Uitnodiging: Bersaba 135 jaar

Bestuur, bewoners en overige nazaten van plantage La Prosperite nodigen u hierbij met genoegen uit voor de receptie i.v.m. de herdenking van 135 jaar Bay Dey.

Programmaboekje NAKS 70 jaar – Nederland

Ja, wij zijn trots dat de organisatie die gestoeld is op vrijwilligerswerk na 70 jaar nog steeds sterk, bewust en vol overgave aanwezig is op het vlak van de Surinaamse cultuur, in het bijzonder de Afro-Surinaamse cultuur.

Het vastleggen van, en vergroten van, kennis over het Afro-Surinaams cultureel erfgoed is een van de belangrijke strategieën van NAKS om haar doelen te bereiken, gericht op het versterken van de eigen identiteit. Middels cultureel erfgoed kunnen we met andere ogen naar het huidige leven kijken. De achtergronden waaruit dit erfgoed voort is gekomen, zijn inspiratiebronnen om te bepalen hoe wij vanuit onze context daarmee om kunnen of moeten gaan. Zo kunnen we bijdragen “No sidon na bakra sturu fu seri yu nengre oso bangi” Pagina 2
tot het benoemen en versterken van kennis over onze cultuur, tot het ontwikkelen van eigen ideeën en tot het versterken van onze innerlijke kracht als Afro-Surinamers, als Surinamers. Zowel in Suriname, in Nederland als in andere delen van de wereld.

De vele initiatieven en acties van NAKS en NAKSers nu en in de afgelopen 70 jaar laten zien dat er met grote inzet en passie door vrijwilligers en professionals een positieve bijdrage wordt geleverd aan een bloeiend cultureel leven van Suriname.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar alle vrijwilligers die in welk verband dan ook hebben bijgedragen aan het realiseren van de doelen van NAKS, als bestuurslid, als lid van een afdelingsbestuur, als gewoon lid, als adviseur, als stonfutu van vroeger, als stonfutu van nu.
Wij danken ook alle overheidsinstanties, bedrijven, individuele personen via de Clubactie NAKS, NAKSers in het buitenland, partnerorganisaties en adviseurs.

Blijf NAKS inspireren en steunen zodat wij kunnen voortgaan met het leveren van een betekenisvolle bijdrage aan de opbouw en versterking van de Afro-Surinaamse erfgoed, de Afro-Surinaamse cultuur, de Surinaamse cultuur.
Hopelijk bent u even trots als NAKS op deze mijlpaal.

Siegmien Staphorst, voorzitter NAKS

Lees meer: Naks_Ned_programma_boekje_70_jaar_NAKS[1]

Cultuur wordt steeds stiefmoederlijk behandeld

Suriname is rijk aan kunst en cultuur. Deze rijkdom vereist een serieus, nationaal en internationaal beleid omdat het een heuse sector is en een potentiële bron van inkomsten. Maar ondanks de aanhoudende pogingen van organisaties en Cultuurdirecteur Stanley Sidoel, om cultuur hoger op de regeringsagenda te krijgen, krijgt ze nauwelijks de aandacht van de overheid.

Deze ‘issue’ is aan de orde geweest bij de opening van de Naks Eu-Frie documentatiecentrum voor de Afro-Surinaamse cultuur. Verschillende deskundigen hebben de culturele rijkdom en de niet inspirerende houding van de overheid aangehaald. Heel veel cultureel werk wordt door vrijwilligers gedaan. Steun van de overheid is schaars of komt helemaal niet, geven enkele cultuurkenners aan. Siegmien Staphorst, voorzitter van Naks, deelt mee dat ook haar organisatie voor een groot deel afhankelijk is van particuliere donoren en vrijwilligers. Veel gaat niet door omdat die groep ook genoodzaakt is te bezuinigen. Zij verarmen ook deelt Staphorst mee.

