Wilt u iets meer over de Chinese cultuur weten?

Dan bent u precies op tijd voor de volgende workshops van 1 avond.

Avondvullende programma’s inclusief een Chinees buffet!

U kunt zich vanaf NU inschrijven!!

image[5] (1) image[7] image[1] image[3]

AFWIJKEND GEDRAG GROEIT UIT ZIJN VOEGEN

DWT Online, 21 maart 2016 – Naomi Hoever

PARAMARIBO – “Te mi feni en, mi o tyari en go na wan hotel, dan na vlees op vlees”, zegt een jongetje op een basisschool in Paramaribo-Zuid. Een vriendje reageert: “A span mooi, te mi feni en mi o plak en na a muur”. Deze uitspraken heeft een juffrouw van de school pupillen van acht jaar tegen elkaar horen zeggen.

Alsof dit niet erg genoeg is, moest de leerkracht in kwestie haar meisjes adviseren tot het dragen van een lange broek. De jongens lieten namelijk om de haverklap iets, bijvoorbeeld een slijper, vallen om onder hun rokken te kunnen kijken. Dit is maar een fractie van het gedrag waartegen leerkrachten van lagere- en voj-scholen aankijken.

De vakgroep maakt zich zorgen over het verruwde gedrag van de leerlingen, dat varieert van liederlijke taal en het dragen van scherpe voorwerpen, zoals messen, tot opstandigheid naar leerkrachten toe. Volgens Marisse Meye, voorzitter van het Mulo-directeurenberaad, maakt dit dat leerkrachten zich niet meer veilig voelen. Zij haast zich te zeggen dat het een klein deel van de leerlingen is dat zich gewelddadig gedraagt, maar houdt tegelijkertijd ook haar collega’s een spiegel voor.

Dit gedrag openbaart zich veelal op scholen in het zuiden van Paramaribo, in sociaal zwakke buurten. Om een antwoord op dit gedrag te formuleren heeft de Surinaamse Onderwijzers Bond samen met de Academie voor Counseling en Coaching en de gezinsempowerment afdeling van Naks, zaterdag een eendaagse workshop gehouden in haar bondsgebouw. “Het deviant gedrag groeit uit zijn voegen”, zegt Meye bezorgd.

“Het gedrag is schrikbarend”, zegt schoolleider Syreeta van Varseveld. Zij vreest dat de situatie in Suriname ergere vormen aanneemt dan in het buitenland. Volgens haar lijkt het erop dat agressief gedrag, vechtende kinderen of leerlingen die opstandig worden tegen leerkrachten, aan de orde van de dag zijn.

Van Varseveld, die al dertien jaar leerkracht is, zegt dat dit handelen zich niet beperkt tot de sociaal zwakke gezinnen, leerlingen uit gegoede milieus gedragen zich niet anders. Zij stelt dat ouders hun verantwoordelijkheid naar de school toe schuiven, waar het kind overigens maar van vijf van de vierentwintig uur doorbrengt.

Lees meer: ‘Afwijkend gedrag groeit uit zijn voegen’ – DWTonline.com http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2016/03/21/afwijkend-gedrag-groeit-uit-zijn-voegen/#ixzz43b1zwGZo


 

Deelname NAKS Kaseko Loco aan de Makhan Chor – Phagwaviering 2016

Kom onze jongens aanvuren!!!

Bij de Makhan Chor wedstrijd wordt er een menselijke toren gevormd om een pot honing, die zeven meters in de lucht hangt, buit te maken.

Het vorig jaar heeft NAKS Kaseko Loco voor het eerst meegedaan met  de Holi Phagwa ‘Makhan Chor’ manifestatie, georganiseerd door Ra – Ni Entertainment.

NAKS Kaseko Loco is toen geen kampioen geworden maar het team gaat dit jaar alles in het werk stellen om wel de winnaar te worden.

Hieronder enkele foto’s van hun deelname van het vorig jaar (Uit NAKS Tori, bulletin van NAKS).

WIJ ROEPEN IEDEREEN OP OM NAKS KASEKO LOCO AAN TE VUREN OP WOENSDAG A.S. 23 MAART, 10 UUR PALMENTUIN.

Stuur deze boodschap door via Facebook en help mobiliseren.

clip_image002[2]

 

 

 

 

 

 

clip_image004[2]

 

 

 

 

 

 

 

clip_image006[2]

 

 

 

 

 

 

 

clip_image008[2]

Nyun Sten

Het Surinaams Theater heeft nieuwe stemmen nodig.

