Krioro Mama Prisiri

Met de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863, nu 150 jaar geleden, in het vooruitzicht, presenteren stichting Mosaic Th e Hague, Stichting NAKS Nederland en de Surinaamse Culturele Vereniging De Molenwijk “Krioro Mama Prisiri“, een Afro-Surinaamse muziek-en dansfestival in Den Haag.

De organisaties nemen het voortouw op andere festiviteiten die ter herdenking van de afschaffing van de slavernij in Den Haag zullen plaatsvinden. Den Haag is de plaats waar 150 jaar geleden door de Nederlandse regering, onder leiding van professor Theodor Thorbecke, de slavernij in Suriname en de overige Nederlandse koloniën werd afgeschaft.

Tijdens dit festival zal de rol van de Krioro Mama, haar identiteit en waardigheid middels woord, zang en dans worden belicht. Het festival wordt op Moederdag, zondag 12 mei 2013, in Theater de Vaillant aan de Hobbemastraat 120, in Den Haag, gehouden. Het omvat o.a. Soko Psalmen en Lobi Singi.

Soko Psalmen zijn stichtelijke klaagliederen die onze Afro–Surinaamse voorouders tijdens de slavernij zongen, verzorgd door de groep A SA GO Nederland. Lobi Singi zijn liederen waarin onze voorouders de liefde in al haar facetten (passie, teleurstellingen, conflicten , enz.) bezongen. Dit onderdeel wordt door de wel bekende cabaretier Dino Burnet verzorgd.

De heer Drs. Laurens Olijfveld, die zijn sporen als wetenschapper en kenner van het slavernijverleden heeft verdiend, verzorgt een lezing over de “Krioro Mama“, haar rol toen en nu. Hij zal het publiek kennis laten maken met vele aspecten uit de slaventijd, vanuit Afrika en Suriname, die nu nog na 150 jaar een rol spelen in de diverse Afro- diaspora gemeenschappen over de wereld. De diverse zang- en danspresentaties worden interactief met het publiek onder leiding van de muziek formatie Kankantri uitgevoerd.

De boodschap die de organisaties aan de vooravond van Keti Koti met het festival wil uitdragen, is om liefde, eenheid, vrede, voorspoed en welzijn voor deze en komende generaties na te streven en te behouden en om in vrede en blijdschap met elkaar te leven, zoals een waarachtige moeder, haar moederschap met liefde naar al haar kinderen uitdraagt.

NAKS TORI no.11, 2013 editie

Stamboomonderzoek Familie Stamvader Robert Griffith

Gebroeders GriffithIk ben al zeker 23 jaren bezig met genealogie onderzoek van de familie. Mijn grootvader was een familie mens. Hij was trots op zijn familie en zorgde ervoor elke zondag na de kerk de familie te bezoeken. Ik had het voorrecht om dat samen met hem te doen, reeds als meisje van vier jaar. Bij de bezoeken werd steeds de vraag door mij gesteld van “Opa, wie is die persoon?” En dan kwam de verklaring “zij is mijn nicht” of “hij is mijn neef ”. De broers en zussen van mijn opa waren mij bekend. Dat had hij duidelijk aan ons uitgelegd. Mijn grootvader was het oudste kind van de tien. Op 15 jarige leeft ijd overleden zijn ouders: eerst zijn moeder tijdens bevalling van het tiende kind en na zes maanden zijn vader. De broer van zijn vader en de moeder van zijn oma van moederszijde hebben de verantwoordelijkheid genomen voor de verdere zorg en opvoeding van de kinderen. Verder heeft de Evangelische Broeder Gemeente ook hulp geboden.

Om te kunnen overleven heeft hij in een vroeg stadium de oversteek naar Guyana gemaakt om daar te werken. Hij heeft ervoor gezorgd dat zijn broers en zussen een goed leven leden. Die verantwoordelijkheid had hij. Aan zijn kleinkinderen heeft hij die sociale gave ook overgedragen. Op een gegeven moment waren van de tien kinderen slechts drie over: mijn grootvader plus twee zusjes waaronder het laatste. Op een feest kreeg ik de ingeving om de informatie, verteld door mijn grootvader en die ik vergaarde tijdens de bezoeken samen met mijn grootvader aan de familie, vast te leggen. Sommige momenten deed ik dat heel enthousiast, dan weer liet ik het een poos liggen. Maar belangrijk is dat ik de informatie heb vastgelegd.

Informatieverzameling
Zoals bekend ontmoeten familieleden elkaar bij overlijden of op jaardagen. En ik ben dan degene die uitleg geeft over hoe de familierelatie in elkaar zit. Ik ben dus langzamerhand, zonder er zelf bij stil te staan, de vraagbak geworden van de familie. Door internet (email en op facebook) is het zoeken naar familie informatie ook gestimuleerd. De familie Griffith is een grote familie afkomstig van Guyana, die gemigreerd is naar Suriname. Bij het heengaan van mijn grootvader, degene die de familie bij elkaar bracht, is besloten een familiereünie te houden. Dat is toen niet gebeurd maar er was nog hoop, want toen was 1 van de 10 zussen van opa nog in leven. Twee jaren na overlijden van mijn grootvader ging zij ook heen. Je kunt je wel voorstellen dat de behoeft e voor het houden van de familiereünie weer aan de orde kwam.

