Gran Odi

Trowstusingi grupu Gran Odi

Singineti is een lange traditie in Suriname en vormt een onderdeel van de rouwverwerking bij het heengaan van een familielid of vriend. Het is een rouwzitting die wordt gehouden de dag voor de uitvaart. Familie,vrienden,buren,kennissen komen veelal aan huis bij de overledene om zoals het heet voor deze te zingen, de Almachtige te danken voor het leven van deze gestorven persoon en Hem te smeken voor een vredige zielerust.

READ MORE