Ondersteuning Sranantongo Iconenkalender

Hieronder de link naar een video van de zangeres Jaenine La Rose in Nederland die individuen aanspoort om donaties te doen voor ons NAKS project Afro-Surinaamse Iconen Kalender 2018

Mijn vraag aan jullie: kunnen jullie deze link plaatsen op je persoonlijke facebook pagina?

 

Hier is de link: https://we.tl/cOXIDwC1Ef

 

 

Indien nodig kan je gebruik maken van delen uit onderstaande tekst om je kennissenkring in Nederland te stimuleren om het project financieel te ondersteunen.

 

Beste  vriend(in),

 

Mag ik heel even jouw medewerking vragen bij het volgende?

 

De organisatie NAKS zet zich al jaren in voor het behoud van het Afro-Surinaams cultureel erfgoed.

NAKS is nu bezig een kalender voor te maken waarin de Afro Surinaamse iconen en cultuur worden geëerd. In deze kalender wordt er iedere maand een andere icoon belicht, met een bijbehorende odo. Er zal ook een expositie worden gehouden, om het publiek nader kennis te laten maken met de gekozen iconen.

Een belangrijk project voor het behoud van de Surinaamse afro cultuur en nationaliteit.

Om het te laten slagen is uw hulp nodig.

Ik wil u vragen een financiele bijdrage te doen voor de crowd funding van de Afro-Surinaamse Iconen Kalender 2018.

Bezoek de crowd funding pagina op Apura networks (www.apura.org) en help mee met wat je kan missen.

Mag NAKS op u rekenen en u alvast heel warm danken voor uw ondersteuning.

Siegmien Staphorst/voorzitter van NAKS/telf +5978626804

 

Hier volgen enkele instructies om het project te steunen:

 1. Ga naar www.apura.org
 1. Maak een account aan en log in op Apura (inloggen kan ook via Facebook of LinkedIn)
 2. Ga naar discover projects
 3. Klik op NAKS Sranantongo Iconen Kalender en Expositie
 4. Klik op Back this project
 5. Kies het bedrag dat je wil overmaken via IDEAL, Paypall of  Creditcard
 1. Volg de verdere instructies voor het overmaken.

 

Stuur de informatie door naar familieleden, vrienden en kennissen en prikkel hen om te steunen!!!

 

 

Korte informatie over het project: NAKS SRANANTONGO ICONEN KALENDER EN EXPOSITIE 

NAKS draagt op diverse wijzen bij aan het behoud en versterken van het cultureel erfgoed van de Afro-Surinamers

en het ontwikkelen en versterken van het bewustzijn van Surinamers over de cultuur. Een van de belangrijke elementen

van dit Afro-Surinaams cultureel erfgoed is de taal, met name het Sranantongo.
Reeds jarenlang worden de activiteiten ter bevordering van de Sranantongo taal gericht op het verzorgen van cursussen

en het houden van Sranantongo avonden.
Het bestuur van NAKS heeft op advies van de NAKS Werkgroep Sranantongo besloten om een nieuwe stap te ondernemen

ter bevordering van het Sranantongo, namelijk de uitgifte van een kalender met Sranantongo teksten. Gaandeweg de

discussies over de opzet van de Kalender is er een belangrijk aspect toegevoegd, namelijk het kiezen van 12 Surinaamse

iconen, van wie het leven en werk op maandbasis belicht zullen worden.
 
De bedoeling is om bij wijze van educatie over Sranantongo en het eren van iconen die onze samenleving heeft voortgebracht,

elk jaar zo een kalender uit te geven.
 
Wat is de opzet van de NAKS Sranantongo Kalender en expositie?
A) het eren van belangrijke Surinamers die onze samenleving heeft voortgebracht:
·        Per maand belichten we een belangrijke persoon die bijdraagt aan onze nationale cultuur en nationale ontwikkeling.
·        Bewust kiezen we niet alleen voor overleden personen.
·        Bij de keuze wordt gelet op de genderverhoudingen, zodat er balans is in het aantal vrouwelijke en mannelijke iconen.
·        Er wordt bij de launch van de Kalender een expositie gehouden, waarbij het publiek kennis kan maken met de gekozen iconen.

B) het bevorderen van het Sranantongo:
·        De tekst wordt zowel in het Nederlands als Sranantongo belicht.
·        Daarnaast wordt er elke maand een Surinaamse odo geplaatst.
 