Nyun Sten is een begeleidingstraject voor toneelschrijvers en theatermakers, een nieuw product van ArtLab.sr en RightAboutNow Inc. dat uitmondt in het Nyun Sten Festival dat plaatsvindt in On Stage Performing Arts van 25 tot en met 27 maart a.s.

Het eerste deel van dit project bestond uit de cursus script writing die werd uitgevoerd i.s.m. de Schrijversvakschool Paramaribo en Rightaboutnow Inc. uit Amsterdam.
Anouska Blanca, Bryan Blinker, Charissa Berrenstein, Cher Spalburg, Diego Lapar, Dwight Zwennicker, Kevin Headley, Lucien Chin A Foeng, Miguel Keerveld aka Tumpi Flow, Obed Kanape, Rowena Gilds, Shanine Hoost, Tanuya Manichand en Zulile Blinker zijn de 14 deelnemers die 10 weken intensief gewerkt hebben aan hun script.
Tijdens de kick-off van het Nyun Sten Festival wordt aan hen bekend gemaakt welke acht theaterscripts uitgewerkt zullen als dramatical reading. Deze dramatical readings worden getoond tijdens het Nyun Sten Festival. Ook kan tijdens de kick-off worden kennis gemaakt met de regisseurs en overige artiesten die ook zullen deelnemen aan ons festival.

image[5]

Persbericht: WORKSHOP SURINAAMSE ONDERWIJZERSBOND (SOB) i.s.m. NAKS EN ACC OP 19 MAART A.S.

Dagblad Suriname, 16 maart 2016

Onveilig gevoel bij leerkrachten basis- en voj-scholen neemt toe
Het onveilig gevoel dat thans heerst bij met name leerkrachten op basis- en voj-scholen neemt steeds grotere vormen aan. Ook ouders maken zich zorgen om het onacceptabel gedrag van hun pupillen en zitten met hun handen in het haar. Doordat leerkrachten (schoolteams) de problemen vaak niet weten te herkennen en daardoor niet weten hoe op te treden c.q. waar naar toe te verwijzen, heeft de SOB (Surinaamse Openbare Onderwijzersbond) gemeend om in samenwerking met de Academie voor Counseling en Coaching (ACC) en Naks, een workshop te organiseren. De SOB heeft via Naks, de ACC bereid gevonden om op vrijwillige basis haar deskundigheid in te zetten voor de begeleiding van jongeren met gedragsproblemen. “Als leerkracht moet je het probleem eerst kunnen signaleren en als je het hebt herkend, kun je nagaan welke stappen je kan ondernemen. Het is de bedoeling dat de leerkrachten deze skills meekrijgen in de workshop”, zegt Marisa Meye van de Muloscholenberaad en lid van de SOB. Zij juicht deze stap van haar bond bijzonder toe. Als schoolleider/leerkracht weet zij als geen ander hoe frustrerend het is als je geen pasklaar antwoord hebt op onacceptabel gedrag van leerlingen.

In de volksmond worden bonden toch vaak geassocieerd met ‘loonrondemachines’. “Dat wil niet zeggen dat SOB’ers de steeds strakker wordende buikriem, niet voelen. Absoluut niet”, zegt Meye. Alleen is uit het veld gebleken dat de roep om aanpak van deviant gedrag prioriteit geniet. De SOB heeft als verantwoordelijke hierop ingespeeld en het voortouw genomen. De workshop wordt gehouden in het SOB Centrum aan de Albertlaan. De datum is zaterdag 19 februari 2016 en de tijd 10.00 – 15.00 uur. Het ligt in de bedoeling dat meer dan 100 leerkrachten zullen participeren aan deze workshop. Zij zullen tools aangereikt krijgen hoe problemen bij kinderen te signaleren. Er is gekozen voor scholen, die aangemerkt worden als de scholen die ‘moeilijk’ zijn. De inleiders zijn Christine Aalspeer en Saskia de Meza. Beide dames hebben de deskundigheid in huis en hebben vaker met dit bijltje gehakt. “Het zijn onze kinderen die later van ons moeten overnemen dus laten wij hen helpen”, aldus Meye.

WORKSHOP SURINAAMSE ONDERWIJZERS BOND (S.O.B.)

