Iconenkalender legt belang archiveren bloot

Singi-uma Emelie Leerdam (m) heeft ook een plaats verworven op de iconenkalender.

“Bij de zoektocht naar materiaal en documenten zijn we erachter gekomen dat belangrijke Surinamers en Surinaamse organisaties zich onvoldoende bewust zijn van het belang om hun werk en activiteiten te documenteren.” Dit zei Naks-voorzitter Siegmien Staphorst bij de feestelijke presentatie van de iconenkalender van haar organisatie.

Staphorst: “Wij van het Naks-documentatiecentrum van de Afro-Surinaamse cultuur beseffen dat er werk aan de winkel is om dit bewustzijn op gang te brengen.” De iconenkalender is een initiatief van de Sranantongo-werkgroep binnen Naks. Vorig jaar werd de eerste editie uitgegeven. Met deze kalender wil de organisatie een bijdrage leveren aan de Surinaamse historie, het behoud van de Afro-Surinaamse cultuur en de nationaliteitsbeleving.

Surinamers die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van het land zijn door Naks geëerd. Daartoe behoren taalkundige Hein Eersel, historicus en politiek analist Eugène Gessel, Heloise Rozenblad (eerste vrouwelijke procureur-generaal) en singi-uma Emelie Leerdam. Van deze levende iconen werd een filmpje vertoond, waarna ze elk een mand met presentjes, de nieuwe kalender en een plaquette kregen waarop hun naam en de tekst ‘Grani fiti den bikasi den gi Sranan grani’ is gegraveerd.

De overige acht iconen zijn arts en toneelschrijfster Sophie Redmond, Cecile Zandwijken (promotor marronkunstnijverheid), Clark Accord (bestseller auteur en publicist), Ilse Henar-Hewitt (pionier van de Surinaamse vrouwenbeweging, koto- en angisakenner), Thelma Ment (zangeres en cultuurdraagster), Wilgo Baarn (theatermaker, regisseur en medeoprichter van de Alakondredron), Big Jones (vernieuwer van de kawinamuziek) en Gazon Matodja (grootopperhoofd der Aucaners).

Volgens Onderwijsminister Lilian Ferrier zou elke school in het bezit moeten zijn van deze kalender. De bedoeling is volgens Staphorst dat er elk jaar een kalender met de Surinaamse iconen wordt uitgebracht. “We werken nu aan een programma voor scholen, want we willen heel graag dat de jeugd geïnformeerd wordt over de Surinaamse iconen”, zegt ze tegen de Ware Tijd. Aan de lancering van de tweede Sranantongo-iconenkalender is er een expositie verbonden, waarbij er informatie over de verschillende iconen wordt gepresenteerd via oude krantenknipsels, foto’s en de producten die de iconen hebben vervaardigd. De expositie duurt tot vrijdag.

 

Bron DWT

NAKS SRANANTONGO ICONEN KALENDER 2019 EN EXPOSITIE (verkorte informatie)

NAKS draagt op diverse wijzen bij aan het behoud en versterken van het cultureel erfgoed van de Afro-Surinamers en het ontwikkelen en versterken van het bewustzijn van Surinamers over de cultuur. Een van de belangrijke elementen van dit Afro-Surinaams cultureel erfgoed is de taal, met name het Sranantongo.

Reeds jarenlang worden de activiteiten ter bevordering van de Sranantongo taal gericht op het verzorgen van cursussen en het houden van Sranantongo avonden.

Het bestuur van NAKS heeft op advies van de NAKS Werkgroep Sranantongo besloten om een nieuwe stap te ondernemen ter bevordering van het Sranantongo, namelijk de uitgifte van een kalender met Sranantongo teksten. Gaandeweg de discussies over de opzet van de Kalender is er een belangrijk aspect toegevoegd, namelijk het kiezen van 12 Surinaamse iconen, van wie het leven en werk op maandbasis belicht zullen worden. De bedoeling is om bij wijze van educatie over Sranantongo en het eren van iconen die onze samenleving heeft voortgebracht, elk jaar zo een kalender uit te geven.

 
Wat is de opzet van de NAKS Sranantongo Kalender en expositie?

 • Het eren van belangrijke Surinamers die onze samenleving heeft voortgebracht:
  • per maand belichten we een belangrijke persoon die bijdraagt aan onze nationale cultuur en nationale ontwikkeling.
  • Bewust kiezen we niet alleen voor overleden personen.
  • Bij de keuze wordt gelet op de genderverhoudingen, zodat er balans is in het aantal vrouwelijke en mannelijke iconen.
 • Er wordt bij de launch van de Kalender een expositie gehouden, waarbij het publiek

kennis kan maken met de gekozen iconen.

 • Het bevorderen van het Sranantongo:
  • De tekst wordt zowel in het Nederlands als Sranantongo belicht.
  • Daarnaast wordt er elke maand een Surinaamse odo geplaatst.

De Afro-Surinaamse Iconen Kalender 2019 werd gelaunchd op vrijdag 2 november 2018.  Tegelijk met de launch vond de opening plaats van een expositie over de iconen

De kalenders zullen gedistribueerd worden in Paramaribo, de districten en Nederland. De launch en expositie vonden plaats in het NAKS complex aan de Thomsonstraat 8.

De iconen van 2019

 1. Januari 2019 Sophie Redmond
 2. Februari Cecil Zandwijken
 3. Maart Clark Accord
 4. April Eugene Gessel
 5. Mei Ilse Henar- Hewitt
 6. Juni Thelma Ment
 7. Juli Wilgo Baarn
 8. Augustus Big Jones
 9. September Hein Eersel
 10. Oktober Heloise Rozenblad
 11. November Melie Leerdam
 12. December Gazon Matodja

 

NAKS Website: http://nakssuriname.com/

NAKS Facebook: https://www.facebook.com/nakssuriname

EXPOSITIE BIJZONDERE SURINAMERS 2019

MEDEDELING

OPEN VOOR HET PUBLIEK
De expositie “GRANI FITI DEN BIKA DEN GI SRANAN GRANI” van NAKS is op vrijdag 2 november geopend. Het betreft een expositie van 12 bijzondere Surinamers die elk op hun eigen wijze een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van Suriname.

De tentoonstelling is van maandag 5 tot en met vrijdag 9 november van 10.00u – 15.00u te bezichtigen op het NAKS terrein aan de Thomsonstraat 8. (07 november gesloten i.v.m Divaliviering)

Kom langs en maak nader kennis met de iconen van 2019:

SOPHIE REDMOND              CECIL ZANDWIJKEN

CLARK ACCORD                 EUGENE GESSEL

ILSE HENAR- HEWITT         THELMA MENT

WILGO BAARN                     BIG JONES

HEIN EERSEL                       HELOISE ROZENBLAD

MELIE LEERDAM                 GAZON MATODJA

Uitnodiging Launch NAKS Iconen Kalender – Grani fiti den

Beste NAKS Famiri,

Hierbij de uitnodiging voor de launch van de Iconenkalender 2019 op 2 november a.s.
We zullen op bijzondere wijze eer betonen aan 12 Surinamers die zich op diverse gebieden hebben ingezet bij de ontwikkeling van Suriname.  Grani fiti den!!
De NAKS Famiri wordt van harte uitgenodigd om mede een bijdrage hieraan te leveren.