Belang cultuur miskend
Een paar sprekers wijzen zelfs de vinger naar Sidoel, die sinds 2006 directeur van Cultuur is. Staphorst merkt op dat het niet alleen aan hem ligt, aangezien Sidoel en zijn onderbemand personeel zich tot het uiterste inzetten voor de sector. De Cultuurdirecteur neemt geen aanstoot aan de vingers in zijn richting. “No wan momenti mi fir’ afrontu,” merkt hij op. “Ik heb al zes ministers en twee presidenten meegemaakt. Ik denk dat we nu wel moeten nagaan waar het aan ligt. Want toen was er ook geen crisis. Nu met de crisis is het nog erger.”

“We moeten niet alleen aan de oren van de directeur trekken, maar ook van de minister, de president, de vicepresident, de hele regering,” stelt Sidoel voor. “Men moet begrijpen dat het een sector is voor menselijke, sociale en economische ontwikkeling. We maken lange dagen op het directoraat. We doen ons uiterste best om niet met ad-hoc praatjes maar met een samenhangend beleid uit te stippelen waar we naar toe moeten gaan om cultuur tot een ontwikkelingssector te maken. Daar is overheidssteun voor nodig ja. Ik doe mijn uiterste best om het aan de orde te brengen.”

Eigen benen staan
Sidoel steekt de cultuurgemeenschap een hart onder de riem. In februari heeft De Nationale Assemblee goedgekeurd dat Suriname toetreedt tot de Unesco conventie ter bescherming van immaterieel erfgoed. Er wordt al hard gewerkt met verschillende cultuurorganisaties om hier invulling aan te geven, deelt Sidoel mee. De conventie garandeert niet alleen bescherming, maar ook overdracht, het vergroten van het bewustzijn in binnen- en buitenland, maar ook samenwerkingen om de doelen te bereiken. Dit betekent dat ‘vergeten’ plannen en beleidspunten wederom de aandacht zullen krijgen.

Cultuur wordt niet door deze regering alleen stiefmoederlijk behandeld, benadrukt Sidoel. Het is tijd dat Cultuur op eigen benen gaat staan, stelt hij voor. “Het ligt niet aan de huidige minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, maar aan het ministerie. Daar moeten we naar kijken,” zegt Sidoel. “Ik heb zes ministers meegemaakt. Ze zijn allemaal intelligent geweest maar op de een of andere manier komt cultuur niet aan bod omdat onderwijs altijd 99 procent van de aandacht van de minister opeist. Dat kan niet. Ik denk dat we nu serieus moeten gaan nadenken over een ander instituut voor cultuur. Aan kennis en visie ontbreekt het zeker niet.”

Bron: Starnieuws

NAKS opent documentatiecentrum bij 70e verjaardag

Het gemeenschapscentrum NAKS (Na Arbeid Komt Sport) is zeventig jaar geworden. De ‘bigi yari’ is uitbundig gevierd. Op de verjaardag van de culturele organisatie, die ooit begonnen is als een sportcentrum, is ook het Eu-Frie documentatiecentrum voor de Afro-Surinaamse cultuur geopend.

Naks was opgericht om jeugdigen uit vooral Zorg & Hoop op te vangen. Middels sportactiviteiten zijn door de jaren heen een groot aantal jongeren van de straat gehouden en gevormd geworden, deelt Siegmien Staphorst, voorzitter van Naks mee. Later is men zich gaan verdiepen in de ‘afro culturu fu Sranan.’ Naks is vandaag het centrum van cultuureducatie geworden, zegt Staphorst trots. “Alles is er, Naks Volkshogeschool, Naks Theater, Naks Cuisine. Maar gelet op de situatie, staan we voor nog meer uitdagingen tegenwoordig. Heel veel wordt gedaan met vrijwilligers maar zij zijn ook aan het verarmen. Ze kunnen niet meer doen wat ze vroeger konden, ze hebben het geld gewoon niet meer. De overheid heeft ook geen duidelijk cultuurbeleid. Het is een uitdaging.”

Het documentatiecentrum staat op hetzelfde terrein als Naks. Het is vernoemd naar Eugene Drenthe die Naks op 4 mei 1947 heeft opgericht, en Elfriede Dijksteel-Baarn, de eerste vrouwelijke voorzitter. Het doel van het centrum is “het documenteren, beschermen, uitdragen en beschikbaar stellen van het rijke afro-Surinaamse cultureel erfgoed en daardoor bijdragen tot het bewustzijn en de trots van Surinamers in Suriname en in het buitenland.” De rij van sprekers heeft het nut en belang van dit documentatiecentrum op verschillende manieren benadrukt.