De tante die toen overleed, had het familieboek van haar ouders en dat werd aan mij overgedragen om verder onderzoek te doen. Ik begon op een laag tempo de informatie weer te verzamelen. En zoals bekend was er geen toegang tot het nationaal archief. Het aanvragen van informatie over de stamboom ging stroef. Soms werd er iemand van de burgerlijke stand benaderd om te helpen, maar dat was vaak zonder resultaat. De doorbraak kwam toen een neef vanuit de Verenigde Staten van Amerika mij informatie gaf over de site “My Heritage”. Ik ben toen enthousiast begonnen, toen bleek dat je na het invoeren van 250 personen moet betalen voor de dienstverlening. Ik ben toen tijdelijk gestopt, totdat een van onze familieleden bereid bleek de kosten op zich te nemen. Overal waar ik nu additionele informatie over het maken van een stamboom kan inwinnen ben ik als de kippen bij om na te gaan of ik op de juiste weg ben. En ja hoor: nu zal eindelijk de familiereünie van de familie Griffith gehouden worden, waarbij de stamboom besproken zal worden.

Reünie
Er zullen van die grote familie 200 leden uit Suriname, Nederland, USA, Guyana mee doen aan de reünie. De informatie die we moeten verzamelen zal betrekking hebben op familieleden die komen uit:

• Robert Griffith en Susan Topp
• Albert Nathanile Patrick Griffith
• Mathilda Susanna Griffith
• Th omas Adolphus Griffith
• Eduard Newport Griffith

Vanwege het niet kunnen vinden van alle informatie, mede vanwege aangevreten en vernietigde boeken van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, hebben wij ons voor de eerste reünie moeten beperken tot de stamvader Robert Griffith.
We kunnen niet alle familieleden Griffith tevreden stellen. We beginnen te werken met die informatie die wij hebben kunnen inwinnen met als basis het familieboekje van mijn overgrootouders van 1880 en wat het archief tot nu toe te bieden heeft . Het doel is de familie beter te leren kennen en om informatie over de familie uit te wisselen. Ik heb een goed gevoel gehad bij het zoeken naar informatie over de familie, soms had ik ook van spanning slapeloze nachten en ook het gevoel dat ik de ondersteuning heb van hen die mij zijn voorgegaan. Dat deel van de familie dat meedoet, kijkt uit naar die dag De rest van de familie die vanwege omstandigheden niet kunnen participeren, zullen deze keer dan moeten genieten van de beelden die vastgelegd zullen worden.

Dit artikel is een bijdrage van Kortensia Marita Sumter-Griffith, geboren uit Walter Weygand Griffith en Nancy Cecilia Griffith –Edwards.

NAKS TORI no.11, 2013 editie

Interactieve Workshop: Vision Board met NAKS Jongeren

Arienne van der Hilst is maker van BigYearKickStart (BYKS). BYKS is een programma dat VOS-studenten (jongeren tussen de
16-20 jaar) inspireert en empowert. Het maakt hen bewust van hun passies zodat ze een toekomstvisie voor zichzelf kunnen creëren en daarmee met plezier de eerste stappen kunnen zetten. In verband met de introductie van dit programma heeft Arienne van der Hilst een workshop bij NAKS verzorgd over hoe je een visie voor jezelf kan maken en dit in actie kan zetten.

Tijdens deze sessie is ze twee uur samen met jongeren op creatieve wijze aan de slag gaan. Hierdoor zijn de NAKS jongeren gaan nadenken over wat zij graag in de toekomst willen en hoe ze daarmee een uitdagend doel voor nu kunnen stellen. Arienne heeft de participanten een korte fi lm (Vision Video) gewezen. Dit is haar persoonlijke motivational video (mindset tool). Alles wat je wil bereiken in je leven is verwerkt in zo’n Vision Video. Daarin zijn inspirerende plaatjes van onder andere mensen, beroepen en plaatsen, hobby’s verwerkt om je steeds weer de motivatie en drive te geven om door te zetten en voor je droomtoekomst te gaan.

Arienne: “Ik zie graag vele Surinaamse jongeren dit voor zichzelf maken omdat ik uit ervaring weet wat de kracht ervan is in het behalen van doelen. Stel je voor een hele generatie enthousiast over hun eigen toekomst en vastberaden ervoor te gaan, No Matter What!

