Goede opkomst bij audities!

unnamed

Recycle’n Upcycle Braderie

​Met groot  genoegen  wordt u uitgenodigd voor participatie aan  de Recycle’n Upcycle Braderie ​ in het Natuurpark Peperpot te Commewijne. ​Deze braderie  is onderdeel van het  launch​ programma ​ van ‘​ de Peperpot Discovery centre’ in de week van 16 – 23 oktober 2015!

​Deze ‘Recycle’n Upcycle Braderie wordt gehouden in het weekend van 17- 18 oktober a.s.

Creatievelingen die huishoudelijke snufjes, modeaccessoires (kleding, sieraden, tassen, schoeisel ) meubels, lampen,kunst etc. vervaardigen uit restmateriaal ( recyclen ) of ​uit ​oude items (upcyclen ) kunnen deze ten verkoop bieden tijdens de braderie.

Ook waardevolle informatie over de voordelen van recyclen (waarom, wat, hoe) over diverse ​ van planten (hoe en waarom), kan tijdens de braderie in de vorm van workshops aan belangstellenden worden verstrekt.

Voor deelname kan gemaild worden naar: peperpotevents@gmail.com ovv een omschrijving van de recyclebezigheid en de organisatie zal dan contact met u opnemen.

Wederopstart NAKS Nyofi Kryoro & NAKS Kryoro Pikin

TRAIN (2)NAKS blijft zich inzetten voor de ontwikkeling van de artistieke en culturele tradities.
Weder opstart NAKS Nyofi Kryoro & NAKS Kryoro Pikin in oktober 2015!

Vanaf haar oprichting heeft NAKS de ontwikkeling van de artistieke en culturele tradities van Afro- Surinamers bevorderd. NAKS is uitgegroeid tot hét Afro-Surinaamse cultureel centrum van Suriname voor kunst & cultuur en is de grootste organisatie voor vormgeving en ontwikkeling van het immaterieel erfgoed van een belangrijk deel van de Surinaamse cultuur. Om de vormgeving en ontwikkeling van het immaterieel erfgoed in stand te houden, zal de organisatie in oktober 2015 weer van start gaan met de jeugdgroepen NAKS Nyofi Kryoro en NAKS Kryoro Pikin. Via deze jeugdgroepen zal de organisatie zich concentreren op het zangkoor gebeuren en theater performance. Het zangkoor gedeelte zal geleid worden door de bekende koordirigent Maureen Koenders, waarnaast de jeugdigen professionele dans en theater begeleiding zullen genieten. Voor het samenstellen van het koor is er op 22 augustus 2015 een auditie in NAKS aan de Thompsonstraat gepland.

NAKS Kryoro Pikin (leeftijd 14 tot en met 20 jaar) is in het jaar 2000 door wijlen mw. Elfriede Baarn en Migalda Brunst opgericht. Binnen NAKS Kryoro Pikin richten de jongeren zich op culturele voordrachten, het zingen van Afrikaanse liedjes en verder leren de meisjes hoe ze moeten modelleren in koto. Ook aan het theatergebeuren werd binnen NAKS Kryoro Pikin aandacht geschonken en hebben de jongeren geparticipeerd aan een jeugdtheateruitwisselingsproject tussen NAKS Kriyoro Pikin en Kinderen van de Maasstad uit Rotterdam, waarbij het kindertheaterstuk Bigi Brasa van schrijver en regisseur Elfriede Baarn werd opgevoerd.

NAKS Nyofi Kryoro is een van de recentere afdelingen van NAKS, opgericht door o.a. Viola Brunst. De Nyofi’s zijn kinderen/jeugdigen in de leeftijdscategorie van 5 t/m 13 jaar die heel actief geweest zijn met optredens (tentoonstelling “Kind aan de Ketting “ te Fort Nieuw Amsterdam 2010) en deelname aan de AVD, waarbij ze ook in de prijzen zijn gevallen. Op spelende wijze leren de kinderen podiumkunsten; muziektheater, zang en dans.

In oktober van dit jaar zal NAKS deze twee jeugdafdelingen weer nieuw leven inblazen, waarbij in het eerste jaar vooral aandacht besteed zal worden aan zang en performance. Bij de Nyofi’s zal in het repertoire veel aandacht besteed worden aan onder andere de “ vergeten” kinderliedjes van Srio en het Kanarie Kinderkoor, terwijl bij Kryoro Pikin het theatergebeuren in combinatie met zang en dans aan de orde komt.

Geïnteresseerden kunnen zich tot 20 augustus 2015 registreren voor deelname binnen deze 2 afdelingen, waarna de auditie voor het zang gedeelte plaats vindt op zaterdag 22 augustus 2015. De registratie kan via het secretariaat van de organisatie NAKS, Thomsonstr. 8, tel. 499033, kantoor uren 9.00 a.m. – 14.00 p.m.

Gezinsempowerment

flyer naksOp verzoek van velen is NAKS van start gegaan met het ‘Gezinsversterkingsproject’ om zodoende een bijdrage te leveren aan een goede en gezonde gezinssituatie.

Hebt u als ouder, leerkracht of opvoeder behoefte aan begeleiding bij het omgaan met jongeren die (gedrags)problemen vertonen? Kom naar het spreekuur! Aanmelden voor een afspraak is nodig!

Het Gezinsversterkingsproject wordt uitgevoerd in samenwerking met de Academie voor Counseling en Coaching (ACC).