De Afro-Surinaamse Iconen Kalender 2018 wordt gelaunchd in oktober 2017.  Tegelijk met de launch vindt de opening plaats van

een expositie over de iconen, die een week zal duren. Gepoogd zal worden de expo ook in meerdere districten en mogelijk naar

Nederland te houden. Einddatum van het project is een half jaar later.

De kalenders zullen gedistribueerd worden in Paramaribo, de districten en Nederland. De launch en expositie vinden plaats in het

NAKS complex aan de Thomsonstraat 8.

Indien de financiële middelen het toelaten zal de expositie ook in één of meer districten gehouden worden.

De resultaten van het project
De opbrengsten van de kalender zullen besteed worden aan projecten die de conservering van de Surinaamse cultuur als uitgangspunt hebben.

Het Surinaamse publiek is via de uitvoering van dit project geïnformeerd over een 12-tal Surinaamse iconen

De belangstelling voor de Sranantongo taal als belangrijk element van het Afro-Surinaams cultureel erfgoed zal toenemen
Het Surinaamse publiek zal zich bewust zijn van de betekenis van het hebben van iconen, met name ter vergroting van het zelfbewustzijn van

de eigen cultuur en maatschappelijke ontwikkeling.

NAKS Suriname stelt zich ten doel de sociale, culturele, geestelijke, lichamelijke, en maatschappelijke belangen van de Surinaamse gemeenschap

te behartigen in de ruimste zin des woords.

Aangevraagd bedrag € 8000,00

Links voor toegang tot informatie over NAKS
Link NAKS Website: http://nakssuriname.com/

Link NAKS Facebook: https://www.facebook.com/nakssuriname

 

Indien nodig ook contacten: Maritha Kitaman/voorzitter NAKS Nederland, telf. +31644702046

Steun NAKS Sranantongo Iconenkalender

Hier volgen enkele instructies om het project te steunen: 1. Ga naar www.apura.org Maak een account aan en log in op Apura (inloggen kan ook via Facebook of …

Toespraak Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur bij de uitvaart van Wilgo Baarn

Toespraak Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, R. Peneux, bij de uitvaart van Wilgo Baarn d.d. 18 juli 2017

—————————————————————————————————

Wat zeg je bij het verscheiden van Wilgo Baarn?  In de berichtgeving is Wilgo getypeerd als cultuurdrager, cultuuricoon, Naksicoon, cultuurspecialist en ga zo maar door.  Voor ons, het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur was Wilgo, een werker met een vast ideaal; ‘het helpen scheppen van een harmonieuze samenleving, gebaseerd op een non raciale en non religieuze dominantie.

Wilgo zei in 1991 in reactie op een vraag over de verhaallijn van het theaterstuk Rebirth, een theater productie van Thea Doelwijt, het volgende.  “De etnische groepen zelf vonden het heerlijk dat ze zo hun tradities kunnen laten zien. Als je niet op een hindoestaans feest bent geweest, weet je ook niet wat er gebeurd. Maar zo kreeg men (door de voorstelling) ook meer begrip voor elkaar” Wilgo geloofde in een samenleving van interculturele afhankelijkheid.  Je kan geen harmonieuze samenleving ontwikkelen als je geen kennis neemt van elkaars cultuur. Door kennis te nemen van elkaars cultuur kunnen de obstakels die het ontwikkelen van die harmonieuze samenleving in de weg staat weggenomen worden.

Wilgo, had moeite met de verkeerde uitleg van integratie: Hij liet in OSO, het tijdschrift van het Instituut ter bevordering van de Surinamistiek, in 2004 het volgende optekenen. “Ik geloof niet in integratie, omdat de politiek de integratie heeft vermoord. De integratiegedachte is verkeerd vertaald door de politiek, als te zijn: ding man fu a tra volk o tek ala un Uma”. Uit dit citaat zouden wij kunnen concluderen dat Wilgo  het tot een opdracht had gemaakt om  alle bevolkingsgroepen aan te sporen om niet te luisteren naar de politiek, maar zelf de wil aan de dag te leggen om de samenleving te verbinden.