I.S.M. GEZINS EMPOWERMENT UNIT NAKS EN ACC

THEMA: HERKENNEN EN AANPAKKEN VAN DEVIANT/AFWIJKEND GEDRAG

Datum: Zaterdag 19 maart 206
Plaats: SOB centrum, Albertlaan
Tijd: 10.00 – 15.30 uur

Programma workshop
10.00 uur – Ontvangst met een drankje
10.15 uur – Korte kennismaking   op welke school geef je les

 • Wat zijn je kwaliteiten en hoe ervaar je je rol als leerkracht?
 • Zijn er knelpunten m.b.t. het gedrag van leerlingen en kun je ze benoemen?
 • Wat is het contact met de privé omgeving van de leerling?
 • Geef concreet aan wat je herkent bij de leerling en wat met deze herkenning wordt gedaan??

12.00 uur – In groepjes bespreekbaar maken de gesignaleerde knelpunten.
13.00 uur – Pauze
13.30 uur – Het maken van een stappenplan wat te doen bij het signaleren van probleemgedrag van een leerling.

 • Wat zijn mogelijke samenwerkingsverbanden?
 • Bij wie wordt een leerling aangemeld bij het signaleren van deviant gedrag?
 • Doorverwijzingsprocedure naar het Gezins Empowerment Project van NAKS

15.00 uur – Evaluatie en afsluiting & Uitreiking certificaten

Sabi Yu Wiwiri weekend

Heeft u zich al opgegeven voor de workshop van aanstaande zaterdag 19 maart a.s.?

Een workshop verzorgd door Mireille Liong A Kong:
Basis verzorging met de Going Natural Hair Care producten om je te leren hoe je met jouw haar een maximaal resultaat kunt krijgen.

Andere onderwerpen zoals haargroei en hoofdhuid issues/aandoeningen komen aan de orde. Ook kunnen er persoonlijke vragen worden gesteld.

U kunt kiezen uit 3 tijdstippen:

 • 10.00 – 11:00 uur
 • 13:00 – 14:00 uur
 • 15:00 – 16:00 uur

Prijs: SRD 125,00 p.p. incl. 2 haarproducten
Onderwerp: haarverzorging
Doelgroep: een ieder

Aanmelding voor de workshop via:
info@orga-nice.org / 8956440

936571_1754435454789234_3694250808745680569_n

GEZINSVERSTERKING

NAKS in samenwerking met de Academie voor Counseling en Coaching (ACC).

Wij bieden ondersteuning aan en advies bij de aanpak van gezinsproblemen met jongeren. Deskundigen staan gereed om jongeren, ouders, verzorgers en opvoeders van dienst te zijn.

Aanmelden voor een afspraak
Maandag t/m vrijdag van 10:00 – 13:00 uur Thomsonstraat 8
Loop langs of bel op 499033 / 8782425

 

GEZINS EMPOWERMENT PROJECT NAKS

SAMENWERKING MET ONDERWIJZERS EN ONDERWIJZERSVAKBONDEN

Aanleiding tot het project
NAKS heeft op 31 oktober 2015 een lezing gehouden over problemen rondom kinderen in gezinssituaties en binnen het onderwijs. De behoefte was enorm en het inspelen op dit thema heeft aangetoond dat de vraag naar hulp heel groot is. Enerzijds was het een succes om bloot te leggen wat er allemaal speelt rondom dit thema. Het probleem anderzijds is heel groot van omvang. NAKS heeft in elk geval het besluit genomen om aandacht te besteden aan de gevoelens die tentoongespreid werden door de ouders en leerkrachten.

Een andere reden om in te spelen op dit vraagstuk is ook dat er een nieuwe ontwikkeling gaande is in de Surinaamse samenleving: zowel vaders als moeders hebben zich emotioneel geuit, wat bijzonder is. Het is namelijk taboe om openlijk toe te geven dat er opvoedingsproblemen zijn  Ouders en leerkrachten zaten naast elkaar en er was zichtbaar wederzijds begrip voor het niet kunnen omgaan met onhandelbaar gedrag van jeugdigen. Een vorm van eensgezindheid was zichtbaar en aan NAKS werd gevraagd een reeks van bijeenkomsten te organiseren zodat er een podium ontstaat waar ouders, opvoeders, agogen en pedagogen elkaar kunnen ontmoeten om door middel van interactieve gesprekken een oplossing te vinden voor dit opvoedingsvraagstuk. In elk geval was de roep naar concrete actie meer dan duidelijk.

