

A dede, wan tu dey baka di a ben kruderi nanga The Crew “He went down with his music” a boskopu fu a beri fu en ben taki.

Componist, musicus, sociaal bewogen huisarts

 Henk Mac Donald werd geboren als oudste kind in het gezin van Teresia Eugenie Tjon Sie Kie en Henry Aurelio Leo Mac Donald. Als leerling van de Algemene Middelbare School speelde Henk in de jaren ‘60 in beatgroepen en schreef toen al eigen composities.

In 1975 arrangeerde hij als lid van de band OPO het befaamde Djai Djai Sarnaam, met coupletten in het Sranantongo (tekst van Robby Morroy) en Sarnami (tekst van Ashokkoemar Oeditram). In 1984 won hij het SuriPop-componistenfestival met Gi Yu gezongen door Rudolf Heidanus. In 2002 werd hij tijdens een speciale editie van SuriPop winnaar met Tide Ete. Met zijn band The Crew trad hij vaak op in Hotel Torarica en het buitenland.

Mac Donald was niet alleen musicus, maar ook een gedreven huisarts. Hij had een drukke praktijk, maar bezocht ‘s zondags trouw zijn alleenstaande patiënten.

Hij overleed daags na een repetitie met The Crew. “He went down with his music”, vermeldde zijn rouwadvertentie.

Sranantongo Skrifilini

Hierbij een uitnodiging om deel te nemen of iemand te interesseren voor het Sranantongo Diktee.