Wilgo heeft vanaf 1983 – 2006 zijn krachten gegeven aan het Ministerie na overgeplaatst te zijn van het toenmalige Ministerie van Justitie Leger en Politie en heeft 15 jaar leiding gegeven aan de Afdeling Culturele en Creatieve Vorming. Ondanks zijn pensionering is hij vanwege zijn opgedane kennis in onder meer Nederland, Trinidad, Venezuela en rijke werkervaring betrokken gebleven bij het werk van het Directoraat Cultuur.  Wilgo heeft met zijn talenten een cultuurreis gemaakt  die hem op  nationale en internationale podia heeft  gebracht   en waarmee hij als speler, regisseur, producent of dirigent  niet zelden  staande ovaties  mee heeft weten de oogsten.   Wilgo heeft  ook onvermoeibaar bij gedragen aan  manifesteren van de Surinaamse cultuur in het Caribisch gebied en was ook tijdens  Carifesta een graag geziene figuur die met veel fanfare de kleurrijke Surinaamse diversiteit liet zien en tot gemeengoed maakte.

Om zijn ideaal voor een samenwerkende samenleving vrij van etnische en religieuze obstakel-vormende denkbeelden roemen wij Wilgo, en zeggen wij dank voor zijn, tomeloze inzet en vruchtdragende betrokkenheid bij veel wat zich op cultuurgebied de afgelopen jaren in Suriname heeft voltrokken.

De vaststelling dat Wilgo een icoon is, legt de verplichting op NAKS en ons allen om zijn ideaal van een samenwerkende samenleving uit te dragen.  Als dit ideaal geen uitstraling krijgt en niet tot voorbeeld voor anderen kan worden gesteld, begraven wij ook zijn ideaal met hem, wat naar mijn mening een dubbel of misschien wel een groter verlies zal zijn.

Waar wij van overtuigd zijn is dat Wilgo, niet alleen staat met zijn ideaal. Zijn ideaal is ook verbonden met dat van de “Madiba” Nelson Madela die zei:

“In mijn leven heb ik mezelf toegewijd aan de strijd van de Afrikaanse mensen. Ik heb gevochten tegen de witte dominantie en ik heb gevochten tegen zwarte overheersing. Ik heb het ideaal van een democratische en vrije samenleving gekoesterd waarin alle mensen in harmonie leven en met gelijke kansen. Het is een ideaal waar ik hoop voor te leven en bereiken. Maar als het nodig is, is het een ideaal waarvoor ik bereid ben om te sterven. ” .

Wilgo laat een ideaal achter voor ons allen om verder aan te werken, een ideaal dat waard is voor te sterven. Een ideaal dat wij moeten nastreven uitwerken en toepassen, een ideaal dat betekenis en inhoud geeft aan het Nationaal ideaal voor een vreedzame sameleving.

Aan de familie, Naks, vrienden, kennissen en de totale samenleving wens ik sterkte toe met het verlies van Wilgo,   “Wilgo kisi wan nyun libi nanga wan tra tampe na ini na dungru fu na busi so farawe pe skrekitori no e trobi en pe pikinfowru e dansi so tètèt tèk sèt”

“…..” dat is een deel van een gedicht van wijlen zijn vrouw Elfriede Baarn- Dijksteel.

Dank u

Toespraak voorzitter NAKS bij de uitvaart van Wilgo Baarn

FAMILIE,
HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
NAKS FAMIRI
MATI FU FAMIRI BAARN, FEBIS, DIJKSTEEL
MATI FU NAKS

LAAT ME BEGINNEN MET OOM WIL TE BEDANKEN VOOR ALLES WAT HIJ BETEKEND HEEFT VOOR ZIJN GEZIN, VOOR DE GROTERE FAMILIE, VOOR NAKS, VOOR HET KORPS POLITIE SURINAME, VOOR HET NOLA HATTERMAN INSTITUUT, VOOR DE VOLKSHOGESCHOOL NAKS, VOOR HET CARIBBEAN CENTER, VOOR CARIFESTA, VOOR SURINAMERS IN NEDERLAND, VOOR AFRIKANEN IN TANZANIA!

DANK DUIZEND MAAL VOOR MIJ PERSOONLIJK, JOUW ADVIEZEN, JOUW STEUN, JOUW BEMOEDIGING, JOUW VRIENDSCHAP, JOUW ALTIJD GROTE SMILE OF BIGI LAFU TER BEIEINDIGING VAN EEN SERIEUSE TORI.