Een panellid dat een bijdrage geleverd heeft aan het tot stand komen van de lezing is Christin Alspeer, directeur van de Academie voor Counseling & Coaching Suriname (ACC). Na een aantal brainstormmomenten van de NAKS voorzitter, Siegmien Staphorst, met  ACC en Mw. Renate Wouden, initiatiefnemer van de lezing van 31 oktober 2015,  is de keuze gemaakt voor het opzetten van een Gezins Empowerment Unit door NAKS. Via deze unit zou middels counseling/coaching ingespeeld worden op de dieperliggende oorzaken die leiden tot afwijkend gedrag bij jeugdigen en zou de richting aangegeven worden voor het effectief aanpakken van deze vraagstukken, middels de empowerment  methodiek.

Opzet van het project
Om het proces alvast op gang te brengen ziet de werkwijze als volgt uit:

 • NAKS heeft een Gezins Empowerment Unit opgezet waar jongeren en volwassenen met gezinsproblemen zich kunnen aanmelden voor begeleiding: coaching en counseling;
 • NAKS organiseert de spreekuren met inzet van deskundige coaches/counselors die door ACC worden aangeleverd;
 • NAKS organiseert groepscounseling bijeenkomsten in samenwerking coaches van ACC en in samenspraak met NAKS;
 • NAKS organiseert intervisie bijeenkomsten in samenspraak met ACC.
 • Supervisie over de coaching/counseling is in handen van ACC.
 • NAKS is de eindverantwoordelijke voor het totale project.

Waar het uiteindelijk om gaat is dat de betrokken gezinnen (kinderen en volwassenen) door de ondersteuning die ze vanuit het project krijgen, (weer) de regie kunnen voeren over hun leven.

De begeleiding die wordt geboden is zowel curatief als preventief. Het is namelijk van belang om in de huidige omstandigheden van het land op meerdere terreinen tegelijkertijd ondersteuning te bieden.  Naast individuele begeleiding is er ook sprake van groepsbegeleiding, waarbij opvoeders, verzorgers en jeugdigen in groepsverband begeleid worden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om elkaar te versterken. De opstelling van de hulpverlener is ‘holistisch’ in die zin dat getracht wordt het totale probleem in beeld te krijgen en aan te pakken. Empowerment is het uitgangspunt, uitgaande van de krachten van de betrokken jongeren, de leerkrachten, de gezinnen en de netwerken.

Doelgroepen
De belangrijkste doelgroepen zijn:

 • Ouders/opvoeders met opvoedingsvragen;
 • Jeugdigen met opgroeiproblemen.


Workshops met onderwijzers en onderwijzersvakbonden
In de maanden maart tot en met mei 2016 worden de eerste workshops georganiseerd met onderwijzers en onderwijsvakbonden. De bedoeling is om door middel van de workshops te bereiken dat de leerkrachten beter in staat zullen zijn om kinderen met problemen te herkennen. Ze kunnen dan vervolgens effectieve actie ondernemen om ondersteuning te mobiliseren voor deze kinderen en hun gezins- en familieleden, via verwijzing naar de Gezins Empowerment Unit.

Projectpartner
De belangrijkste partner van NAKS bij de voorbereiding en uitvoering van dit project is: de Academie voor Counseling & Coaching Suriname (ACC)

In 2008 is de Academie van start gegaan in Suriname en is het opleidingsinstituut een onderdeel van de Academie in Nederland. Sinds 2009 worden studenten opgeleid tot professionele coach/counselor die werkzaam zijn zij in diverse branches in Suriname. De Academie geniet al bekendheid en medewerkers uit de dienst- en hulpverlenende sectoren hebben de opleiding gevolgd en zijn actief in de samenleving. Hierdoor is er expertise opgebouwd, sterk gerelateerd aan de Surinaamse omstandigheden en als onderdeel van de methodische aanpak is er een vertaalslag gemaakt naar de diversiteit van de pluriforme samenleving. De opleidingen worden gefaseerd verzorgd, te beginnen bij Professionele Coach/counselor tot het volgen van gespecialiseerde richting naar keuze. Elk onderdeel wordt na een schooljaar afgerond met een diploma. Zie ook: www.counseling.nl . Het ACC zal coaches inzetten en zorg dragen voor de coaching workshops.

Dit project wordt ondersteund door het KANSfonds Nederland.

Paramarbo, Organisatie voor Gemeenschapswerk NAKS, maart 2016

 

SABI YU WIRI

936571_1754435454789234_3694250808745680569_n