Huwelijksfoto’s tot 1950

Namens Lucia Nankoe en Jean Jacques Vrij vragen wij uw medewerking voor het volgende project:

Huwelijksfoto’s

Er zullen huwelijksfoto’s van Surinamers uit alle lagen en achtergronden van de bevolking worden verzameld, met als doel: aan de hand van foto’s van bruidsparen tot 1950 de rijkdom van de moderne Surinaamse geschiedenis te demonstreren. Op de huwelijksfoto mogen er eventueel familieleden, buren en/of vrienden op staan. Het kan ook om gemengde huwelijken gaan bijv. tussen een Surinamer en een Guyanese. U wordt vriendelijk verzocht bij iedere foto die u opstuurt (minimaal één foto per decennium) het één en ander te vertellen over de achtergrond en de toekomst van de geportretteerden. En daarnaast ook een breder verhaal m.b.t. de fase van de Surinaamse geschiedenis waarin de geportretteerden leefden.

Wilt u een familiefoto van uw voorouders mailen aan Jean Jacques Vrij (jjvrij@planet.nl), en/of Lucia Nankoe ‎ (lucia.nankoe@hu.nl)? Uiteraard wordt iedereen die meewerkt genoemd.

Gezien de initiatiefnemers zonder enige financiële hulp dit project zijn gestart, is honorering niet mogelijk. De foto zal in bruikleen voor een publicatie worden gebruikt, waarbij een kopie volstaat. Het is mogelijk om een scan van de foto te mailen, met een lijstje met de namen van de geportretteerden, de data, de familierelatie en alle overige relevantie informatie. In een later stadium zullen de auteurs de teksten redigeren.

Wij danken u alvast hartelijk voor het meedenken en/of uw samenwerking.