DANK AAN DE PRESIDENT
VOOR ZIJN BESLUIT OM AAN WILGO BAARN STAATSEER TE BEWIJZEN BIJ ZIJN UITVAART

WE ZIEN HIERIN EEN BELANGRIJKE STAP VAN DE SURINAAMSE REGERING NAAR ERKENNING VAN DE CULTURELE BIJDRAGE VAN SURINAMERS OP STAATSNIVEAU.

DE LAATSTE DAGEN HEBBEN WE VEEL GEZEGD OVER WILGO BAARN, OVER OOM WIL ZOALS WIJ ONZE GELIEFDE GRAAG NOEMEN.

WE HEBBEN BENADRUKT:

 • ZIJN LIEFDE VOOR ZIJN GEZIN EN FAMILIE
 • DE WIJZE LESSEN AAN ZIJN KINDEREN EN FAMILIE
 • ZIJN BETEKENIS VOOR NAKS ALS AFRO SURINAAMSE KULTURU GURU
 • DE GROTE BETEKENIS ALS BEGELEIDER EN VORMER VAN VELE SURINAAMSE JONGEREN

ZULLEN WIJ VANDAAG DE FOCUS LEGGEN OP ZIJN ROL M.B.T. DE ONTWIKKELING VAN JE EIGEN IDENTITEIT ALS ONDERDEEL VAN DE NATIONALE IDENTITEIT

HIJ ZEI: FOCUS OP HET BEREIKEN VAN ZELF IDENTITEIT – ALS JE JEZELF EN JE EIGEN KOMAF NIET BEGRIJPT OF RESPECTEERT ZAL JE NIET OPTIMAAL KUNNEN FUNCTIONEREN ALS MENS

WILGO ZEI: DENK NIET DAT HET VOLDOENDE IS OM OP EEN PODIUM DE CULTUUR UIT TE DRAGEN.

 • PODIUM IS HEEL BELANGRIJK OMDAT JE DAARMEE ANDEREN BEWUST KAN MAKEN VAN HUN EIGEN IDENTITEIT
 • MAAR BELANGRIJK IS OOK JE VERDIEPEN IN JE EIGEN CULTUUR; BEGRIJPEN WAT JE UITDRAAGT: BELANGSTELLING VOOR ONDERZOEK-VERDIEPING
 • BELANGRIJK IS OOK DOCUMENTEREN, VASTLEGGEN

WILGO ZEI: HET BEREIKEN VAN ZELF IDENTITEIT IS HEEL BELANGRIJK OM ANDERE CULTUURGROEPEN TE BEGRIJPEN DIE OOK BEZIG ZIJN MET HET INVULLEN VAN HUN EIGEN IDENTITEITSPROCES

 • REIK DE HAND NAAR ANDERE CULTUURGROEPEN DIE OOK BEZIG ZIJN MET HETZELFDE PROCES ALS JIJ, NAMELIJK HET ZOEKEN NAAR HUN EIGEN IDENTITEIT.
 • SLA JEZELF NIET OP DE BORST DAT JOUW CULTUUR DE BESTE IS
 • DISCRIMINEER DE ANDERE CULTUURGROEPEN NIET
 • ZET JE IN OM SAMEN TE STREVEN NAAR HET BEREIKEN VAN EEN NATIONALE SURINAAMSE CULTUUR

DOE WAT JE PREDIKT
DIT ZIJN DE LESSEN DIE HIJ ONS HEEFT GELEERD BINNEN NAKS

MAAR DAT ZIJN OOK BENADERINGEN DIE HIJ DAADWERKELIJK HEEFT TOEGEPAST IN DE PRAKTIJK. GEEN WOORDEN MAAR DADEN DUS!

HOE HEEFT HIJ DE GEDACHTEN M.B.T. MULTI ETNICITEIT TOT UITING GEBRACHT IN DE PRAKTIJK

ALA KONDRE DRON – OP HET GEBIED VAN DE DRON – EEN SURINAAMS CULTURELE- SURINAAMS ETNISCHE FUSIE VAN DRUM MUZIEK. DAARMEE IS HET BEGONNEN. LANGZAMERHAND ZIJN MEERDERE ELEMENTEN ALS ZANG EN DANS, OOK MULTI ETNISCH, BIJGEVOEGD.

MET DE ALA KONDRE DRON HEEFT HIJ SURINAMERS DE OGEN GEOPEND: JA, HET KAN; CULTURELE FUSIE IS MOGELIJK!; CULTURELE FUSIE IS NOODZAKELIJK.

