Sranan Neti – Ode aan Johan Zebeda

UITNODING

LEZING KAWINA GROOTHEID JOHAN ZEBEDA

Op zaterdag 13 april a.s. organiseert NAKS een lezing over de kawina grootheid Johan Zebeda. Het wordt een interactieve lezing gepresenteerd door de bekende kawina kenners John Jones en Rudy Spa.Wij nodigen u van harte uit om deze lezing bij te wonen en om de uitnodiging door te sturen via app, mail en Facebook.

Met dank,
Vivian Olf, Coordinator Werkgroep Sranantongo NAKS

Tussen 1970 en 1980 is Zebeda erg populair geweest omdat hij zijn eigen liederen op de plaat kon uitbrengen, vanwege het feit dat hij lid werd van de organisatie NAKS. Hij heeft voornamelijk de jongeren van NAKS veel geleerd van de kawina- en de winti-muziek. Hij componeerde echte ‘odo’ en ‘kamalama’ kawina liederenen. Bekende hits waren ‘Lena fu Maka-olo’ en ‘Tantiri  A No Don’.

Zebeda’s populariteit beperkte zich niet alleen tot Suriname, maar samen met NAKS heeft hij middels folkloristische shows met de kawinaband, grote successen geoogst in Europa, Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied. Hierdoor ontving NAKS van verschillende landen uitnodigingen.

Johan Zebeda heeft lessen gegeven in enkele wijken in en rond Paramaribo, aan jongeren die de kawina wilden leren. Hij was een groot voorbeeld voor velen en het mag gezegd worden dat hij de basis heeft gelegd voor het ontstaan van de populaire formatie Sukru Sani.

 

April 2019 – Eugène Gessel

Eugène Gessel

22 Yanuwari 1919

 Historiya sabiman, lobiman fu en kondre, denkiman

Eugène Albert Gessel teki en papira na Graaf von Zinzendorf muloskoro na ini 1938 , dan a bigin wroko na EBGS onderwijs. Fu di a no ben man kruderi nanga sani di ben psa na ini en wroko, a saka go libi na Ptatakondre pe a teki en MO-Staatsinrichting (1950) nanga MO-Geschiedenis (1953) dan a stuka pisi fu Internationale Betrekkingen na Universiteit van Amsterdam.

Leki wan fu den opoman fu Wie Eegie Sanie, a kulturu òrga fu man di lobi den mamakondre, a bigin skrifi tori fu a politiki sey fu fa a e go na ini a kondre. Na ini 1960 a dray kon baka na Sranan dan ini a yari 1966 a bigin a skoro gi sma di wani tron pratileriman fu historiya sabi. Leki memre fu a Grondwetscommissie, makandra nanga wan tu trawan, a ben taki fu wan flexibele Raamwet na ini 1975.

Kondre ben sabi en fini fasi fu luku tori na radiyo nanga tv pe a ben abi fu du nanga a libimakandra fu Sranan nanga tra dorosey kondre. Na den koti tori disi, yu ben kan si wan man di lobi en kondre ma ben feni taki a kondre disi  musu tiri wan moro demokrasiya fasi.

Dri tron a kisi a Ere-orde van de Gele Ster: Leki Officier, Commandeur,  nanga Drager Grootlint.

Na ini a yari 2011 a ben kisi grani leki tyaleriman fu Faculteit der Maatschappijwetenschappen fu Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Historicus, democratisch nationalist, politiek analist

Eugène Albert Gessel slaagde in 1938 van de Graaf von Zinzendorfmulo en maakte daarna carrière bij het onderwijs van de Evangelische Broedergemeente Suriname. Na een verschil van mening met zijn werkgever,  vertrok hij naar Nederland  waar hij de MO-akte Staatsinrichting (1950), de MO-akte Geschiedenis (1953) behaalde en de module Internationale Betrekkingen volgde aan de Universiteit van Amsterdam.

Als medeoprichter van Wie Eegie Sanie, de cultureel-nationalistische vereniging, schreef hij zijn eerste politieke analyses. In 1960 keerde hij terug en zette in 1966 de lerarenopleiding voor geschiedenis op. Als Grondwetscommissielid pleitte hij in 1975 in een minderheidsrapport voor een flexibele Raamwet.

Jarenlang gaf hij in de media analyses over nationale en internationale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij hij zich steeds manifesteerde als democratisch nationalist.

Hij kreeg driemaal de Ere-orde van de Gele Ster: Officier, Commandeur, Drager van het Grootlint.

In 2011 verleende de Faculteit der Maatschappijwetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname hem een eredoctoraat.

 

Copyright@NAKS ICONENKALENDER 2019