Naast het helpen van de jongeren met visievorming wordt tijdens de workshop ook de succesformule toegelicht. Alles start met een visie, een idee, maar daarna heb je ook een stappenplan nodig om dit vervolgens te realiseren. Ik werk volgens mijn succesformule:

1. Create your Vision.
2. Assemble your Team
3. Make your Plan
4. Build Yourself Up
5. Take Action

Een belangrijk onderdeel in het realiseren van je visie is dankbaarheid. Dankbaarheid voor wat je nu al hebt, ook al streef je naar meer. Meer geluk, meer vrije tijd, meer vrienden, meer geld. Wat het ook mag zijn, oprechte dankbaarheid voor wat je nu al hebt zorgt voor de juiste atmosfeer/energie zodat meer naar je toe kan komen.

Daarnaast zijn er nog andere tools die gebruikt kunnen worden zoals affirmaties. In grote lijnen is het denkproces heel belangrijk. Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen situatie en het inbeelden van waar je wil zijn (visualiseren). De keus is steeds aan jou. Denk je tijdens actie ondernemen aan slagen of aan falen. Denken aan slagen, waar je wil zijn, roept meer succes op. Denken aan falen en negatieve situaties uit het verleden roept meer ervaring op waarin succes achterwege blijft . Dit is niet altijd even gemakkelijk, maar het levert Zo Veel Op als je het wel doet”.

Enthousiast
Darell Geldorp, voorzitter van NAKS Wan Rutu, die heeft deelgenomen aan de workshop rapporteert vol enthousiasme: “Wij van Naks Wan Rutu hebben ons opgegeven voor de workshop. Vijf enthousiaste leden hebben zich aangemeld. Arienne is vol energie van start gegaan met deze groep. Na een brainstorm van alles wat we wilde bereiken werden we aangemoedigd om te focussen op twee doelen.
Een doel dat we op korte termijn willen realiseren en één dat we op lang termijn willen realiseren.

Aan de hand van die doelen werd ons onder andere gevraagd te denken aan mensen die ons emotioneel, inhoudelijk en strategisch kunnen ondersteunen om ons doel te bereiken. Vaak denken we dat we het allemaal zelf moeten doen. Om echt succes te hebben, hebben we juist ondersteuning nodig, een team dat met ideeën, input en advies komt. Het is jouw doel, jouw idee, jouw visie, jouw Masterpiece en je omge-ving draagt vele puzzelstukjes ervan aan. Deze stukjes komen niet aanwaaien, actie is nodig. Het is aan jou om al die puzzelstukjes te verzamelen.

Aan de hand van die doelen werd ons onder andere gevraagd te denken aan mensen die ons emotioneel, inhoudelijk en strategisch kunnen ondersteunen om ons doel te bereiken. Vaak denken we dat we het allemaal zelf moeten doen. Om echt succes te hebben, hebben we juist ondersteuning nodig, een team dat met ideeën, input en advies komt. Het is jouw doel, jouw idee, jouw visie, jouw Masterpiece en je omge-ving draagt vele puzzelstukjes ervan aan. Deze stukjes komen niet aanwaaien, actie is nodig. Het is aan jou om al die puzzelstukjes te verzamelen.

Indien je doelen probeert te bereiken volgens deze stappen, blijft doorzetten, doorleren, je acties herzien en steeds weer nieuwe energie en plezier genereert zul je zeker succes boeken in je leven. Alles wat jij wil en denkt dat mogelijk is, is mogelijk. Niets is mooier dan voor je droom gaan, uitdagingen aangaan en je eigen visie tot leven zien komen”.

Reacties
Na de workshop was er en korte evaluatie en alle 5 participanten hebben dit als zeer leerrijk en motiverend ervaren. Enige reacties:

“ Ik was vroeger al bezig met visualisatie maar ik heb er nooit echt werk van gemaakt. Wel wat informatie verzameld maar nooit wat aan gedaan. Nu ben ik geïnspireerd om eraan te werken vooral nu ik kan gaan focussen op mensen die me erbij gaan helpen. Ik ga ervoor!” Darell

“Ik vond deze workshop heel interessant ik heb geleerd dat ik mensen erbij moet halen om mijn doelen te bereiken. Ik heb altijd al mijn doelen op papier gezet maar ik weiger om met mensen te praten over mijn doelen en mijn plannen maar ik heb hieruit gehaald dat je dat toch wel nodig hebt om meer uit je toekomst te halen. Dus ik ga daar aan werken” Merrelyn

“Ik vond het een inspirerende workshop ik heb er veel van geleerd. Ik zal op pad gaan om mijn doel te bereiken. Ik ga mijn Vision Board alvast in orde maken, zodat ik weet wat ik in mijn toekomst wil bereiken.” Nico

In de volgende workshop met de NAKS jongeren wordt de visie verder uitgewerkt in de vorm van een Vision Board. De visie wordt dan niet alleen opgeschreven maar ook uitgebeeld door middel van plaatjes en foto’s die je inspireren en motiveren. We kijken ernaar uit en hopen nog meer enthousiastelingen te hebben, want dit is heel leerrijk en je kan je leven op een positieve wijze veranderen.

NAKS TORI no.11, 2013 editie