 • HIERDOOR HEEFT HIJ TIJDENS ZIJN LEVEN REEDS KUNNEN ERVAREN DAT JONGERE THEATERMAKERS TIJDENS DE CARIFESTA DIE IN SURINAME GEHOUDEN WERD, DEZE GEDACHTE HEBBEN TOEGEPAST IN DIVERSE SURINAME PRODUCTIES DIE OP DE PLANKEN GEZET WERDEN
 • HIJ KON ZICHZELF DUS TIJDENS ZIJN LEVEN PRIJZEN VOOR ZIJN SUCCES OP DIT GEBIED

WILGO WAS EEN TRU TRU ALA KONDREMAN

 • MET HET ALA KONDRE DRON CONCEPT; DE MULTI- ETNISCHE FUSIE, HEEFT HIJ SURINAME TOT VER OVER DE GRENZEN KUNNEN NEERZETTEN ALS EEN VOORBEELDLAND
 • EEN WARE NATIONALIST DIE ZIJN WAARDE HEEFT BEWEZEN
 • EEN WARE KULTURU GURU
 • EEN WARE ALAKONDRE MAN

DIE ZEER TERECHT VANDAAG MET EEN PRODO BERI WAKA EN MET STAATSEER TEN GRAVE WORDT GEDRAGEN!!

 

STEM voor NAKS project: Kalender Sranantongo Iconen

NAKS is voornemens om eind oktober de Sranantongo Iconen Kalender plus expo te launchen. Romeo Grot en Sherwood Felixdaal zijn de trekkers van dit project. Om aan de benodigde financiële middelen te komen is het project geplaatst op het zgn. crowd funding net van Apura.org

Volgens de regels moet een project binnen 1 week na heden minimaal 100 stemmen krijgen voordat er gedoneerd kan worden op het project. Willen jullie helpen om de 100 stemmen voor dit project te halen?

Wat je moet doen?
Druk op VOTE en vul de gevraagde gegevens in.

Alvast grote dank vanuit NAKS voor uw ondersteuning.

Korte informatie over het project.

NAKS SRANANTONGO ICONEN KALENDER EN EXPOSITIE
NAKS draagt op diverse wijzen bij aan het behoud en versterken van het cultureel erfgoed van de Afro-Surinamers 
en het ontwikkelen en versterken van het bewustzijn van Surinamers over de cultuur. Een van de belangrijke elementen van dit Afro-Surinaams cultureel erfgoed is de taal, met name het Sranantongo.  Reeds jarenlang worden de activiteiten ter bevordering van de Sranantongo taal gericht op het verzorgen van cursussen en het houden van Sranantongo avonden.
Het bestuur van NAKS heeft op advies van de NAKS Werkgroep Sranantongo besloten om een nieuwe stap te ondernemen 
ter bevordering van het Sranantongo, namelijk de uitgifte van een kalender met Sranantongo teksten. Gaandeweg de discussies over de opzet van de Kalender is er een belangrijk aspect toegevoegd, namelijk het kiezen van 12 Surinaamse iconen, van wie het leven en werk op maandbasis belicht zullen worden.

De bedoeling is om bij wijze van educatie over Sranantongo en het eren van iconen die onze samenleving heeft voortgebracht, elk jaar zo een kalender uit te geven.
 
Wat is de opzet van de NAKS Sranantongo Kalender en expositie?
A) het eren van belangrijke Surinamers die onze samenleving heeft voortgebracht:
·        Per maand belichten we een belangrijke persoon die bijdraagt aan onze nationale cultuur en nationale ontwikkeling.
·        Bewust kiezen we niet alleen voor overleden personen.
·        Bij de keuze wordt gelet op de genderverhoudingen, zodat er balans is in het aantal vrouwelijke en mannelijke iconen.
·        Er wordt bij de launch van de Kalender een expositie gehouden, waarbij het publiek kennis kan maken met de gekozen iconen.

B) het bevorderen van het Sranantongo:
·        De tekst wordt zowel in het Nederlands als Sranantongo belicht.
·        Daarnaast wordt er elke maand een Surinaamse odo geplaatst.
 
