Februari 2018 – Aminata Cairo

27 Februwari 1966

 Fosi sma di ondrosuku Afrikan Srananman dansi

Aminata Cairo (Affi jn Sandra Cynthia Cairo) stuka fa folku seti den libimakandra. En

na a fosiwan, di ondrosuku fa Afro Srananman na Sranan e fi ri fa den tan tan te den

e dansi Afro Sranan kriyoro dansi. A du a sabidensi ondrosuku disi baka 2007, di a

skrifi en sabidensiwroko: “Hebi Sani: Mental Well Being Among the Working Class Afro-

Surinamese in Paramaribo, Suriname”.

Ala di un sabi Sranan leki wan kondre pe difrenti folku e libi switi makandra, a hebi

sréfi srefi fu feni wan fasi fu tan leki fa yu eygi tan tan. Na a ondrosuku Aminata Cairo

e taki fu den difrenti fasi fu Kriyoro dansi, di a kon si na ini den yari 2003 nanga 2005

na Sranan, taki a fasi fa dansi e dansi e sori omeni sani e plèy nanga fa den sani disi e

kenki fu den dansiman kan tan fi ri fa den tan tan. Boyti den sabidensi sani, Aminata luku tu san Afrikan Srananman kan du na ini a aladey libi nanga den bun san a ondrosuku sori.

Na a ondrosuku di ssa Aminata du, a wroko spesrutu nanga yonguwan, fu den disi kan

go leri tra yonguwan san den leri nanga a ondrosuku disi, fu kisi ay gi fa den eygi tan

tan. A fosi ondrosuku disi meki taki den yonguwan fu NAKS bigin nanga a grupu “Wan

Rutu”.

 

Pionieronderzoekster van de Afro-Surinaamse dans

Aminata Cairo (Affi jn Sandra Cynthia Cairo), doctor in de antropologie, is de

eerste in de Surinaamse historie die op zoek ging naar de Afro-Surinaamse

identiteitsbeleving in de Afro-Surinaamse dans. Dit gebeurde middels wetenschappelijk

onderzoek in aanvulling op haar in 2007 verschenen proefschrift ‘Hebi Sani: Mental

Well Being Among the Working Class Afro-Surinamese in Paramaribo, Suriname’.

Hoewel Suriname bekend staat als een land waar diverse etnische groepen in harmonie

met elkaar samenleven, kan het uitermate ingewikkeld zijn om ruimte te creëren voor

de eigen identiteit. In haar dansonderzoek gaat Cairo in op diverse Afro-Surinaamse,

in het bijzonder de ‘Kriyoro’, dansvormen die zij tussen 2003 en 2005 in Suriname

ontdekte en hoe de dansuiting de dynamiek en complexiteit van de identiteitsbeleving

van Afro-Surinamers weergeeft. Naast de academische aspecten besteedt zij aandacht

aan de praktische betekenis van haar bevindingen voor de Afro-Surinamers. Bij haar

onderzoek heeft ze jongeren ingezet zodat dezen de tijdens het onderzoek opgedane

kennis en prikkel tot ontdekking van de zelfi dentiteit kunnen overdragen aan andere

jongeren. Uit haar eerste dansonderzoek is de jongerenafdeling Wan Rutu van NAKS

ontstaan.

 

 

Stonfutu †

Stonfutu