Het regent cadeaus. Staphorst heeft geen handen genoeg om al de giften uit binnen- en buitenland in ontvangst te nemen. De ‘kleinigheden’ variëren van tientallen pakken printpapier tot schilderwerken en boeken, literair en wetenschappelijk. Het overgrote deel van de giften is bestemd voor het documentatiecentrum. Daar kan het publiek terecht over alles wat het weten wil over de Afrocultuur in Suriname op het gebied van spiritualiteit, tradities, koken en andere aspecten. In de bibliotheek zijn er ook werken te vinden van internationale ‘black leaders’. Voor de informatie moet men echter fysiek aanwezig zijn. Er komt voorlopig nog geen website. Het grootste deel van de informatie is wel digitaal.

Bron: Starnieuws

Documentatiecentrum voor Afro-Surinaamse Cultuur

PARAMARIBO – De organisatie voor gemeenschapswerk NAKS heeft nu een eigen documentatiecentrum. Dit staat op het terrein van moederorganisatie aan de Thompsonstraat.

In het centrum dat de naam  van EU- Frie Documentatiecentrum meekrijgt is alles wat te maken heeft met het cultureel erfgoed van de Afro Surinamers op het gebied van kleding, sieraden, ambachten, beroepen, taal, literatuur, muziek,  theater, dans en storytelling op een plek te vinden. Verder heeft de organisatie ook alles, wat er allemaal in de diaspora van Surinamers in Nederland en elders op de wereld plaatsvindt een plek in het centrum gegeven.

Het idee van het centrum stoeit voort uit een verzoek  van het directoraat Cultuur  in 2014 aan NAKS om het  Afro-Surinaamse cultureel erfgoed te inventariseren en te bekijken welke elementen van de cultuur beschermd moeten en behouden moeten worden.

Met de naam van het centrum is de ode gebracht aan de eerste voorzitter Eugenie Drenthe en aan de eerste vrouwelijke voorzitter Elfriede Baarn Dijksteel. Naks begon op 4 mei 1947 als kleine sociale-sportvereniging om jongeren van de straat af te houden. Door de jaren heen zijn ook kunst-culturele tradities van de Afro=Surinamers toegevoegd.

Bron: De Ware Tijd

NAKS 70 jaar & Launch Documentatiecentrum

Op 4 mei 2017 bestond NAKS 70 jaar. Reden voor een feestje dus, en tegelijkertijd vond de launch plaats van het nieuwe Documentatiecentrum. Ook in Nederland werd er feest gevierd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thalia 180 jaar

Theaterproducties ‘Perfect’ geschreven door Rowena Gilds en ‘Pur Blaka’ van Miguel Keerveld.

‘Perfect’ is het verhaal over Nisa, een vrouw, die op brute wijze een man vermoordt. Het stuk speelt zich af in de gevangenis en heeft kindermisbruik en huiselijk geweld als thema.

In ‘Pur Blaka’ wordt Anna, een jonge vrouw die in een krottenwijk woont, bezwangerd door de geest van de vrijheidsstrijder Boni. Het kind dat uit haar geboren zal worden moet de krottenwijk redden van de ondergang.

Beide scripts zijn voortgekomen uit het Nyun Sten project van ArtLab.sr dat begin vorig jaar werd uitgevoerd met de Schrijversvakschool Suriname en Rightaboutnow Inc. uit Amsterdam. Naast ‘Perfect’ en ‘Pur Blaka’ is ook een teaser te zien van ‘Unplugged Moving’, de dansvoorstelling die bij onze jaarlijkse schoolvoorstelling in première zal gaan. De voorstellingen zijn te zien in Thalia op 12, 13 en 14 mei a.s., aanvang: 20:00 uur. Informatie over de verkoop van toegangskaarten vindt u in de onderstaande  flyer:

NAKS Hoofddoek Verkrijgbaar