De Afro-Surinaamse Iconen Kalender 2018 wordt gelaunched in oktober 2017.  Tegelijk met de launch vindt de opening plaats van een expositie over de iconen, die een week zal duren. Gepoogd zal worden de expo ook in meerdere districten en mogelijk naar Nederland te houden. Einddatum van het project is een half jaar later. De kalenders zullen gedistribueerd worden in Paramaribo, de districten en Nederland. De launch en expositie vinden plaats in het NAKS complex aan de Thomsonstraat 8.  Indien de financiële middelen het toelaten zal de expositie ook in één of meer districten gehouden worden.

De resultaten van het project
De opbrengsten van de kalender zullen besteed worden aan projecten die de conservering van de Surinaamse cultuur als uitgangspunt hebben. Het Surinaamse publiek is via de uitvoering van dit project geïnformeerd over een 12-tal Surinaamse iconen. De belangstelling voor de Sranantongo taal als belangrijk element van het Afro-Surinaams cultureel erfgoed zal toenemen. Het Surinaamse publiek zal zich bewust zijn van de betekenis van het hebben van iconen, met name ter vergroting van het zelfbewustzijn van de eigen cultuur en maatschappelijke ontwikkeling. NAKS Suriname stelt zich ten doel de sociale, culturele, geestelijke, lichamelijke, en maatschappelijke belangen van de Surinaamse gemeenschap te behartigen in de ruimste zin des woords.

Aangevraagd bedrag € 8000,00

Het drummen wordt luider, het ritme wordt sneller, de energie is haast tastbaar. Dansend wordt de kist naar de laatste bestemming gebracht. Zo wil ‘oom Wilgo’ het gedaan hebben want ‘the show must go on’, zei hij vaak. Terwijl de Ala Kondre Dron ‘de noten van eenheid en harmonie’ gepassioneerd aanslaat, wordt de kist in de groeve geplaatst en wordt deze met bloemen, doeken, vlaggen en pangi’s bedekt. De muziek wordt zachter. ‘Rust zacht W.E. Baarn’, schrijft een familielid op het verse cement. Een hart wordt erbij getekend, handen worden in het cement gedrukt. Wilgo Baarn is dinsdag met een cultureel spektakel en staatseer begraven naast zijn geliefde Elfriede Baarn-Dijksteel. Zij is is hem in 2010 voorgegaan. 

Baarn is 71 geworden. Bij de uitvaartdienst in cultureel centrum Naks is heel lang en vaak stilgestaan bij zijn bijdrage aan cultuur, met name de Afro-Surinaamse cultuur, zijn rol bij de integratie van culturen, zijn toekomstvisie, zijn vele bijnamen en ‘titels’. Oom Wil, vader, Barko, right worthy brother, cultuurdrager, cultuur icoon, een ware kulturu guru, wan tru theaterman, een ware nationalist, wan tru alla kondre man, een harde werker met een vast ideaal: het helpen scheppen van een harmonieus samenleving gebaseerd op een non-raciale en non-religieuze dominantie.

Uit de vele toespraken is de rode draad dat de idealen van Baarn sowieso voortgezet moeten worden. Er moet voortgebouwd worden op de resultaten die hij geboekt heeft op artistiek, maatschappelijk en cultureel gebied. Onderwijsminister Robert Peneux heeft toegezegd dat hij en het ministerie er binnenkort al werk van zullen maken. Het Nola Hatterman instituut zal omgetoverd worden tot een academie zodat kunstzinnigen kunnen doorgroeien, kondigt hij aan. “Naks moet het werk van de goede mens Baarn koesteren en ik als minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zal er alles aan doen om de Naks familie en de idealen van Baarn tot grote hoogten te brengen,” belooft Peneux.

Dochter Jennifer Baarn merkt op dat met de dood van haar vader er ook een tijdperk wordt afgesloten. “Zeven jaar geleden stond ik hier ook voor de begrafenis van mijn moeder. Ik was toen rustiger maar dit keer ben ik emotioneler,” haalt ze aan. Elfriede Baarn is net als Wilgo een cultuurkenner van de hoogste orde geweest. Zij wordt nog steeds geroemd voor haar cultuurwerk. “Ik heb ontdekt dat met de dood van Wilgo Baarn een tijdperk is afgesloten waarin cultuur liefdeswerk was, waarin cultuur betekende dat je ook bouwde aan mensen hun zelfvertrouwen en maatschappelijke ontwikkeling, een tijd waarin je mensen midden in de nacht kon bellen en ze stonden klaar voor je,” deelt Jennifer mee. “Nu is men zakelijker, op zich geen slechte ontwikkeling, het is gewoon een ander tijdperk. Maar laat cultuur leven zoals Wilgo Baarn dat gedaan heeft. Met passie en geloof in eigen kunnen.”

Er is een paar kilometers gelopen vanuit Naks naar begraafplaats Hodi Mihi Cras Tibi (heden ik, morgen gij). Langs de route stonden er tientallen mensen te wachten om de ‘prodo beri waka’ te bewonderen. Een deel heeft zich aangesloten. Baarn is per koets, gevolgd door een muziekmakende, zingende en dansende menigte, tot een straat voor de ingang vervoerd. Daar hebben de ‘drageman’ en een ‘bazuingroep’ het overgenomen. De afstand naar de laatste rustplaats is feestelijk afgelegd, precies zoals ‘oom Wil’ het zou willen. ‘Koti schijn’ met zijn kist was helemaal vanzelfsprekend. Kotomisi’s en ander traditioneel gekleden, vullen de hele straat.

Bij de begraafplaats aangekomen neemt een tabla over en begeleidt de kist verder naar de groeve. Daar speelt de Ala Kondre Dron vol overgave voor hun oude dirigent totdat hij naast Elfriede is gelegd. “Je bent nu weer met haar verenigd,” sprak dochter Jennifer nog geen uur geleden. “Ik kan me al helemaal voorstellen fa ye waka go miti eng. Dat ze waarschijnlijk weer druk bezig met van alles en nog wat en dat ze zal opkijken en zeggen: Wilgo, je bent alweer te laat!”


Bron

Grootse begrafenis voor Ala Kondre man Wilgo Baarn

Als de Ala Kondre Dron grondlegger Wilgo Baarn weer tot leven had kunnen wekken, was dat gisteren zeker gebeurd. Begeleid door indringend geroffel van de kendang (Javaanse trom), enkele apinti’s, de klinkende grote Hindoestaanse taaza en de Inheemse sambura is de kist in het graf neergelaten. De samensmeltende tonen vormden de afsluiting van een waardige uitvaart voor deze groot cultuurman, die op 7 juli overleed.

Honderden mensen namen eerder op de dag afscheid van Baarn in het Naksgebouw aan de Thomsonstraat. Zijn lichaam was opgebaard in een crèmekleurige kist met goudkleurige handgrepen. Dominee Edgar Loswijk verzorgde de uitvaartdienst en daarna sprak Okomfo fu Kondre Dorenia Babel. Zij werd bijgestaan door Obed Kanape of Obi Aboodiya, gekleed in een wit gewaad. Hij droeg een grote koperen bel en zong met krachtige stem, begeleid door een apintigroep. Jazzdiva Denise Jannah bracht ook twee liederen.

De kist was bedekt met een Surinaamse vlag. Deze werd door vier politieagenten weggehaald, gevouwen en met gepast eerbetoon overhandigd aan Jennifer Baarn, dochter van Oom Wilgo, zoals de overledene werd genoemd. Met een zwaard werd de groet gebracht. Een imposant en emotioneel moment dat Jennifer even zwaar deed zuchten. Daarna werd de vlag van Naks op de kist geplaatst en werd voor de allerlaatste keer een stevigedansigemaakt op het terrein. De kist werd geplaatst in een witte koets getrokken door een paard, bedekt met een zwart laken. Even leek het erop alsof deprodo beri wakain de stromende regen zou plaatsvinden, maar de weergoden grepen op tijd in.

Onder een lichtgrijze hemel, vergezeld van een koele bries, verliet de stoet van ruim driehonderd kleurig cultureel geklede mensen, het Naksterrein op weg naar de begraafplaats Hodi Mihi Cras Tibi. Er stonden veel mensen langs de weg, die Oom Wilgo de laatste eer bewezen door bloemen te strooien. Op elke straathoek stond een muziekgroep klaar om een muzikale ode te brengen aan de grotekulturu-man Wilgo Baarn. Zo werd de tocht naar zijn rustplaats een kleurrijk dans- en zangfeest. Nabij de begraafplaats werd de kist op een baar getild; de Sherwood Brothers hadden de eer om die dansend naar de begraafplaats te brengen onder begeleiding van bazuinkoormuziek.

Bron

NU LIVE: Wilgo Baarn Singineti

Volg de Singineti van Wilgo Baarn NU LIVE tot 00:00 uur Surinaamse tijd.